Zarząd

Wojciech Surmacz - Prezes Zarządu

Łukasz Świerżewski - Członek Zarządu