Rusza konkurs Popularyzator Nauki 2017

2017-08-19 10:40 aktualizacja: 2018-10-05, 19:46
Uroczystość wręczenia nagród w IX edycji konkursu "Popularyzator Nauki 2013", organizowanego przez Serwis PAP Nauka w Polsce. Archiwum Fot. PAP © 2017 / Leszek Szymański
Uroczystość wręczenia nagród w IX edycji konkursu "Popularyzator Nauki 2013", organizowanego przez Serwis PAP Nauka w Polsce. Archiwum Fot. PAP © 2017 / Leszek Szymański
Osoby, zespoły i instytucje, które przybliżają Polakom problemy nauki, już po raz 13. mogą zawalczyć o tytuł Popularyzatora Nauki. Na zgłoszenia w nowej edycji konkursu, organizowanego przez Serwis Nauka w Polsce i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, redakcja czeka do połowy października.

W konkursie organizowanym przez portal Fundacji PAP - Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką. Zwycięzcy otrzymają tytuł Popularyzatora Nauki oraz statuetkę.

"Ze względu na znaczenie nauki i jej dzisiejszą złożoność popularyzowanie osiągnięć badawczych to obecnie jedno z najważniejszych zadań każdego uczonego. Misją organizowanego od 13 lat przez PAP i MNiSW prestiżowego konkursu Popularyzator Nauki jest pokazanie najlepszych polskich inicjatyw w tym zakresie - gorąco zapraszamy do udziału w konkursie indywidualnych uczonych, zespoły i całe instytucje badawcze, dziennikarzy i animatorów edukacji naukowej" - mówi przewodniczący Kapituły Konkursu, prof. Michał Kleiber.

Spośród zgłoszeń Kapituła wybierze jednego laureata Nagrody Głównej

Spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła wybierze jednego laureata Nagrody Głównej. To najbardziej prestiżowe w konkursie wyróżnienie przyznane zostanie kandydatowi (osobie, zespołowi, instytucji albo medium), który promuje naukę wyjątkowo twórczo i skuteczne.

Nagrody zostaną też przyznane w pięciu kategoriach tematycznych: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja oraz Media.

W kategorii Naukowiec o nagrodę mogą się ubiegać osoby popularyzujące naukę, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora. O nagrodę w kategorii Animator mogą się ubiegać osoby prowadzące indywidualną działalność popularyzatorską, nie posiadające stopni ani tytułów naukowych (np. studenci i doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni).

Nagroda w kategorii Zespół przewidziana jest dla grup osób, które wspólnie popularyzują naukę, tworzonych np. przez naukowców, animatorów popularyzacji, koła naukowe, osoby pracujące nad wspólnymi projektami na rzecz popularyzacji, animatorów nauki w instytucjach typu muzea. W kategorii Instytucja o nagrodę mogą się ubiegać instytucje: naukowe (np. instytuty, jednostki uczelni), pozanaukowe (np. organizacje pozarządowe, centra nauki), jak i przedsiębiorstwa.

W kategorii Media nagrodę mogą zdobyć dziennikarze, zespoły redakcyjne mediów, blogerzy czy zespoły tworzące strony internetowe.

Kandydaci mogą się zgłaszać sami, a w przypadku instytucji czy zespołów - za pośrednictwem przedstawicieli

Kandydaci do konkursu mogą się zgłaszać sami, a w przypadku instytucji czy zespołów - za pośrednictwem przedstawicieli. Kandydata do nagrody nominować może każdy, za zgodą zgłaszanego.

Zgłoszone kandydatury oceni kapituła, w której znajdą się popularyzatorzy nauki, przedstawiciele środowiska naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz portalu Nauka w Polsce. Jej przewodniczącym jest prof. Michał Kleiber - jeden z inicjatorów konkursu, wieloletni prezes PAN, b. minister nauki i informatyzacji.

Jak co roku przy okazji konkursu redakcja portalu Nauka w Polsce przyzna pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną. W tej kategorii zgłoszenia nie są przyjmowane; laureata wskaże redakcja.

Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać do 15 października br.

Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać do 15 października 2017 r. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali w Warszawie.

Organizowany od 2005 r. Popularyzator Nauki jest najstarszym i najbardziej prestiżowym w Polsce konkursem, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki w przystępny sposób.

Wśród laureatów konkursu są m.in.: filozof przyrody ks. prof. Michał Heller, neurobiolog prof. Jerzy Vetulani, autor telewizyjnych programów Wiktor Niedzicki, popularyzator astronomii Karol Wójcicki, a także instytucje takie jak Centrum Nauki Kopernik, Polska Akademia Dzieci czy Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

Więcej informacji nt. konkursu znajduje się na stronie naukawpolsce.pap.pl. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://www.pap.pl/popularyzator-nauki/

zan/