Komisja Europejska testuje interoperacyjność aplikacji śledzących kontakty w UE

2020-09-14, 13:37 aktualizacja : 2020-09-14, 14:24
Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że rozpoczęła testy bramy sieciowej zapewniającej interoperacyjność uruchomionych w krajach członkowskich aplikacji służących do śledzenia kontaktów międzyludzkich podczas pandemii COVID-19.

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że zamierza sprawdzić interoperacyjność uruchomionych w krajach UE aplikacji do śledzenia kontaktów w czasie pandemii i rozpocznie testowanie specjalnie w tym celu uruchomionej bramy sieciowej, czyli infrastruktury cyfrowej zapewniającej przekazywanie informacji między wewnętrznymi serwerami krajowych aplikacji, również w wymiarze transgranicznym. KE zapowiedziała też, że uruchomiła już testy między serwerami wewnętrznymi oficjalnych aplikacji z Czech, Danii, Niemiec, Irlandii, Włoch i Łotwy.

Jak poinformowali unijni urzędnicy, większość państw członkowskich uruchomiła już krajowe aplikacje do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania lub planuje ich uruchomienie. Dzięki interoperacyjności programy mogą ze sobą współpracować, także w wymiarze międzynarodowym. W praktyce oznacza to, że wystarczy, że użytkownicy będą mieli zainstalowaną tylko jedną aplikację, żeby mogli zgłosić pozytywny wynik testu lub otrzymać ostrzeżenie przez zagrożeniem – nawet gdy będą za granicą.

"Wiele państw członkowskich wdrożyło krajowe aplikacje, nadszedł czas, żeby zaczęły się ze sobą komunikować. Podróże i nawiązywanie osobistych kontaktów leżą u podstaw UE i jednolitego rynku. Brama sieciowa ułatwi te kontakty w czasach pandemii, ale i pomoże ratować ludzkie życie" - powiedział komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Żeby uruchomić funkcjonalność, państwa członkowskie musiały najpierw uzgodnić między sobą stosowne specyfikacje techniczne. Brama sieciowa ma odbierać i przekazywać dalej losowe identyfikatory między aplikacjami krajowymi, aby zminimalizować ilość wymienianych danych, a tym samym ograniczyć zużycie danych przez użytkowników.

"Brama nie będzie przetwarzała żadnych innych informacji poza losowymi kodami wygenerowanymi przez aplikacje krajowe. Wymieniane informacje będą opatrywane pseudonimem, szyfrowane, ograniczone do niezbędnego minimum i przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do prześledzenia łańcuchów infekcji. Identyfikacja konkretnych osób jest przy tym niemożliwa" - zapewnia Komisja.

Brama została opracowana i jest wdrażana przez spółki T-Systems i SAP i będzie obsługiwana z Centrum Danych Komisji Europejskiej w Luksemburgu. Po fazie testów wdrożenie operacyjne nastąpi w październiku. (PAP)

jowi/ mam/