Riskified Ltd. ogłasza zamknięcie pierwszej oferty publicznej i możliwość pełnej realizacji opcji nabycia dodatkowych akcji przez subemitentów

2021-08-04, 11:43 aktualizacja : 2021-08-05, 16:48

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)-- Riskified Ltd. („Riskified”), platforma do zapobiegania oszustwom umożliwiająca bezproblemowy handel elektroniczny, 2 sierpnia 2021 r. ogłosiła zamknięcie swojej pierwszej oferty publicznej 20 125 000 akcji zwykłych klasy A oraz możliwość pełnej realizacji opcji nabycia 2 625 000 dodatkowych akcji przez subemitentów po cenie 21,00 USD za akcję zwykłą klasy A. Oferta obejmowała 19 925 000 akcji zwykłych klasy A oferowanych przez Riskified oraz 200 000 akcji zwykłych klasy A, które zostaną sprzedane przez jednego z dotychczasowych akcjonariuszy Riskified. Riskified nie otrzyma żadnych wpływów z tytułu sprzedaży akcji przez akcjonariusza sprzedającego. Zysk brutto uzyskany przez Riskified przed potrąceniem dyskonta i prowizji subemisyjnych oraz kosztów oferty wyniósł około 418 milionów USD. Akcje zwykłe klasy A zaczęły być notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) w dniu 29 lipca 2021 r. pod symbolem „RSKD”.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC oraz Credit Suisse Securities (USA) LLC pełnili rolę głównych gwarantów emisji. Barclays Capital Inc, KeyBanc Capital Markets Inc, Piper Sandler & Co, Truist Securities, Inc oraz William Blair & Company, L.L.C. byli współgwarantami emisji. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc, Siebert Williams Shank & Co, LLC oraz Stern Brothers & Co pełnili funkcję dodatkowych gwarantów emisji.

Oferta została przeprowadzona wyłącznie za pośrednictwem prospektu emisyjnego. Egzemplarz ostatecznej wersji prospektu emisyjnego związanego z ofertą można uzyskać bezpłatnie w zakładce EDGAR na stronie SEC: www.sec.gov. Kopie ostatecznej wersji prospektu emisyjnego dotyczącego omawianej oferty można również otrzymać od Goldman Sachs & Co. LLC, pisząc na adres: Prospectus Department (Dział prospektów), 200 West Street, New York, New York, 10282, wysyłając wiadomość na adres prospectus-ny@ny.email.gs.com lub telefonicznie pod numerem 866-471-2526; od J.P. Morgan Securities LLC, Do: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, pisząc na adres Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com lub telefonicznie pod numerem 1-866-803-9204; oraz od Credit Suisse Securities (USA) LLC, Do: Prospectus Department (Dział prospektów), One Madison Avenue, New York, New York, 10010, pisząc na adres newyork.prospectus@credit-suisse.com lub telefonicznie pod numerem 800-221-1037.

Oświadczenie rejestracyjne sporządzone na formularzu F-1 dotyczące sprzedaży tych papierów wartościowych zostało złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i zostało uznane przez nią za obowiązujące. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna tych papierów wartościowych, ani też nie prowadzi się sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym państwie lub jurysdykcji, w których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami prawa papierów wartościowych obowiązującymi w danym państwie lub jurysdykcji.

Riskified

Risikfied daje firmom możliwość wykorzystania pełni potencjału e-handlu, sprawiając, że jest on bezpieczny, przystępny i bezproblemowy. Spółka Riskified zbudowała nowej generacji platformę do zarządzania ryzykiem w e-handlu, dzięki której przedsiębiorcy prowadzący handel w internecie mogą zbudować ze swoimi klientami relacje oparte na zaufaniu. Wykorzystując uczenie maszynowe bazujące na globalnej sieci przedsiębiorców działających w e-handlu, platforma Riskified identyfikuje uczestników każdej transakcji online, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą wyeliminować ryzyko i niepewność związane z ich działalnością. Riskified zapewnia wyższy poziom sprzedaży, ograniczając nadużycia finansowe i inne koszty operacyjne po stronie przedsiębiorców, a także dążąc do zapewniania większej satysfakcji użytkownika w porównaniu do wyników przedsiębiorców przed nawiązaniem współpracy z Riskified.

Wersja źródłowa w serwisie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210803006056/en/

Źródło: Riskified Sp. z o.o.

KONTAKT:

Relacje z inwestorami:

Chris Mammone, The Blueshirt Group for Riskified

e-mail: ir@riskified.com

Komunikacja korporacyjna:

Rowena Kelley

e-mail: press@riskified.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Źródło informacji: Business Wire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.

NAJNOWSZE informacje partnerskie i płatne