FLEX Program 2022/2023 – rekrutacja trwa do 15 października

2021-09-15, 13:03 aktualizacja : 2021-09-15, 13:09
Fundacja American Councils for International Education (1)
Fundacja American Councils for International Education (1)

Program FLEX jest całoroczną, w pełni finansowaną przez Departament Stanu USA wymianą kulturową skierowaną do uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają na rok szkolny do Stanów Zjednoczonych. Od 29 lat w Programie FLEX uczestniczyło ponad 29 000 uczniów z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Jego celem jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych regionów. Dzięki uczestnikom wymiany Amerykanie mogą dowiedzieć się więcej o kulturze i dziedzictwie narodowym innych krajów, a uczniowie mogą stać się częścią amerykańskiej szkoły i społeczności. W ramach Programu FLEX co roku ponad 900 uczniów wyjeżdża do USA, gdzie mieszkają z rodziną goszczącą i uczą się w amerykańskiej szkole. Każdego roku z Polski wyjeżdża 43 finalistów, którzy mogą realizować swój „American Dream”.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

• Podróż z miejsca zamieszkania do USA oraz powrót do Polski,

• Miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych,

• Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku,

• Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej,

• Szkolenie przedwyjazdowe,

• Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA,

• Ubezpieczenie medyczne.

Rekrutacja potrwa do 15 października 2021 roku, jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich spełniających kryteria:

1. Należy być uczniem 1 lub 2 klasy liceum/technikum.

2. Być urodzonym pomiędzy 15.07.2004 a 15.07.2007 (osoby z niepełnosprawnością: 15.02.2004-15.07.2007).

3. Mieć dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce.

4. Znać język angielski w stopniu umożliwiającym wypełnienie aplikacji online.

5. Spełniać wymogi określone dla osób ubiegających się o wizę typu J-1.

6. Posiadać obywatelstwo polskie.

Organizatorzy zapraszają zainteresowanych do wypełnienia aplikacji online: https://ais.americancouncils.org/flex. W związku pandemią COVID-19 cały proces rekrutacji odbywa się online.

Półfinaliści zostaną wybrani przez niezależny, amerykański zespół ekspercki po przeanalizowaniu wszystkich wniosków. Aplikację można wypełnić tylko jeden raz.

Więcej informacji:

https://poland.americancouncils.org

http://discoverflex.org

Źródło informacji: Fundacja American Councils for International Education

Źródło informacji: Fundacja American Councils for International Education

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.

NAJNOWSZE informacje partnerskie i płatne