Dokonując zakupów i realizując kontrakty, PAP – jako spółka będąca w 100% własnością Skarbu Państwa – stosuje w swojej codziennej działalności ustawę Prawo zamówień publicznych. Dlatego zdecydowana większość transakcji i umów Polskiej Agencji Prasowej realizowana jest w drodze przetargów lub zapytań ofertowych.