Polska Agencja Prasowa SA https://www.pap.pl/ pl Pandemia, szczepionki i odległe skutki https://www.pap.pl/node/725561 <span>Pandemia, szczepionki i odległe skutki</span> <span><span lang="" about="/user/66" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">aworoszylo</span></span> <span>pon., 09/28/2020 - 19:03</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above imageWrapper serwisy_pap"> <img src="/sites/default/files/2020-09/szczep.jpg" width="750" height="563" alt="Rys. Krzysztof &quot;Rosa&quot; Rosiecki" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <div class="description">Rys. Krzysztof &quot;Rosa&quot; Rosiecki</div> Obraz </div> <div class="field field--name-field-link field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Link</div> <div class="field--item">https://zdrowie.pap.pl/blog/szczepienia/pandemia-szczepionki-i-odlegle-skutki</div> </div> <div class="field field--name-field-serwisy-pap field--type-list-string field--label-above"> <div class="field--label">Serwisy PAP</div> <div class="field--item">Zdrowie.pap.pl</div> </div> Mon, 28 Sep 2020 17:03:53 +0000 aworoszylo 725561 at https://www.pap.pl Raport nt. zrównoważonego rozwoju LyondellBasell wskazuje ambitne cele w zakresie odpadów z tworzyw sztucznych https://www.pap.pl/centrum-prasowe/725517%2Craport-nt-zrownowazonego-rozwoju-lyondellbasell-wskazuje-ambitne-cele-w <span>Raport nt. zrównoważonego rozwoju LyondellBasell wskazuje ambitne cele w zakresie odpadów z tworzyw sztucznych</span> <span><span lang="" about="/user/107" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mzugaj</span></span> <span>pon., 09/28/2020 - 17:33</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>HOUSTON i ROTTERDAM, Holandia, 28 września 2020 r. /PRNewswire/ -- Spółka LyondellBasell (NYSE: LYB), jeden z największych producentów plastiku, chemikaliów i petrochemii na świecie, przedstawiła dziś roczny raport nt. zrównoważonego rozwoju, którego celem jest wspieranie pozytywnej zmiany. Raport skupia się na trzech obszarach transformacji, w tym odpadach z tworzyw sztucznych, zmianach klimatycznych i rozwijających się społeczeństwach. Przedstawione przez LyondellBasell cele są jednymi z najambitniejszych w branży. Zakładają one produkcję i wprowadzenie na rynek dwóch milionów ton metrycznych rocznie polimerów pochodzących z recyklingu i opartych na technologiach odnawialnych, w perspektywie do roku 2030. Raport ukazuje zatem strategię i zamierzenia LyondellBasell na najbliższe dziesięć lat.</p> <p>„LyondellBasell podąża wieloletnią ścieżką wspierania rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, czyniąc podstępy w obszarach mechanicznego i zaawansowanego recyklingu oraz wytwarzania produktów opartych na technologiach odnawialnych - powiedział Jim Seward, starszy wiceprezes ds. badań i rozwoju, technologii i zrównoważonych działań. - Nasze cele odzwierciedlają możliwości, jakie dostrzegamy w perspektywie kolejnej dekady, zaś nasze zamierzenia w obszarze zrównoważonego rozwoju wymagają dostosowania modeli biznesowych. Patrząc przez pryzmat technologii i innowacji, nasze wyniki dowodzą potencjału w zakresie rozwoju współpracy i relacji partnerskich z korzyścią dla społeczeństwa”.</p> <p>Kluczowe elementy raportu nt. zrównoważonego rozwoju LyondellBasell obejmują podjęcie działań na kilku płaszczyznach. Zamierzeniem spółki jest:</p> <p>• Wytwarzanie i wprowadzanie na rynek dwóch milionów ton metrycznych rocznie polimerów pochodzących z recyklingu i opartych na technologiach odnawialnych, zwiększenie inwestycji w odzysk i recykling tworzyw sztucznych, a także przyspieszenie wdrażania rozwiązań na rzecz wyeliminowania odpadów z tworzyw sztucznych;</p> <p>• Zmniejszenie do roku 2030 emisji dwutlenku węgla o 15% na tonę wytworzonych produktów względem poziomu z 2015 r.;</p> <p>• Wspieranie różnorodności, włączenia i równości w miejscu pracy poprzez przyspieszenie realizacji inicjatyw, takich jak uwzględnienie kwestii różnorodności i włączenia (D&amp;I) w ramach programów pozyskiwania talentów, ustanowienie stanowiska specjalisty ds. różnorodności i włączenia oraz powołanie do życia rady ds. różnorodności i włączenia obejmującej liderów w różnych obszarach;</p> <p>• Przystąpienie do Amerykańskiej Rady Chemicznej i fundacji Plastics Europe reprezentującej producentów tworzyw sztucznych, aby zapewnić wykorzystanie, recykling lub odzysk 100% odpadów z tworzyw sztucznych do roku 2040 r.</p> <p>Ponadto spółka kontynuuje działania ukierunkowane na zwiększenie recyklingu i współpracę w obrębie łańcucha dostaw, czego wyrazem jest kluczowa rola, jaką odegrał dyrektor generalny LyondellBasell Bob Patel w procesie powołania do życia i działań realizowanych przez Alliance to End Plastic Waste - organizację na rzecz wyeliminowania odpadów z tworzyw sztucznych. Wykorzystując technologię „MoReTec", LyondellBasell kontynuuje rozwój zaawansowanych metod recyklingu, zaś w ramach wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą Quality Circular Polymers (QCP) rozszerzono ofertę produktów poddawanych recyklingowi mechanicznemu oraz gamę kolorystyczną. Spółka współpracowała również z właścicielami marek na rzecz zwiększonych możliwości recyklingu produktów, a także podjęła pierwszą jednoczesną produkcję polipropylenu (PP) i polietylenu niskiej gęstości (LDPE), pochodzących z odnawialnych surowców, na skalę komercyjną.</p> <p>Raport nt. zrównoważonego rozwoju LyondellBasell można znaleźć na stronie: <a href="https://www.lyondellbasell.com/en/sustainability/">https://www.lyondellbasell.com/en/sustainability/</a>.</p> <p>Obejrzyj nagranie pt. „Dostrzegamy możliwości", <a href="https://www.youtube.com/watch?v=S3mkuXaa9E4&amp;feature=youtu.be">klikając tutaj</a>, aby lepiej zrozumieć podejście LyondellBasell w zakresie zrównoważonego rozwoju.</p> <p><strong>LyondellBasell</strong></p> <p>LyondellBasell (NYSE: LYB) to jeden z największych producentów plastiku, chemikaliów i petrochemii na świecie. Dzięki pracownikom na całym świecie firma LyondellBasell tworzy materiały i produkty niezbędne do rozwoju rozwiązań odpowiadających na współczesne wyzwania, w tym na przykład podnoszenia bezpieczeństwa żywności przez lekkie i elastyczne opakowania, ochrony czystości dostaw wody przez tworzenie solidniejszych i wszechstronniejszych rur, podnoszenia bezpieczeństwa, komfortu i wydajności paliwowej wielu samochodów i ciężarówek na drogach oraz zapewniania bezpieczeństwa i skuteczności elektroniki i urządzeń. Produkty LyondellBasell dostępne są w ponad 100 krajach, a firma jest największym na świecie producentem związków polimerowych oraz największym licencjodawcą technologii poliolefin. W 2020 r. firma LyondellBasell trafiła na listę najbardziej podziwianych przedsiębiorstw na świecie magazynu „Fortune". Więcej informacji na temat LyondellBasell można znaleźć na stronie: <a href="www.LyondellBasell.com">www.LyondellBasell.com</a>.</p> <p>Nagranie - <a href="https://www.youtube.com/watch?v=S3mkuXaa9E4">https://www.youtube.com/watch?v=S3mkuXaa9E4</a></p> <p>Logo - <a href="https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg">https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg</a></p> <p>WYPOWIEDZI PROGNOZUJĄCE - Wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej, które nie odnoszą się do faktów historycznych, są wypowiedziami prognozującymi. Opierają się one na założeniach kierownictwa uznanych za zasadne w chwili ich ogłoszenia i podlegają istotnym czynnikom ryzyka i niepewności. Rzeczywiste wyniki mogą w znacznym stopniu odbiegać od tych przedstawionych w niniejszej informacji z powodu czynników obejmujących m.in. regularność działań w branży chemicznej i polimerowej; zdolność firmy do tworzenia zrównoważonych rozwiązań w zakresie polimerów pochodzących z recyklingu i opartych na technologiach odnawialnych; zdolność firmy do skutecznego redukowania emisji; sukces spółki i działania podejmowane w branży na rzecz większego zaawansowania metod ponownego wykorzystania i recyklingu tworzyw sztucznych; zapewnianie konkurencyjnych produktów i cen; warunki pracy; rozwój technologiczny i zdolność firmy do tworzenia nowych produktów i technologii procesu; a także możliwe działania regulacyjne ze strony organów rządowych. Inne czynniki, które mogą przyczynić się do znacznych różnic pomiędzy rzeczywistymi wynikami, a tymi przedstawionymi w wypowiedziach prognozujących, zostały wyszczególnione w części pt. „Czynniki ryzyka" formularza 10-K złożonego za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. i w formularzu 10-Q złożonym za kwartał zakończony 31 marca 2020 r., które są dostępne na stronie: <a href="www.LyondellBasell.com">www.LyondellBasell.com</a> w zakładce „Relacje inwestorskie" i na stronie internetowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) <a href="www.sec.gov">www.sec.gov</a>.</p> <p>Źródło: LyondellBasell Industries</p> <p>Źródło informacji: PR Newswire</p> <p> </p> </div> Mon, 28 Sep 2020 15:33:12 +0000 mzugaj 725517 at https://www.pap.pl Mavenir przejmuje ip.access w celu rozszerzenia portfela radiowego OpenRAN dla dostawców usług komunikacyjnych i prywatnych sieci przedsiębiorstw https://www.pap.pl/centrum-prasowe/725499%2Cmavenir-przejmuje-ipaccess-w-celu-rozszerzenia-portfela-radiowego-openran <span>Mavenir przejmuje ip.access w celu rozszerzenia portfela radiowego OpenRAN dla dostawców usług komunikacyjnych i prywatnych sieci przedsiębiorstw</span> <span><span lang="" about="/user/107" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mzugaj</span></span> <span>pon., 09/28/2020 - 17:13</span> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">Ewolucja OpenRAN dodająca 2G/3G w obrębie pojedynczej ujednoliconej sieci radiowej ze wsparciem dostępu radiowego „Multi-G”.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>CAMBRIDGE, Anglia &amp; RICHARDSON, Texas, USA--(BUSINESS WIRE)-- <a href="https://mavenir.com/portfolio/access-edge-solutions/radio-access/">Mavenir</a>, czołowy dostawca kompleksowych usług oprogramowania sieciowego typu cloud-native dla dostawców usług komunikacyjnych (CSPs) ogłosił dzisiaj przejęcie <a href="https://www.ipaccess.com/">ip.access Ltd</a>, czołowego dostawcy niskoenergetycznych komórkowych węzłów dostępowych (small cell) z obsługą 2G, 3G, 4G i 5G. Transakcja umacnia Mavenir na pozycji lidera w dziedzinie OpenRAN na trzech frontach:</p> <p>- Dostawcy usług komunikacyjnych: dodanie obsługi 2G i 3G do portfela OpenRAN;</p> <p>- Przedsiębiorstwa: dodanie pełnej gamy rozwiązań radiowych dla przedsiębiorstw do oferty sieci prywatnych Mavenir, w tym certyfikowanych rozwiązań OnGo/CBRS;</p> <p>- Sieci nietradycyjne: wykorzystanie najlepszych na rynku definiowanych programowo rozwiązań vRAN dla sieci w sektorach lotnictwa i morskim, na obszarach wiejskich i w oddalonych rejonach z użyciem rozwiązań nowej generacji w powietrzu, na lądzie i na morzu.</p> <p>„Migrując do 4G i 5G, operatorzy poszukują sposobów przekształcenia swoich sieci 2G/3G - powiedział Pardeep Kohli, prezes i dyrektor generalny spółki Mavenir. - Planujemy zapewnienie jednolitej sieci radiowej typu multi-radio access oferującej operatorom korzyści z zaawansowanych rozwiązań radiowych we wszystkich warstwach”.</p> <p>„ip.access wnosi do naszej spółki silną pozycję w zakresie 2G, 3G i 4G, jak również w obszarze przedsiębiorstw, co naszym zdaniem wzmocni przywództwo spółki Mavenir na rynku – powiedział Aniruddho Basu, starszy wiceprezes i główny kierownik działu Emerging Business, Mavenir. - Połączenie aktywów obu firm wzbogaca naszą kompleksową ofertę sieciową, otwiera przed operatorami ścieżkę ewolucji +Multi-G+ opartą na jednej sieci radiowej i sprawia, że powstaje najlepsza na rynku oferta dla rynku sieci prywatnych przedsiębiorstw”.</p> <p>„Wielu odbiorców z różnych sieci i obszarów geograficznych potrzebuje dostępu do usług GSM i 3G z LTE nawet w czasach, gdy wprowadzana jest technologia 5G. Rozwiązania spółki Mavenir w zakresie OpenRAN i dla przedsiębiorstw w połączeniu z technologiami +multi-radio Access+ firmy ip.access dają nowej spółce doskonałą pozycję na przyszłość” - powiedział Richard Staveley, dyrektor generalny ip.access.</p> <p>Nick Johnson, założyciel i dyrektor techniczny ip.access dodał: „CBRS/OnGo w Stanach Zjednoczonych oraz inicjatywy współdzielenia widma w Europie to tylko niektóre z wielu szans, które możemy wykorzystać. Nie mówimy już tylko o usługach dla konsumentów, ale również o sieciach prywatnych przedsiębiorstw i zamkniętych sieciach zawodowych m.in. dla sektora finansowego, zdrowotnego, rekreacyjnego i hotelarskiego. Nie możemy doczekać się zastosowania naszego rozległego doświadczenia w sieciach prywatnych, aby uzupełnić aktualny portfel Mavenir o świadczenie usług dla tej ogromnej bazy klientów”.</p> <p>ip.access będzie działać jako jednostka organizacyjna w obrębie grupy Mavenir Emerging Business i powinna rozwinąć silną synergię z pakietami Mavenir OpenRAN, Cloud Core, Edge i Analytics. Dzięki temu powstaną wysokiej jakości i kompleksowe produkty sieciowe zarówno dla dostawców usług komunikacyjnych, jak i segmentów przedsiębiorstw/przemysłu. ip.access wnosi swoje udokumentowane doświadczenie obejmujące ponad 50 wdrożonych na całym świecie sieci wraz z dostawcami usług komunikacyjnych oraz setki sieci prywatnych dla przemysłu, infrastruktury kluczowej, monetyzacji danych, bezpieczeństwa i nadzoru.</p> <p><strong>ip.access</strong></p> <p>ip.access opracowuje rozwiązania klasy operatorskiej od roku 2002 i jest liderem rynku w dziedzinie technologii small cell i czujników obecności. Spółka oferuje szereg rozwiązań small cell dostawcom usług komunikacyjnych, prywatnym przedsiębiorstwom i innym wyspecjalizowanym rynkom na całym świecie. Dzięki dużemu doświadczeniu w pracy z zaufanymi partnerami nad zintegrowanymi rozwiązaniami i usługami, ip.access daje swoim klientom na całym świecie dostęp do czerpania korzyści z widma radiowego. <a href="www.ipaccess.com">www.ipaccess.com</a></p> <p><strong>Mavenir</strong></p> <p>Mavenir jest czołowym kompleksowym dostawcą oprogramowania sieciowego typu cloud native i usług integracji rozwiązań i systemów, który koncentruje się na przyspieszaniu zmian w sieciach oprogramowania dla dostawców usług komunikacyjnych. Mavenir oferuje bogatą, kompleksową ofertę produktów obejmującą wszystkie warstwy infrastruktury sieciowej. Firma Mavenir zajmuje czołową pozycję w branży rozwiniętych rozwiązań sieciowych typu cloud-native, które zapewniają użytkownikom końcowym innowacyjne i bezpieczne korzystanie z usług, począwszy od warstw aplikacji/usług 5G, po rozwiązania typu packet core i RAN. Dzięki wykorzystaniu innowacji takich jak IMS (VoLTE, VoWiFi, zaawansowany system przesyłania wiadomości (RCS)), sieci prywatne oraz vEPC, 5G Core i OpenRAN vRAN, Mavenir przyspiesza zmiany w sieci dla ponad 250 klientów będących dostawcami usług komunikacyjnych w ponad 120 krajach, które obsługują ponad 50% abonentów na świecie.</p> <p>Mavenir korzysta z przełomowych, innowacyjnych architektur technologicznych i modeli biznesowych, które zapewniają niezawodność, elastyczność i szybkość obsługi. Mavenir oferuje rozwiązania, które napędzają rozwój wirtualizacji funkcji sieci (NFV), aby osiągnąć oszczędności na skalę całej sieci, a przez to pomagają dostawcom usług komunikacyjnych ograniczyć koszty, uzyskać przychody i zapewnić ich ochronę. www.mavenir.com</p> <p>Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: <a href="https://www.businesswire.com/news/home/20200928005183/en/">https://www.businesswire.com/news/home/20200928005183/en/</a>.</p> <p>Źródło: Mavenir</p> <p>KONTAKT:</p> <p>Mavenir:<br /> Maryvonne Tubb/Denise Hogberg<br /> e-mail: PR@mavenir.com</p> <p>ip.access:<br /> Emmanuela Spiteri<br /> e-mail: emmanuela.spiteri@ipaccess.com</p> <p>GlobalResults PR<br /> Kevin Taylor<br /> e-mail: Mavenir@globalresultspr.com</p> <p>MatterNowPR<br /> Loren Guertin<br /> e-mail: mavenir@matternow.com</p> <p>Źródło informacji: Busienss Wire</p> <p>Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.</p> <p> </p> </div> Mon, 28 Sep 2020 15:13:21 +0000 mzugaj 725499 at https://www.pap.pl Ford, Nissan i BMW zaprezentowali nowe elektryczne SUV-y na targach w Chinach https://www.pap.pl/pap-technologie/725382%2Cford-nissan-i-bmw-zaprezentowali-nowe-elektryczne-suv-y-na-targach-w-chinach <span>Ford, Nissan i BMW zaprezentowali nowe elektryczne SUV-y na targach w Chinach</span> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">Koncerny motoryzacyjne Ford, Nissan i BMW zaprezentowały nowe elektryczne modele SUV-ów przeznaczonych na rynek chiński. Pokazy odbyły się na targach Auto China 2020 - pierwszej tak dużej imprezie branżowej od wybuchu pandemii COVID-19.</div> <span><span lang="" about="/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">tryton</span></span> <span>pon., 09/28/2020 - 14:59</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Niemiecka firma BMW zaprezentowała w Chinach dwa nowe, przyszłoroczne modele spalinowe: sedana M3 i coupe M4, a także SUV-a z napędem elektrycznym iX3. Spółka zapowiedziała, że będzie produkowała ten ostatni pojazd na rynki światowe w swojej fabryce północno-wschodniej części ChRL. </p> <p>Własnego SUV-a na baterie zaprezentował również japoński koncern Nissan Motor, chwaląc się, że nowa Ariya może się pochwalić zasięgiem do 610 km na pojedynczym ładowaniu. W przytaczanym przez agencję Associated Press komentarzu wiceprezes Nissana Sohei Yamazaki przekazał ponadto, że spółka planuje wprowadzić do sprzedaży w chinach dziewięć nowych zelektryfikowanych modeli do 2025 r.</p> <p>Dyrektor generalny Nissana Makoto Uchida podczas wideokonferencji z Jokohamy mówił o "konieczności przystosowania się do chińskiego rynku", który określił jako kluczowy, by koncern mógł odzyskać rentowność. Drugi co do wielkości japoński producent samochodów zakończył rok fiskalny do marca 2019 r. stratą 6,2 mld dolarów - przypomina AP.</p> <p>Także amerykański Ford Motor wykorzystał wydarzenie jako okazję do chińskiego debiutu w pełni elektrycznego SUV Mustang Mach-E. Na podobny krok zdecydowali się również chińscy producenci. Zarówno Geely Auto (właściciele m.in. marki Volvo Cars), jak i państwowy koncern Shanghai Automotive Industries zaprezentowały nowe modele elektryczne o zasięgu ponad 500 km. </p> <p>Własne pojazdy niskoemisyjne z lini Aion - w pełni elektrycznego sedana oraz koncepcyjnego SUV-a na wodorowe ogniwa paliwowe - pokazała także inna państwowa spółka, GAC New Energy (oddział Guangzhou Automotive Corp.). Firma przekazała, że rozważa eksport pojazdów do Europy, ale nie podjęła jeszcze wiażących decyzji. O planach ekspansji na rynki europejskie z własnymi benzynowymi SUV X70PLUS mówił także niezależny producent Chery, jednak bez podawania szczegółów.</p> <p>Doroczne targi motoryzacyjne organizowane w Chinach naprzemiennie w Pekinie i Szanghaju są największymi wydarzeniami tej branży na świecie, ściągającymi po ok. 1200 wystawców. Ich tegoroczna edycja została przełożona z marca z powodu zagrożenia epidemiologicznego. W ocenie AP decyzja o przeprowadzeniu Auto China jeszcze w tym roku jest ze strony Pekinu sposobem na utwierdzenie oficjalnej linii rządzącej Komunistycznej Partii Chin, zgodnie z którą epidemia w tym kraju została opanowana. </p> <p>Pierwsze przypadki choroby COVID-19 powodowanej przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto w grudniu 2019 r. właśnie w ChRL.</p> <p>Rozpoczętej w weekend imprezie towarzyszyły ścisłe ograniczenia mające zapobiec gwałtownemu przyrostowi liczby zakażeń. Wiele zagranicznych marek nie zdecydowało się na wysłanie przedstawicieli swojego kierownictwa wobec konieczności poddania się dwutygodniowej kwarantannie po przylocie, a prezentacje dla mediów miały formę wirtualną. Wszyscy obecni na miejscu mieli obowiązek noszenia maseczek. Nie ograniczano natomiast odległości między gośćmi - odnotowuje AP.</p> <p>W ocenie agencji producenci samochodów skupiają się obecnie na Chinach jako na największym rynku motoryzacyjnym świata i pierwszej dużej gospodarce, która zaczęła wychodzić z kryzysu spowodowanego pandemią. Koncerny liczą, że sprzedaż w ChRL pomoże im nadrobić wielomilionowe straty i złagodzi negatywne skutki zapaści. </p> <p>W sierpniu sprzedaż samochodów w USA spadła o 9,5 proc. w ujęciu rok do roku. Tymczasem w Chinach w tym okresie notowaniu już wzrost względem okresu sprzed pandemii - o 6 proc. rdr. (PAP)</p> <p>mk/</p></div> Mon, 28 Sep 2020 12:59:03 +0000 tryton 725382 at https://www.pap.pl SMIC wpisany na czarną listę resortu handlu USA https://www.pap.pl/pap-technologie/725346%2Csmic-wpisany-na-czarna-liste-resortu-handlu-usa.html <span>SMIC wpisany na czarną listę resortu handlu USA</span> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">Największy chiński producent czipów komputerowych, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), został wpisany na tzw. czarną listę resortu handlu USA. W praktyce oznacza to, że amerykańskie firmy chcące handlować ze SMIC będą potrzebowały licencji.</div> <span><span lang="" about="/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">tryton</span></span> <span>pon., 09/28/2020 - 14:02</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Wskutek wpisania na tzw. czarnej liście największy producent podzespołów w ChRL znalazł się w gronie ponad 300 objętych sankcjami chińskich firm, które resort handlu USA uznał za "zagrażające bezpieczeństwu narodowemu USA". Wcześniej umieszczono na niej m.in. największego chińskiego dostawcę sprzętu telekomunikacyjnego, Huawei Technologies.</p> <p>SMIC, podobnie jak i inni dostawcy podzespołów, w dużej mierze uzależnia swoją produkcję od komponentów z USA. Tymczasem nałożone przez Waszyngton sankcje oznaczają, że firmy, z którymi dotychczas handlował koncern, będą teraz potrzebowały specjalnej licencji na eksport technologii do Chin. Może to utrudnić, a nawet zablokować dostęp do niezbędnych dla utrzymania produkcji części.</p> <p>Jak donoszą media ekonomiczne, w tym dzienniki "Financial Times" oraz "The Wall Street Journal", resort handlu USA uznał, że "eksport na rzecz SMIC i jego podwykonawców może wiązać się z ryzykiem, że wysłany sprzęt wykorzystany zostanie przez siły militarne ChRL". Koncern zaprzeczył tym zarzutom, a jego rzeczniczka zapewniła, że firma "nie ma żadnych związków z chińską armią, nie produkuje też sprzętów wykorzystywanych w operacjach militarnych".</p> <p>SMIC jest największym chińskim producentem czipów komputerowych. Koncern ma osiem działających fabryk, jedną w budowie i kolejne w planach. 45 proc. udziałów firmy należy do rządu w Pekinie. (PAP)</p> <p>jowi/ mk/</p></div> Mon, 28 Sep 2020 12:02:04 +0000 tryton 725346 at https://www.pap.pl Budowa trasy S6 na odcinku Luzino - Szemud na półmetku https://www.pap.pl/centrum-prasowe/725342%2Cbudowa-trasy-s6-na-odcinku-luzino-szemud-na-polmetku.html <span>Budowa trasy S6 na odcinku Luzino - Szemud na półmetku</span> <span><span lang="" about="/user/106" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eborowik</span></span> <span>pon., 09/28/2020 - 13:52</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden imageWrapper cp"> <img src="/sites/default/files/202009/1_206.jpg" width="606" height="280" alt="Budimex SA (1)" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <div class="description">Budimex SA (1)</div> </div> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">● Blisko 50% odcinka nowej S6 zostało zrealizowane.<br /> <br /> ● Powstanie m.in. 10 km trasy, 2 mosty, 9 wiaduktów, 1 estakada i przejścia dla zwierząt.<br /> <br /> ● Budimex buduje 25% długości Trasy Kaszubskiej. <br /> <br /> Budimex jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie fragmentu tzw. Trasy Kaszubskiej między dwoma gminami w woj. pomorskim od Luzina (bez węzła) do Szemuda (z węzłem). Jest to część drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta. Zaawansowanie prac wynosi obecnie 48%. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>W ramach kontraktu Budimex wybuduje odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S6 o długości ponad 10 km. Dodatkowo powstanie 10 km ulic dojazdowych, lokalnych i zjazdów do obsługi terenu przyległego do Trasy Kaszubskiej. Dostęp do S6 zapewni również węzeł Szemud na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką DW 224. Projekt zakłada także realizację 13 obiektów inżynierskich – 2 mostów, 9 wiaduktów, 1 estakady i przejścia dla małych zwierząt. Cechą charakterystyczną tego odcinka jest pagórkowaty teren i podmokły grunt wymagający szczególnego wzmocnienia podłoża i prac hydrotechnicznych. </p> <p>„Obecnie na budowie realizowana jest największa na całym 40-kilometrowym odcinku estakada o wysokości 30 metrów i długości 200 metrów wykonywana w technologii nawisowej. Obiekt powstaje nad doliną w okolicach miejscowości Milwino i będzie przeprowadzał ruch nad drogą dojazdową oraz przejściem dla dużych zwierząt - mówi Dariusz Blocher, prezes zarządu, dyrektor generalny Budimeksu. - Ułożone zostały już pierwsze kilometry nawierzchni wiążącej i ścieralnej nowej S6 na długości ponad 4 km” – dodaje Dariusz Blocher. </p> <p>Budimex zrealizował już łącznie 48% inwestycji i przekroczył kamień milowy inwestycji. Na budowie pracuje każdego dnia około 300 pracowników i podwykonawców. W trakcie wykonywania prac nie odnotowano żadnego wypadku. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec listopada 2021 roku. Wartość kontraktu to 335,8 mln zł brutto. Zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. </p> <p>Budimex jest liderem w branży budowlanej - średnio co czwartą autostradę, drogę ekspresową lub drogę krajową oddaną do użytku w 2019 roku wykonał największy polski generalny wykonawca. Aktualnie spółka prowadzi m.in. budowę drogi S1 na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza oraz trasę S5 Ornowo – Wirwajdy, S1 Obwodnicę Oświęcimia, S19 (Via Carpatia) między Rzeszowem a Lublinem, A1 między Tuszynem a Radomskiem, S14 (zachodnia obwodnica Łodzi) oraz S5 Nowe Marzy – Dworzysko.  </p> <p>BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. </p> <p>Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. </p> <p>W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości i Mostostal Kraków. Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.</p> <p><a href="https://media.budimex.pl/">www.media.budimex.pl</a></p> <p>#Budimex #TrasaKaszubska #drogaekspresowa #S6</p> <p>Źródło informacji: Budimex SA<br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-attachments field--type-file field--label-above attachmentsList"> <h2 class="header">Załączniki</h2> <div class="field--items"> <ul class="fileList"> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202009/1_207.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>Budimex SA (1)</h2><h3>86.03 KB</h3></div></a> </li> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202009/2_97.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>Budimex SA (2)</h2><h3>59.75 KB</h3></div></a> </li> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202009/3_67.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>Budimex SA (3)</h2><h3>68.16 KB</h3></div></a> </li> </ul> </div> </div> Mon, 28 Sep 2020 11:52:49 +0000 eborowik 725342 at https://www.pap.pl Samorządy i spółki komunalne będą potrzebować dalszego wsparcia by utrzymać aktywność inwestycyjną https://www.pap.pl/centrum-prasowe/725337%2Csamorzady-i-spolki-komunalne-beda-potrzebowac-dalszego-wsparcia-utrzymac <span>Samorządy i spółki komunalne będą potrzebować dalszego wsparcia by utrzymać aktywność inwestycyjną </span> <span><span lang="" about="/user/53" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mherman</span></span> <span>pon., 09/28/2020 - 13:44</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden imageWrapper cp"> <img src="/sites/default/files/202009/kadr_3.jpg" width="1905" height="1069" alt="PAP/Kadr z filmu" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <div class="description">PAP/Kadr z filmu</div> </div> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeprowadził jedyne w Polsce kompleksowe badanie budżetów samorządów i spółek komunalnych wśród gmin, powiatów i województw. Z badania wynika, że samorządy obawiały się dużego ubytku dochodów podatkowych w związku z COVID-19. Dane Ministerstwa Finansów za lipiec są optymistyczne, jednak samorządy i ich spółki mogą potrzebować dalszej pomocy, by utrzymać aktywność inwestycyjną w najważniejszych sektorach.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p class="video-container" style="padding:0;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="350" src="//r.dcs.redcdn.pl/webcache/pap-embed/iframe/2CRmsds9.html" title="Samorządy i spółki komunalne będą potrzebować dalszego wsparcia by utrzymać aktywność inwestycyjną (materiał partnerski)" width="620"></iframe></p> <p>Jednostki samorządu terytorialnego (JST) są ważnym partnerem w realizacji misji Banku Gospodarstwa Krajowego, jaką jest wspieranie zrównoważonego rozwoju. Dlatego bank, jako jedyny w Polsce, przeprowadził tak szczegółowe badanie sytuacji finansowej samorządów.</p> <p>„Naszą misją jest rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizujemy ją wspierając polskie regiony w inwestycjach i pomagając w tak trudnych czasach, jak obecne. Zaangażowanie BGK w sektor samorządowy to około 12 mld zł. To niebagatelna kwota, która trafia do samorządów. Wyniki naszego badania pomogą lepiej zrozumieć potrzeby samorządów i wyzwania, przed którymi stoją. BGK i inne instytucje wyposażone w tę wiedzę, będą mogły jeszcze lepiej wesprzeć polskie gminy, powiaty i województwa” – tłumaczy Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.</p> <p>Według deklaracji samorządów wydatki już poniesione i planowane na przyszłość w związku z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19 mogą stanowić 1-2 proc. wydatków bieżących. W skali kraju łączna kwota może sięgać 3-4 mld zł. W trakcie badania JST prognozowały też istotne spadki dochodów własnych.</p> <p>„Spadki dochodów podatkowych z PIT i CIT deklarowane na przełomie czerwca i lipca sięgały 10-15 proc. i były znacząco wyższe niż wartości z lipcowych danych i prognoz budżetowych Ministerstwa Finansów. Prawdopodobnie rzeczywisty stan budżetów samorządów będzie lepszy niż sądzili przedstawiciele JST. Warto też podkreślić, że samorządy już korzystają ze środków przeznaczanych na walkę z kryzysem. Część z nich pochodzi z zarządzanego przez BGK Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dalsze działania, opracowane także na bazie wyników naszej analizy, powinny w jeszcze większym stopniu wspomagać samorządy. Przede wszystkim po to, by pozwolić władzom lokalnym i spółkom komunalnym zrealizować ich wcześniejsze plany inwestycyjne, a nawet zachęcić do dodatkowych inwestycji w kluczowych obszarach” – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.</p> <p>Choć samorządy w reakcji na kryzys planują przede wszystkim ograniczać wydatki bieżące, to z badania BGK wynika również, że znaczna część samorządów może być zmuszona do cięcia wydatków inwestycyjnych w tym i w kolejnych latach. Redukcję inwestycji planuje od około 10 do 30 proc. samorządów.</p> <p>„Przeciwdziałanie skutkom pandemii jest podzielone na trzy etapy. Pierwsze dwa to utrzymanie płynności finansowej, najpierw za pomocą dotacji i subwencji, a potem instrumentów kredytowych, trzeci to inwestycje – zarówno rządowe, jak i samorządowe. Inwestycje publiczne mają rozruszać gospodarkę i stworzyć koło zamachowe także dla intensyfikacji prywatnych projektów inwestycyjnych. Dlatego tak ważne są programy i rozwiązania wspierające inwestycje samorządowe. W ich realizacji ważną rolę odgrywa BGK” – tłumaczy Mateusz Walewski.</p> <p>Znaczącą część zadań samorządy realizują przez spółki komunalne. W wielu sektorach realizacja tych zadań będzie wymagała zaciągania przez spółki nowych kredytów. Gminne spółki komunalne planują dodatkowe zadłużanie często w sektorach ciepłowniczym i wielobranżowym. W województwach i powiatach są to natomiast przede wszystkim szpitale.</p> <p>„Tylko nieznaczny odsetek samorządów i spółek planuje zaciąganie zobowiązań w sektorze pozabankowym. To ważna informacja z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego kredytobiorców. Znając plany samorządów będziemy mogli lepiej przygotować się do ich wspierania w kolejnych miesiącach” – dodaje główny ekonomista BGK.</p> <p>Wyniki badania BGK pomogą zrozumieć potrzeby i wyzwania samorządów. Analizy będą pomocne dla wielu instytucji w przygotowaniu odpowiedniego wsparcia dla JST tak, by obecny kryzys w jak najmniejszym stopniu dotknął priorytetowych obszarów działań samorządów.</p> <p>Źródło informacji: BGK</p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-wideo field--type-string-long field--label-hidden attachmentsList field--items"> <div class="field--items"> <div class="fileList"> <div class="field--item file"> <a href="http://r.dcs.redcdn.pl/file/o2/pap/vod/v/Y/0SsDmW/MP4_HD/960x540_800_bp.mp4" class="image-png mp4"><span></span><div class="textWrapper"><h2>pobierz materiał wideo</h2></div></a> </div> </div> </div> </div> Mon, 28 Sep 2020 11:44:21 +0000 mherman 725337 at https://www.pap.pl Currency One: integracja SEPA z nagrodą, Blik w Walutomacie https://www.pap.pl/centrum-prasowe/725334%2Ccurrency-one-integracja-sepa-z-nagroda-blik-w-walutomacie.html <span>Currency One: integracja SEPA z nagrodą, Blik w Walutomacie</span> <span><span lang="" about="/user/106" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eborowik</span></span> <span>pon., 09/28/2020 - 13:37</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden imageWrapper cp"> <img src="/sites/default/files/202009/1_204.jpg" width="1200" height="800" alt="Currency One (1)" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <div class="description">Currency One (1)</div> </div> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">Currency One, operator serwisów Walutomat i InternetowyKantor.pl, zostało laureatem konkursu e-Commerce Polska Awards 2020 w kategorii Innowacyjne rozwiązania płatności cyfrowych. Serwis Walutomat wzbogacił się natomiast o nową metodę płatności – Blika.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Prestiżowa nagroda Izby Gospodarki Elektronicznej trafiła do Currency One za wdrażanie systemu SEPA do swoich serwisów. Bezpośrednia integracja z SEPA umożliwia zaoferowanie klientom serwisów Walutomat i InternetowyKantor.pl rachunków płatniczych z indywidualnym numerem IBAN dla EURO, a ponadto umożliwi Currency One wejście na rynek korporacyjny – obsługę innych instytucji finansowych.</p> <p>Serwisy należące do Currency One rozwijają się też na innych polach. Klienci Walutomatu mają już do dyspozycji możliwość wykonania wpłaty przelewem tradycyjnym, wpłatę QR kodem, przez Przelewy24, wpłaty kartami płatniczymi, a teraz także BLIKA. Popularność tego rozwiązania w Polsce rośnie w lawinowym tempie. Jak podaje Polski Standard Płatności, w pierwszym półroczu 2020 roku, użytkownicy BLIKA, których jest już ponad 5 milionów, zrealizowali 175 milionów transakcji. „Ten polski patent podbija sektor płatności. Nie dziwi więc, że po to rozwiązanie sięgnęliśmy także my. klienci tego oczekują” - mówi Bartosz Grycza, kierownik ds. rozwoju produktu w Walutomat.pl.</p> <p>Przez Blika można wpłacać w serwisie tylko PLN. Walutomat realizuje tę wpłatę poprzez operatora płatności Przelewy24. Użytkownicy serwisu mogą używać tej metody płatności bez względu na urządzenie, z jakiego korzystają.</p> <p>Currency One jest operatorem zarówno Walutomatu, jak i serwisu InternetowyKantor.pl. Umożliwia wymianę walut po atrakcyjnych kursach i przelewy zagraniczne dla prawie 700 000 użytkowników.</p> <p>Źródło informacji: Currency One<br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-attachments field--type-file field--label-above attachmentsList"> <h2 class="header">Załączniki</h2> <div class="field--items"> <ul class="fileList"> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202009/1_205.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>Currency One (1)</h2><h3>103.36 KB</h3></div></a> </li> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202009/2_96.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>Currency One (2)</h2><h3>36.65 KB</h3></div></a> </li> </ul> </div> </div> Mon, 28 Sep 2020 11:37:14 +0000 eborowik 725334 at https://www.pap.pl Światowa Federacja Serca mówi o niezwykle trudnej sytuacji wywołanej epidemią COVID-19 dla osób cierpiących na choroby serca https://www.pap.pl/centrum-prasowe/725313%2Cswiatowa-federacja-serca-mowi-o-niezwykle-trudnej-sytuacji-wywolanej <span>Światowa Federacja Serca mówi o niezwykle trudnej sytuacji wywołanej epidemią COVID-19 dla osób cierpiących na choroby serca</span> <span><span lang="" about="/user/107" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mzugaj</span></span> <span>pon., 09/28/2020 - 13:10</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>GENEWA, 28 września 2020 r. /PRNewswire/ -- COVID-19 jest źródłem wielu nakładających się negatywnych czynników wpływających na zdrowie serca - ostrzega Światowa Federacja Serca (WHF - World Heart Federation) w Światowym Dniu Serca. Swój wkład w tę trudną sytuację mają trzy główne czynniki. Po pierwsze, osoby, które zmagają się z COVID-19 i chorobami serca znajdują się w grupie najwyższego ryzyka śmierci i wystąpienia poważnych powikłań. Po drugie, wirus może uszkodzić serce, nawet u osób, u których nie zdiagnozowano wcześniej żadnej choroby serca. W końcu, obawa przed wirusem doprowadziła do znacznego spadku liczby wizyt pacjentów kardiologicznych w szpitalach, zarówno tych, którzy powinni zgłosić się na rutynową wizytę kontrolną, jak i osób wymagających pomocy w nagłych przypadkach.</p> <p>Celem WHF jest zjednoczenie światowej społeczności przedstawicieli opieki zdrowotnej w celu walki z chorobami układu krążenia, które są przyczyną śmierci 17,9 milionów osób każdego roku. WHF wzywa wszystkich do „używania swojego serca" w celu dokonywania lepszych wyborów na rzecz społeczeństwa, naszych bliskich i nas samych.</p> <p>Prof. Karen Sliwa, prezes WHF powiedziała: „W tych czasach próby, nadrzędne znaczenie ma zwracanie szczególnej uwagi na osoby najbardziej narażone na wystąpienie powikłań po COVID-19 i lepsze zrozumienie tego, jak wirus wpływa na serce osób, które przed zarażeniem były zdrowe. COVID-19 wywołał niezwykle trudną sytuację, z którą osoby cierpiące na choroby układu krążenia i osoby znajdujące się w grupie ryzyka radzą sobie źle. Serce i cały układ naczyniowy są zagrożone, więc musimy podjąć pilne działania. Dzisiaj mamy niepowtarzalna okazję, by się zjednoczyć i zmobilizować nasze umiejętności, podążyć za naszym sercem i działać”.</p> <p>Choroby układu krążenia mają wiele przyczyn, od palenia poprzez cukrzycę, podwyższone ciśnienie krwi i otyłość, aż po zanieczyszczenie powietrza. W celu przeciwdziałania tym zagrożeniom, WHF wzywa nie tylko do zmiany indywidualnych nawyków, lecz również do zmian na szczeblu całego społeczeństwa. Mając na uwadze, że sprawiedliwość jest trzonem działalności WHF, łatwy i niedrogi dostęp do opieki zdrowotnej, zdrowej żywności i zdrowego stylu życia jest niezwykle istotny. Przykładem takich rozwiązań dla władz rządowych i społeczności jest wprowadzanie regulacji dotyczących niezdrowych produktów, przy równoczesnym tworzeniu zdrowego środowiska. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, WHF również wzywa do uwzględnienia sytuacji i pilnej ochrony osób bezpośrednio zaangażowanych w świadczenie usług medycznych.</p> <p>WHF rozpoczęło <a href="https://www.world-heart-federation.org/global-study-on-covid-19-and-cvd/">realizację ogólnoświatowych badań</a> w zakresie chorób układu krążenia i COVID-19 ukierunkowanych na lepsze zrozumienie skutków i czynników ryzyka dotyczących pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19.</p> <p>Zorganizowany zostanie również cykl debat dotyczących sposobów wywołania zmian w nawykach i zmian społecznych umożliwiających walkę z chorobami układu krążenia. <a href="https://www.world-heart-federation.org/world-heart-day/heart-to-heart/">Dołącz do pierwszej dyskusji</a> 29 września, o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego.</p> <p>Więcej informacji znajduje się na stronie <a href="http://worldheartday.org">http://worldheartday.org</a>.</p> <p>Logo - <a href="https://mma.prnewswire.com/media/1280905/World_Heart_Federation_Logo.jpg">https://mma.prnewswire.com/media/1280905/World_Heart_Federation_Logo.jpg</a></p> <p>Źródło: World Heart Federation</p> <p>KONTAKT:</p> <p>e-mail: Borjana.Pervan@worldheart.org</p> <p>Źródło informacji: PR Newswire</p> <p> </p> </div> Mon, 28 Sep 2020 11:10:02 +0000 mzugaj 725313 at https://www.pap.pl Amazon Prime Day przesunięty na 13 i 14 października https://www.pap.pl/pap-technologie/725289%2Camazon-prime-day-przesuniety-na-13-i-14-pazdziernika.html <span>Amazon Prime Day przesunięty na 13 i 14 października</span> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">Największa doroczna wyprzedaż produktów na platformie Amazon, w tym sprzętów elektronicznych, odbędzie się w dn.13-14 października. Wydarzenie, które co roku organizowane jest w lipcu, musiało zostać przesunięte z powodu pandemii COVID-19.</div> <span><span lang="" about="/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">tryton</span></span> <span>pon., 09/28/2020 - 12:55</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Amazon Prime Day rozpocznie się 13 października o północy i potrwa do 14 października. Jak poinformował koncern Jeffa Bezosa w poniedziałek, posiadacze subskrypcji Amazon Prime otrzymają dostęp do "ponad miliona produktów z każdej kategorii", w tym zabawek, sprzętów AGD i elektroniki. Akcja ma na celu przyciągnięcie nowych subskrybentów, promocję produktów i usług Amazona oraz podbicie wyników sprzedażowych.</p> <p>Coroczna wyprzedaż organizowana jest przez koncern od 2015 r. i zazwyczaj odbywa się w lipcu. Tym razem jednak wydarzenie musiało zostać przesunięte ze względu na pandemię COVID-19, która zmusiła firmę do ograniczenia usług jedynie do realizowania kluczowych zamówień.</p> <p>Na rynku już od pewnego czasu spekulowano, że Amazon Prime Day może zostać zaplanowany w połowie października. Tym bardziej, kiedy wyszło na jaw, że firma zaapelowała do pracowników, żeby akurat w tym terminie nie brali urlopów oraz wstrzymała te już przyznane. Amazon poinformował też, że zanim zdecydował się ogłosić datę wydarzenia, skonsultował ją najpierw z zespołami nadzorującymi pracę magazynów i centrów dystrybucji firmy na całym świecie.</p> <p>"Przez kilka ostatnich miesięcy przygotowywaliśmy nasze magazyny do tego, żeby zapewnić bezpieczne warunki pracy naszym pracownikom. Uznaliśmy, że połowa października to odpowiedni termin, żeby zorganizować Prime Day" - powiedział amerykańskiej stacji CNBC Jamil Ghani, wiceprezes Amazon Prime.</p> <p>Zdaniem ekspertów zorganizowanie przez Amazona Prime Day w październiku oznacza, że tegoroczne wyprzedaże rozpoczną się znacznie wcześniej, niż w ubiegłych latach. Zazwyczaj Amazon i inni sprzedawcy ruszali z promocjami w listopadzie, w okolicach tzw. Czarnego Piątku (wypadającego dzień po ruchomym amerykańskim Święcie Dziękczynienia). Tymczasem niektóre firmy planują obniżki już na październik. Wciąż nie wiadomo jednak, na ile konsumenci będą chętni wziąć udział w wyprzedażach, tym bardziej że w wyniku pandemii wiele osób straciło pracę, a znaczna część klientów ogranicza zakupy jedynie do najpotrzebniejszych artykułów.</p> <p>"Myślę, że chociaż wiele rzeczy zmieniło się w 2020 r., to nadal niektóre pozostały niezmienne i Prime Day spotka się z zainteresowaniem klientów. Jedni będą kupowali dla siebie, inni będą szukali możliwości zdobycia tańszych prezentów już na święta" - powiedział wiceprezes Amazon Prime. (PAP)</p> <p>jowi/ mk/</p></div> Mon, 28 Sep 2020 10:55:02 +0000 tryton 725289 at https://www.pap.pl