Polska Agencja Prasowa SA http://www.pap.pl/rss.xml pl Konferencja PAP: wiarygodność, personalizacja oraz innowacje – to przyszłość mediów http://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C551166%2Ckonferencja-pap-wiarygodnosc-personalizacja-oraz-innowacje-przyszlosc <span property="schema:name">Konferencja PAP: wiarygodność, personalizacja oraz innowacje – to przyszłość mediów</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/71" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ilozowska</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-12-04T18:01:25+00:00">śr., 12/04/2019 - 19:01</span> Wed, 04 Dec 2019 18:01:25 +0000 ilozowska 551166 at http://www.pap.pl VF Corporation ogłasza nowe cele oparte o badania naukowe wspierające realizację programów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej http://www.pap.pl/centrum-prasowe/553104%2Cvf-corporation-oglasza-nowe-cele-oparte-o-badania-naukowe-wspierajace <span>VF Corporation ogłasza nowe cele oparte o badania naukowe wspierające realizację programów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej</span> <span><span lang="" about="/user/107" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mzugaj</span></span> <span>czw., 12/05/2019 - 17:58</span> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">Nowe cele zostały zawarte w najnowszym raporcie poświęconym zrównoważonemu rozwojowi i odpowiedzialności „Made for Change”.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>DENVER--(BUSINESS WIRE)-- Spółka VF Corporation (NYSE: VFC), jeden z największych na świecie producentów odzieży, obuwia i akcesoriów, opublikowała najnowsze wydanie raportu poświęconego zrównoważonemu rozwojowi i odpowiedzialności „Made for Change”, który omawia cele oparte o badania naukowe wyznaczające kierunek rozwoju branży i przedstawia śmiałą wizję opracowywania zrównoważonych materiałów.</p> <p>Raport „Made for Change” VF określa aspiracje spółki w zakresie wprowadzania ulepszeń w dziedzinie środowiska i społeczeństwa w odniesieniu do całokształtu działalności spółki, jej marek, globalnego łańcucha dostaw i społeczności na całym świecie. Raport zwraca również uwagę na osiągnięcia w ostatnim roku sprawozdawczym 2018.</p> <p>„Nasz ukierunkowany na wyniki personel liczący 50000 osób łączy zaangażowanie w działania, które sprawiają, że spółka jest czymś więcej niż producentem odzieży i obuwia. Staramy się być przedsiębiorstwem ukierunkowanym na cele, które wykorzystują potencjał naszej działalności do wywierania pozytywnego wpływu na ludzi i naszą planetę - powiedział Steve Rendle, prezes i dyrektor generalny VF. - Jesteśmy dumni z naszych postępów, ale wiemy, że możemy osiągnąć o wiele więcej. Nasza strategia +Made for Chang+ wyznacza przyszłościowe priorytety i przypomina o konieczności podejmowania nieustających wysiłków w odpowiedzi na największe wyzwania naszego sektora”.</p> <p><strong>Strategia „Made for Change” VF skupia się wokół trzech obszarów:</strong></p> <p>- Modele biznesowe oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym: Komercjalizacja modeli biznesowych opartych na gospodarce o obiegu zamkniętym ograniczają wpływ VF na środowisko, tworząc nowe możliwości wzrostu;</p> <p>- „Scale for Good" („Skala na rzecz dobra”): Wykorzystanie skali globalnej i możliwości oddziaływania VF w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko w ramach działalności spółki i w szeroko rozumianej branży; oraz</p> <p>- Inspiratorzy działań: Nadanie VF i jej markom roli katalizatorów ruchów na rzecz zrównoważonego i aktywnego stylu życia, które mają pozytywny wpływ na ludzi i planetę.</p> <p><strong>Najważniejsze punkty raportu „Made for Change”</strong></p> <p>Zgodnie z treścią raportu i z celami zrównoważonego rozwoju ONZ spółka VF osiągnęła wymierne postępy w zakresie realizacji celów. Do najważniejszych z nich należą:</p> <p>- 50% centrów dystrybucji na całym świecie to obiekty stworzone zgodnie z filozofią zero waste;</p> <p>- 16 budynków należących do VF posiada certyfikat LEED;</p> <p>- Wdrożenie wizji solidnych zrównoważonych materiałów skupiającej się wokół trzech koncepcji: materiałów podlegających regeneracji, odpowiedzialnie pozyskiwanych źródeł odnawialnych i materiałów z recyklingu; oraz</p> <p>- Poprawa jakości życia pracowników w Bangladeszu, Kambodży, Indiach, na Dominikanie, w Wietnamie, Chinach, Kenii i Lesotho dzięki programowi rozwoju pracowników i społeczności VF (WCD).</p> <p>Cele oparte o badania naukowe VF zaaprobowane przez inicjatywę Science Based Targets</p> <p>Nowe cele oparte o badania naukowe VF (SBT) należą do najambitniejszych w branży i są spójne z ideą wykorzystywania skali globalnej przedsiębiorstwa z korzyścią dla planety SBT to cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodne z celami porozumienia paryskiego.</p> <p>„VF jest największą firmą w branży odzieżowej, obuwniczej i produktów luksusowych, która ustanowiła cel rzędu 1,5 dla emisji z zakresu 1 i z zakresu 2 oraz cel znacznie poniżej 2 w przypadku emisji z zakresu 3 związanych z produktami” - powiedział Ben Peel, konsultant Carbon Trust.</p> <p>VF ma za sobą intensywny dwuletni proces współpracy przy opracowywaniu nowych celów SBT. Spółka nawiązała współpracę z globalną firmą konsultingową Carbon Trust w celu sporządzania modeli danych pochodzących z obiektów będących własnością spółki i przez nią eksploatowanych oraz całości działalności, począwszy od hodowli, po sprzedaż detaliczną, przy ścisłym zaangażowaniu całego łańcucha wartości. Dane pierwotne zebrano z należących do VF 1400 obiektów, centrów dystrybucji i globalnych centrów logistycznych oraz ponad 100 dostawców pierwszego i drugiego szczebla, wzmacniając zdolność spółki do wdrażania strategii redukcji.</p> <p><strong>Oparte o badania naukowe cele emisji węgla wyznaczone przez VF obejmują:</strong></p> <p>- Całkowite ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 55% do 2030 r. w stosunku do roku bazowego 2017; oraz</p> <p>- Całkowite ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3 o 30% do 2030 r. w stosunku do roku bazowego 2017 dotyczących surowców na wszystkich etapach od hodowli po handel detaliczny, w tym ich pozyskiwania i logistyki.</p> <p>Inicjatywa Science Based Targets wspiera ustanawianie celów opartych o badania naukowe jako skutecznej metody zdobywania przewagi konkurencyjnej przez firmy w procesie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Jest to współpraca łącząca CDP, inicjatywę ONZ Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) i Światowy Fundusz na Rzecz Ochrony Przyrody (WWF) oraz jedno ze zobowiązań koalicji We Mean Business.</p> <p>„Jest to najbardziej wyczerpujące doradztwo strategiczne na rzecz organizacji, które określa, w jaki sposób może ona osiągnąć cele SBT w ramach własnej działalności i łańcucha wartości - powiedział Tom Delay, dyrektor generalny Carbon Trust. - Te działania stanowią wyraźny sygnał dla sektora odzieżowego na temat stopnia przekształceń koniecznych w celu sprostania problemowi emisji w globalnych łańcuchach dostaw i dystrybucji w organizacjach dysponujących wieloma markami. Rozwój oparty na współpracy i nacisk na wywieranie pozytywnego wpływu na innych to główne elementy zarządzania korporacyjnego z prawdziwego zdarzenia. Cieszymy się, że VF realizuje swoje ambitne cele”.</p> <p><strong>Nowa wizja zrównoważonych materiałów</strong></p> <p>Jak również ogłoszono, nowe zrównoważone materiały VF to element wizji o kluczowym znaczeniu do osiągnięcia SBT. Pozyskiwanie, produkcja i wytwarzanie surowców odpowiadają za najwyższy odsetek emisji węgla przez spółkę VF na świecie. Innowacyjna wizja wyznacza przejrzystą ścieżkę ograniczenia emisji dzięki kolejnemu odważnemu zobowiązaniu.</p> <p>Mianowicie do 2030 r. VF zobowiązuje się, że 100% dziewięciu najczęściej używanych materiałów, które odpowiadają za około 90% emisji węgla związanej z materiałami, będzie pochodzić ze źródeł podlegających regeneracji, pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny ze źródeł odnawialnych lub z recyklingu.</p> <p>Dzięki wykorzystaniu takich narzędzi, jak wskaźnik zrównoważenia materiałów Sustainable Apparel Coalition i metodologii opartych na analizie cyklu życia produktu, VF dokonuje oceny wyborów materiałów w tych trzech obszarach, aby wskazać największe szanse ograniczenia wpływu na środowisko oraz uzyskać wiedzę na temat wpływu zmiany nawyków na osiągnięcie celów opartych o badania naukowe.</p> <p>Więcej informacji o VF i raporcie poświęconym zrównoważonemu rozwojowi i odpowiedzialności „Made for Change”można znaleźć na stronie: www.vfc.com.</p> <p><strong>VF Corporation</strong></p> <p>Spółka VF Corporation założona w 1899 r. jest jednym z największych na świecie producentów odzieży, obuwia i akcesoriów, która za pośrednictwem rozpoznawalnych marek odzieży wierzchniej, sportowej i roboczej, m.in. Vans®, The North Face®, Timberland® i Dickies® idealnie wpisuje się w styl życia, aktywność i doświadczenia swoich klientów. Jej celem jest inspirowanie działań na rzecz zrównoważonego i aktywnego stylu życia, które mają pozytywnie wpłynąć na ludzi i planetę. Łączymy ten cel z nieustającym dążeniem do skutecznego tworzenia wartości dla interesariuszy i zaangażowaniem w czynienie dobra. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: <a href="http://www.vfc.com/">vfc.com</a>.</p> <p><strong>Carbon Trust</strong></p> <p>Carbon Trust to niezależna organizacja ekspercka będąca partnerem czołowych światowych organizacji, który pomaga im w przyczynianiu się do bardziej zrównoważonej przyszłości z korzyścią dla nich.</p> <p>- Doradza podmiotom z sektora przedsiębiorstw, rządowego i publicznego na temat możliwości wdrażania zrównoważonego rozwoju i obniżenia emisji węgla na świecie.</p> <p>- Mierzy i potwierdza wpływ organizacji, łańcuchów dostaw i produktów na środowisko.</p> <p>- Opracowuje i wdraża technologie i rozwiązania niskoemisyjne, począwszy od efektywności energetycznej po odnawialne źródła energii.<br />  <br /> Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: <a href="https://www.businesswire.com/news/home/20191205005251/en/">https://www.businesswire.com/news/home/20191205005251/en/</a></p> <p>Źródło: VF Corporation</p> <p>KONTAKT:</p> <p>Molly Cuffe</p> <p>dyrektor komunikacji ds. odpowiedzialności biznesu</p> <p>e-mail: Molly_Cuffe@vfc.com</p> <p>Źródło informacji: Business Wire</p> <p>Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.</p> <p> </p> </div> Thu, 05 Dec 2019 16:58:07 +0000 mzugaj 553104 at http://www.pap.pl Prawo.pl: więcej czasu na decyzję w sprawie OFE http://www.pap.pl/centrum-prasowe/553054%2Cprawopl-wiecej-czasu-na-decyzje-w-sprawie-ofe.html <span>Prawo.pl: więcej czasu na decyzję w sprawie OFE</span> <span><span lang="" about="/user/107" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mzugaj</span></span> <span>czw., 12/05/2019 - 16:53</span> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">W tak kluczowej sprawie jak przyszłość naszych emerytur zyskujemy dodatkowe dwa dni na zastanowienie się, co zrobić z oszczędnościami zgromadzonymi na OFE. Decyzję, czy środki z Otwartych Funduszy Emerytalnych przekazać do ZUS, czy na Indywidualne Konta Emerytalne będziemy mogli podjąć do 1 marca 2020 roku, a nie jak pierwotnie zakładano - do 28 lutego.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Jak informuje portal Prawo.pl, przekazanie oszczędności do ZUS, którego niewątpliwą zaletą jest uniknięcie 15-procentowej opłaty przekształceniowej, będzie wiązało się z koniecznością złożenia deklaracji o przeniesieniu pieniędzy do ZUS. Deklaracje można składać od 1 stycznia do 1 marca 2020 roku. Zyskujemy dwa dni na podjęcie decyzji. To jedna z modyfikacji wprowadzonych do rządowego projektu ustawy z 6 listopada 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z OFE na Indywidualne Konta Emerytalne.</p> <p>Projekt ma na celu przebudowę modelu funkcjonowania OFE, które przestaną funkcjonować w dotychczasowej formule. „Każdy członek OFE będzie miał do wyboru dwa warianty. Opcją domyślną będzie przeniesienie środków z OFE na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), a alternatywnie będzie możliwe złożenie deklaracji o przeniesieniu ich w całości do ZUS” - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.</p> <p>Zaletą przekazania środków do IKE jest możliwość wycofania ich po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dla bezpieczeństwa zostaną wydzielone dwa subfundusze. Już 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego zgromadzone środki będą sukcesywnie przekazywane do subfunduszu o ostrożniejszej polityce inwestycyjnej. Do IKE powstałego z OFE będzie można również dopłacać w ramach ustawowego limitu wpłat na IKE.</p> <p>Portal Prawo.pl przypomina, że w OFE zostały zgromadzone aktywa wartości 162 mld złotych.<br />  <br /> Link do tekstu: <a href="https://www.prawo.pl/kadry/do-kiedy-czas-na-decyzje-o-przeniesieniu-pieniedzy-z-ofe-do-ike,496377.html">https://www.prawo.pl/kadry/do-kiedy-czas-na-decyzje-o-przeniesieniu-pieniedzy-z-ofe-do-ike,496377.html</a></p> <p>Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP</p> </div> Thu, 05 Dec 2019 15:53:38 +0000 mzugaj 553054 at http://www.pap.pl Dlaczego wierzymy w medyczne mity http://www.pap.pl/node/553043 <span>Dlaczego wierzymy w medyczne mity</span> <span><span lang="" about="/user/69" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">estepien</span></span> <span>czw., 12/05/2019 - 16:31</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above imageWrapper serwisy_pap"> <img src="/sites/default/files/2019-12/d%C5%82awica%20piersiowa.jpg" width="675" height="379" alt="Rys. Krzysztof &quot;Rosa&quot; Rosiecki" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <div class="description">Rys. Krzysztof &quot;Rosa&quot; Rosiecki</div> Obraz </div> <div class="field field--name-field-link field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Link</div> <div class="field--item">https://zdrowie.pap.pl/byc-zdrowym/dlaczego-wierzymy-w-medyczne-mity</div> </div> <div class="field field--name-field-serwisy-pap field--type-list-string field--label-above"> <div class="field--label">Serwisy PAP</div> <div class="field--item">Zdrowie.pap.pl</div> </div> Thu, 05 Dec 2019 15:31:21 +0000 estepien 553043 at http://www.pap.pl Wielu z nas żyje w miejskiej dżungli. A przestrzeń można cywilizować http://www.pap.pl/node/553042 <span>Wielu z nas żyje w miejskiej dżungli. A przestrzeń można cywilizować</span> <span><span lang="" about="/user/69" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">estepien</span></span> <span>czw., 12/05/2019 - 16:28</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above imageWrapper serwisy_pap"> <img src="/sites/default/files/2019-12/senior%2520w%2520wielkim%2520mie%C5%9Bcie.png.jpg" width="375" height="225" alt="Rys. Krzysztof &quot;Rosa&quot; Rosiecki" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <div class="description">Rys. Krzysztof &quot;Rosa&quot; Rosiecki</div> Obraz </div> <div class="field field--name-field-link field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Link</div> <div class="field--item">https://zdrowie.pap.pl/srodowisko/wielu-z-nas-zyje-w-miejskiej-dzungli-przestrzen-mozna-cywilizowac</div> </div> <div class="field field--name-field-serwisy-pap field--type-list-string field--label-above"> <div class="field--label">Serwisy PAP</div> <div class="field--item">Zdrowie.pap.pl</div> </div> Thu, 05 Dec 2019 15:28:20 +0000 estepien 553042 at http://www.pap.pl Urządzenia PW Power Systems rozświetlą Portoryko http://www.pap.pl/centrum-prasowe/553039%2Curzadzenia-pw-power-systems-rozswietla-portoryko.html <span>Urządzenia PW Power Systems rozświetlą Portoryko</span> <span><span lang="" about="/user/106" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eborowik</span></span> <span>czw., 12/05/2019 - 16:23</span> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">Obok rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii mobilne systemy prądotwórcze zapewnią niezawodność sieci elektrycznych.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Glastonbury, Conn -- (BUSINESS WIRE) -- Spółka PW Power Systems (<a href="http://www.pwps.com/">PWPS</a>), wiodący dostawca lotniczopochodnych urządzeń prądotwórczych, ogłosiła, że trzy turbiny gazowe pod nazwą PWPS FT8® MOBILEPAC®, skonstruowane na potrzeby PREPA (portorykańskiej spółki energetycznej), są gotowe do użytku. Mobilne 30-megawatowe turbiny gazowe zapewnią bezpieczeństwo przesyłowe i dostawy energii w razie awarii, wpisując się w realizację portorykańskiego planu na rzecz zrównoważonego środowiska. Spółka PWPS zapewniła wsparcie zespołowi ARG Precision Corporation, który realizował montaż gotowej instalacji opartej na dwupaliwowych turbinach gazowych FT8 MOBILEPAC w elektrowni Palo Seco w miejscowości Toa Baja.</p> <p>Gubernator Portoryko Wanda Vazquez powiedziała: „Te trzy generatory umożliwią szybką reakcję na awarie lub przerwy w dostawie prądu na obszarze metropolitarnym. W ciągu 8-10 minut będziemy mogli zasilić system i dostarczyć energię elektryczną blisko 40 tys. klientów. Rozwiązanie to zabezpiecza również funkcjonowanie kluczowych służb na obszarze metropolitarnym, jak choćby szpitale”.</p> <p>„Trzy megageneratory są w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię takich obiektów jak Rejonowy Szpital Bayamón, Centrum Medyczne Río Piedras i Golden Mile w Hato Rey oraz zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie Międzynarodowego Portu Lotniczego Luis Muñoz Marín w Isla Verde – potwierdził Jose Ortiz, dyrektor wykonawczy PREPA. - Urządzenia znajdujące się fizycznie na terenie elektrowni Palo Seco można przenosić na oddalone obszary, które w przypadku awarii nie posiadają zdolności przesyłowej” – dodał Ortiz.</p> <p>„Na czas realizowanej przez Portoryko przebudowy architektury sieciowej dostęp do urządzeń FT8 MOBILEPAC stanowi zabezpieczenie dla PREPA i jej klientów – podkreślił Raul Pereda, prezes i dyrektor generalny PWPS. - W dłuższej perspektywie technologia ta stanowić będzie wielowymiarowe rozwiązanie, które zapewni zdolność przesyłową na wypadek ekstremalnych warunków pogodowych i ułatwi PREPA realizację działań w kierunku wdrożenia nowego standardu w zakresie rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii. Wydajność energetyczna i zdolność szybkiego reagowania zapewniają elastyczność w kontekście wyzwania, jakim są niepewne prognozy przesyłowe, i niezawodne dostawy energii, których Portoryko tak bardzo potrzebuje”.</p> <p><strong>PW Power Systems</strong></p> <p>PW Power Systems LLC (PWPS) to spółka należąca do grupy MHPS Americas, posiadająca siedzibę w Lake Mary, Floryda. PWPS opracowała unikalną metodę wykorzystania technologii silników lotniczych Pratt &amp; Whitney® w ramach kompleksowych systemów energetycznych, osiągając status lidera w branży energetycznej.</p> <p>Spółka PW Power Systems zainstalowała ponad 2 tys. przemysłowych turbin gazowych w ponad 50 krajach świata, uzyskując wiodącą pozycję w sektorze napraw i przeglądów turbin gazowych. W ofercie silników turbospalinowych PWPS znajdują się konkurencyjne, wydajne i elastyczne produkty o mocy od 30 do 140 megawatów.</p> <p>Generator turbiny gazowej FT8® MOBILEPAC® zapewnia wysoką wydajność oraz może być łatwo i sprawnie przewożony środkami transportu lądowego, morskiego i lotniczego. Unikalny projekt umożliwia sprawną mobilizację i demobilizację przy minimalnym zaangażowaniu personelu obsługi i sprzętu.</p> <p>PW Power Systems dąży do tworzenia wysokiej jakości rozwiązań na potrzeby rynku dystrybucji energii, które przyczynią się do wzrostu wydajności energetycznej i niezawodności oraz umożliwią klientom obniżenie kosztów operacyjnych. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: <a href="http://www.pwps.com/">www.pwps.com</a>.</p> <p>Wersja źródłowa komunikatu prasowego dostępna na stronie businesswire.com: <a href="https://www.businesswire.com/news/home/20191205005154/en/">https://www.businesswire.com/news/home/20191205005154/en/</a></p> <p>Źródło: PW Power Systems</p> <p>KONTAKT:</p> <p>Stefan Zavatone</p> <p>Dyrektor ds. marketingu i komunikacji </p> <p>tel. 860-368-5499</p> <p>e-mail: stefan.zavatone@pwps.com</p> <p>Źródło informacji: Business Wire</p> <p>Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.</p> </div> Thu, 05 Dec 2019 15:23:15 +0000 eborowik 553039 at http://www.pap.pl Urządzenia RTV i AGD psują się wkrótce po upływie gwarancji http://www.pap.pl/centrum-prasowe/552840%2Curzadzenia-rtv-i-agd-psuja-sie-wkrotce-po-uplywie-gwarancji.html <span>Urządzenia RTV i AGD psują się wkrótce po upływie gwarancji </span> <span><span lang="" about="/user/53" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mherman</span></span> <span>czw., 12/05/2019 - 12:07</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden imageWrapper cp"> <img src="/sites/default/files/201912/Celowo%20skracaj%C4%85.jpg" width="1908" height="960" alt="Badanie Stena Recycling - grafika" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <div class="description">Badanie Stena Recycling - grafika</div> </div> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">Odkurzacz, żelazko czy suszarka do włosów – to urządzenia, które polscy konsumenci są zmuszeni wymieniać najczęściej. 2/3 ankietowanych konsumentów uważa, że sprzęt elektroniczny i artykuły gospodarstwa domowego psują się zaraz po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Aż 69% badanych twierdzi, że producenci celowo skracają czas sprawności ich produktów. To wnioski z raportu Stena Recycling przygotowanego na podstawie badania opinii użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Komputery, smartfony, telewizory i lodówki to najszybciej rosnąca frakcja odpadów w całej Unii Europejskiej. Według różnych szacunków, poziom produkcji elektrośmieci może sięgnąć w przyszłym roku od 12 do 15 mln ton. Z najnowszego raportu prezentowanego przez Stena Recycling wynika, że aż 89% badanych chętnie korzystałoby ze sprzętów elektronicznych znacznie dłużej, gdyby były one nadal sprawne. Aż 40% ankietowanych twierdzi, że naprawa wadliwego sprzętu nie opłaca się a co drugi przyznaje, że po awarii woli od razu kupić nowe urządzenie.</p> <p>„Jedna czwarta elektroodpadów produkowanych rocznie na świecie powstaje w krajach Unii Europejskiej. Musimy ograniczać poziom tych odpadów. Konieczne jest także zwiększanie poziomu recyklingu i przetwarzania tej frakcji. Odzyskiwaniem tego typu materiałów powinny zajmować się wyspecjalizowane firmy i zakłady przetwarzania. Tylko w ten sposób zmniejszymy wykorzystanie zasobów naturalnych” – komentuje Wojciech Wroński, ekspert Stena Recycling.</p> <p>Jednym ze sposobów na ograniczanie ilości elektroodpadów jest wprowadzanie zasad Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Stena Recycling po raz trzeci zorganizowała konkurs „Stena Circular Economy Award”. Jest on przeznaczony dla przedsiębiorców i studentów, którzy zostaną nagrodzeni za najlepsze praktyki i pomysły promowania idei GOZ.</p> <p>Polacy mają wiedzę dotyczącą postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zdecydowana większość ankietowanych (79%) zwraca uwagę na oznaczenia ekologiczne na opakowaniach. 62% badanych ma świadomość, że urządzenia RTV i AGD zawierają substancje niebezpieczne lub toksyczne, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Konsumenci najczęściej podczas zakupów zwracają uwagę na energooszczędność sprzętu (71%), cenę (68%) oraz parametry techniczne (60%).</p> <p>Źródło informacji: Stena Recycling</p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-attachments field--type-file field--label-above attachmentsList"> <h2 class="header">Załączniki</h2> <div class="field--items"> <ul class="fileList"> <li class="field--item file"> <a href="http://www.pap.pl/sites/default/files/201912/Celowo%20skracaj%C4%85_0.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>Badanie Stena Recycling - grafika 1 </h2><h3>116.65 KB</h3></div></a> </li> <li class="field--item file"> <a href="http://www.pap.pl/sites/default/files/201912/Po%20gwarancji.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>Badanie Stena Recycling - grafika 2</h2><h3>106.66 KB</h3></div></a> </li> </ul> </div> </div> Thu, 05 Dec 2019 11:07:17 +0000 mherman 552840 at http://www.pap.pl Stenn podwaja zdolność finansowania handlu http://www.pap.pl/centrum-prasowe/552831%2Cstenn-podwaja-zdolnosc-finansowania-handlu.html <span>Stenn podwaja zdolność finansowania handlu</span> <span><span lang="" about="/user/107" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mzugaj</span></span> <span>czw., 12/05/2019 - 11:51</span> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">LONDYN, 5 grudnia 2019 / PRNewsire/ -- Spółka Stenn z siedzibą w Wielkiej Brytanii, jeden z największych podmiotów zajmujących się finansowaniem handlu zagranicznego, zakończyła realizację inwestycji mających na celu znaczne zwiększenie możliwości finansowania zabezpieczonego aktywami. Stenn zainwestowała dużo ponad 1 bln USD na wsparcie międzynarodowej działalności handlowej swoich klientów.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Po ostatniej rundzie finansowania zdolność spółki do udzielania finansowania wzrosła dwukrotnie, dzięki czemu jeszcze większa liczba przedsiębiorstw będzie mogła skorzystać z oferty, która daje szybszy dostęp do finansowania handlu w porównaniu do tradycyjnego sektora bankowego. Obecnie Stenn oferuje swoje usługi w ponad 70 krajach, ale docelowo zamierza je świadczyć w aż 120 państwach, których łączny udział w globalnym PKG wynosi 90 procent. Firma posiada już 17 placówek na całym świecie. Jej siedziba główna mieści się w Londynie.</p> <p>Założona w 2015 r. spółka <a href="https://stenn.com/">Stenn</a> oferuje sprawne i elastyczne finansowanie dla uczestników handlu międzynarodowego działających w branżach, których potrzeby nie są wystarczająco zaspakajane przez tradycyjne banki, pomagając uwolnić kapitał obrotowy w łańcuchu dostaw. W ten sposób firma zamierza pokryć globalną lukę w finansowaniu handlu zagranicznego, której wartość szacowana jest przez Międzynarodową Izbę Handlu na 1,5 tryliona USD.</p> <p>Greg Karpovsky, założyciel Stenn: „Banki wspierają międzynarodowy handel w ograniczonym stopniu. Ponadto wojna handlowa ma niekorzystny wpływ zarówno na ogólnoświatowe zaufanie przedsiębiorstw, jak i na samą koniunkturę. W odpowiedzi na te wyzwania Stenn umożliwia firmom dostosowywanie swoich strategii bez ograniczeń finansowych. Dzięki dwukrotnie zwiększonej zdolności finansowania będziemy w stanie pomóc większej liczbie przedsiębiorstw w uzyskaniu dostępu do szybkiego i elastycznego finansowania międzynarodowego handlu. Od momentu powstania w 2015 r. odnotowujemy dynamiczny rozwój i z entuzjazmem patrzymy na dalsze perspektywy rozwojuˮ.</p> <p>Chris Rigby, Global Head of Finance &amp; Capital Markets w Stenn: „Po przeprowadzeniu pierwszej sekurytyzacji wierzytelności Stenn w lipcu 2019 r. możemy obecnie z satysfakcją powiedzieć, że w zaledwie cztery miesiące udało nam się dwukrotnie zwiększyć nasze możliwości finansowania. Jednocześnie udało nam się poszerzyć bazę inwestorów o czołowe instytucje finansowe oraz stworzyć wydajną i innowacyjną architekturę finansowania, dzięki której nasza spółka będzie mogła w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijać".</p> <p>„Wsparcie, jakiego udzielają nam partnerzy finansowi Crayhill Capital Management, Natixis, NN Investment Partners, a także M&amp;G, z którą niedawno nawiązaliśmy współpracę, ma kluczowe znaczenie dla wyników naszej działalności, pomagając nam w realizacji celu, jakim jest zyskanie statusu lidera na światowym rynku pozabankowego finansowania firmˮ.</p> <p>Matthew O'Sullivan, Head of Asia-Pacific Origination w M&amp;G Investments: „Z entuzjazmem podchodzimy do współpracy z firmą Stenn, która zapewnia innowacyjne formy finansowania handlu międzynarodowego. Dzięki omawianej inwestycji M&amp;G poszerzy pole współpracy z azjatyckimi przedsiębiorstwami o zasięgu międzynarodowym”.</p> <p><strong>Stenn</strong></p> <p>Stenn International Ltd. to brytyjski podmiot udzielający finansowania pozabankowego, głównie na potrzeby handlu międzynarodowego. Kompleksowe rozwiązania Stenn z zakresu finansowania handlu mogą obejmować cały łańcuch dostaw - od zakupu po dostawę towarów. Dzięki innowacyjnym praktykom Stenn wspiera sektory i regiony geograficzne, których potrzeby w zakresie finansowania nie są zaspakajane w wystarczającym stopniu. Spółka posiada oddziały na całym świecie, w tym w Buenos Aires, Los Angeles, Dallas, Nowym Jorku, Miami, Londynie, Amsterdamie, Düsseldorfie, Berlinie, Bombaju, Chennai, Singapurze, Hongkongu, Kantonie, Hangzhou, Suzhou, Szanghaju i Qingdao. Więcej informacji można znaleźć na stronie: <a href="https://stenn.com">https://stenn.com</a> i profilach w mediach społecznościowych na <a href="https://twitter.com/Stenn_Intl">Twitterze</a>, <a href="https://www.linkedin.com/company/stenn-financial-services/">LinkedIn</a> i <a href="https://www.facebook.com/StennIntl/">Facebooku</a>.</p> <p>Źródło: Stenn Group</p> <p>KONTAKT:</p> <p>Hannah Kolarski-Daniels</p> <p>Rachel Harrison</p> <p>e-mail: stenninternational@welcometofrank.com</p> <p>tel. +44(0)2076936999</p> <p>Źródło informacji: PR Newswire</p> <p> </p> </div> Thu, 05 Dec 2019 10:51:41 +0000 mzugaj 552831 at http://www.pap.pl Publikacja raportu ws. szkoleń maszynistów http://www.pap.pl/centrum-prasowe/552823%2Cpublikacja-raportu-ws-szkolen-maszynistow.html <span>Publikacja raportu ws. szkoleń maszynistów</span> <span><span lang="" about="/user/106" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eborowik</span></span> <span>czw., 12/05/2019 - 11:41</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden imageWrapper cp"> <img src="/sites/default/files/201912/1_18.jpg" width="736" height="269" alt="Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych (1)" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <div class="description">Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych (1)</div> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Podczas konferencji prasowej opublikowano raport końcowy projektu "Efektywny i innowacyjny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów". Autorami raportu jest 7 organizacji branżowych i biznesowych: Fundacja ProKolej, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Railway Business Forum, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Klaster Luxtorpeda 2.0, Business Centre Club. W pracach uczestniczyli również eksperci z firmy doradczej Nexus Consultants oraz dr Ewa Jarczewska-Gerc z Uniwersytetu SWPS. </p> <p>Przedstawiciele organizacji zwrócili uwagę na niedobór maszynistów szacowany obecnie na 2000 osób, z perspektywą pogłębienia deficytu do ponad 5000 ze względu na rosnący efekt luki pokoleniowej. Przyczyną jest m.in. przestarzały i nieefektywny system szkolenia, który skupia się na długości i formie szkolenia, a nie na jego efektach. </p> <p>Wskazano na m.in. następujące paradoksy i niedoskonałości:</p> <p>- W Czechach można zostać maszynistą w pół roku, a w Polsce - w 2-3 lata, przy czym maszynista wyszkolony w Czechach może prowadzić pociągi w Polsce (o ile zna język polski). Prawo unijne określa ile powinien wiedzieć maszynista, a prawo polskie - ile czasu ma się uczyć. </p> <p>- Kandydat na maszynistę nie może nosić szkieł kontaktowych, ale maszynista, który funkcjonuje na rynku – może.</p> <p>- Absolwent technikum i absolwent ASP to z punktu widzenia systemu szkolenia na maszynistę kandydaci z jednakową, zerową wiedzą o kolei.</p> <p>- Okres szkolenia maszynisty jest dwukrotnie dłuższy niż pilota i od 4 do10 razy dłuższy niż kierowcy zawodowego.</p> <p>- Państwo wydatkuje dziesiątki mld PLN na inwestycję w infrastrukturę kolejową, ale zapomina o infrastrukturze społecznej. Deficyt maszynistów może zagrozić m.in. faktycznej realizacji Komponentu Kolejowego CPK: pociągi po nowych liniach nie pojadą, jeśli będzie brakowało maszynistów.</p> <p>Intencją przewoźników nie jest prowadzenie szkoleń zawodowych, ale przewożenie towarów i pasażerów. Przewoźnicy kolejowi potrzebują kandydatów gotowych świadczyć pracę niemal od początku zatrudnienia, po odbyciu odpowiedniego stażu stanowiskowego (np. zapoznania z danym typem lokomotywy). Obecnie przewoźnik, aby rozpocząć szkolenie kandydata musi go najpierw zatrudnić i przez 2-3 lata szkolić. Przez ten czas kandydat nie może świadczyć żadnej pracy, w związku z czym najczęściej proponuje się kandydatowi zatrudnienie za pensję minimalną. Pomimo tego koszt przeszkolenia kandydata szacowany jest na 100-200 tys. PLN - bez gwarancji, że kandydat zda egzamin albo np. nie zostanie podkupiony przez konkurencję. </p> <p>Pełna treść raportu: <a href="http://www.znpk.org/wp-content/uploads/2019/11/RAPORT-KO%C5%83COWY-listopad-2019.pdf">http://www.znpk.org/wp-content/uploads/2019/11/RAPORT-KOŃCOWY-listopad-2019.pdf </a></p> <p>KONTAKT: </p> <p>Michał Litwin</p> <p>Dyrektor generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych</p> <p>tel. 515 004 418</p> <p>e-mail: michal.litwin@znpk.org</p> <p>-</p> <p>Piotr Macioszek</p> <p>Wiceprezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego</p> <p>tel.  609 540 532</p> <p>-</p> <p>Jakub Majewski</p> <p>Prezes Fundacji ProKolej</p> <p>tel. 603 190 290<br />  </p> <p>Źródło informacji: Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych<br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-attachments field--type-file field--label-above attachmentsList"> <h2 class="header">Załączniki</h2> <div class="field--items"> <ul class="fileList"> <li class="field--item file"> <a href="http://www.pap.pl/sites/default/files/201912/1_19.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych (1)</h2><h3>50.63 KB</h3></div></a> </li> <li class="field--item file"> <a href="http://www.pap.pl/sites/default/files/201912/2_9.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych (2)</h2><h3>51.65 KB</h3></div></a> </li> <li class="field--item file"> <a href="http://www.pap.pl/sites/default/files/201912/3_7.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych (3)</h2><h3>32.29 KB</h3></div></a> </li> </ul> </div> </div> Thu, 05 Dec 2019 10:41:11 +0000 eborowik 552823 at http://www.pap.pl Rekordowa liczba zgłoszeń na Konkurs Chopinowski http://www.pap.pl/centrum-prasowe/552804%2Crekordowa-liczba-zgloszen-na-konkurs-chopinowski.html <span>Rekordowa liczba zgłoszeń na Konkurs Chopinowski </span> <span><span lang="" about="/user/53" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mherman</span></span> <span>czw., 12/05/2019 - 11:18</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden imageWrapper cp"> <img src="/sites/default/files/201912/chopin2020%20-%20plakat.jpg" width="715" height="841" alt="Konkurs Chopinowski 2020 - plakat " typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <div class="description">Konkurs Chopinowski 2020 - plakat </div> </div> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">1 grudnia upłynął termin nadsyłania zgłoszeń na organizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, który odbędzie się w 2020 roku. W czasie przewidzianym w regulaminie wpłynęła rekordowa liczba ponad 500 zgłoszeń. Jest to pierwszy taki wynik w niemal stuletniej historii Konkursu Chopinowskiego – z każdą kolejną edycją odnotowujemy coraz większą liczbę aplikacji – 353 w 2010 roku zaś 452 w 2015 roku.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Zgłoszenia zostały nadesłane przez pianistów z 53 krajów, m.in. z Chin (ponad 100), Japonii (ponad 90) i Polski (ponad 60); liczną reprezentację stanowią również uczestnicy z USA, Kanady, Korei Południowej, Włoch i Francji. Ponadto zgłoszenia napłynęły z tak różnorodnych zakątków świata jak: Argentyna, Australia, Azerbejdżan, Brazylia, Gruzja, Islandia, Kazachstan, Malezja, Meksyk, Mongolia, Nowa Zelandia, Tajlandia, Turcja, Uzbekistan, Wietnam. Przedział wiekowy dla uczestników Konkursu to 16-30 lat; ponad połowa kandydatów do przyszłorocznego Konkursu to pianiści w wieku od 21 do 23 lat, tych najmłodszych - 16- i 17-letnich, jest zaś 30.</p> <p>W ramach zgłoszenia kandydaci zobowiązani byli przesłać krótką notę biograficzną, dokumentację swoich najważniejszych osiągnięć artystycznych z ostatnich trzech lat, dwie rekomendacje (pedagogów i/lub wybitnych postaci życia muzycznego) oraz nagranie wideo z własnym wykonaniem programu I etapu Konkursu.</p> <p>Dokumenty i nagrania kandydatów oceni Komisja Kwalifikacyjna w składzie: Lech Dudzik, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Katarzyna Popowa-Zydroń i Wojciech Świtała. Do 9 marca 2020 roku poznamy nazwiska 160 pianistów wybranych przez Komisję, którzy zostaną zaproszeni na Eliminacje do XVIII Konkursu Chopinowskiego. Te odbędą się w Warszawie w dniach 17-28 kwietnia 2020 roku, a w ich wyniku wyłonionych zostanie 80 uczestników Konkursu, który rozpocznie się 2 października.</p> <p>Konkurs organizowany jest przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, został objęty mecenatem przez PKN ORLEN, partner główny Konkursu to marka LOTTO, której właścicielem jest Totalizator Sportowy sp. z o.o.</p> <p>Więcej informacji na stronie <a href="https://chopin2020.pl/pl">chopin2020.pl</a><br />  <br /> Źródło informacji: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina</p> </div> <div class="field field--name-field-attachments field--type-file field--label-above attachmentsList"> <h2 class="header">Załączniki</h2> <div class="field--items"> <ul class="fileList"> <li class="field--item file"> <a href="http://www.pap.pl/sites/default/files/201912/chopin2020%20-%20plakat_0.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>Konkurs Chopinowski 2020 - plakat </h2><h3>141.05 KB</h3></div></a> </li> </ul> </div> </div> Thu, 05 Dec 2019 10:18:56 +0000 mherman 552804 at http://www.pap.pl