Publiczna emisja obligacji serii L1 Śląskie Kamienice S.A. – 7% w skali roku