Medal noblowski Wisławy Szymborskiej wystawiony w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie

2022-02-01 14:41 aktualizacja: 2022-02-01, 15:46
Medal noblowski Wisławy Szymborskiej, a także kolaże poetki i wszystkie polskie wydania jej wierszy, wybór tłumaczeń i monografii, prywatne pamiątki znalazły się na wystawie w MOCAK-u w Krakowie. Ekspozycja powstała w 10. rocznicę śmierci noblistki.