PGNiG zapewni dostawy gazu odbiorcom objętej sankcjami firmy Novatek

2022-04-29 18:59 aktualizacja: 2022-04-30, 08:18
PGNiG rozpoczęło przywracanie dostaw gazu w gminach, w których działała firma Novatek objęta sankcjami. Fot. PAP/Andrzej Hrechorowicz
PGNiG rozpoczęło przywracanie dostaw gazu w gminach, w których działała firma Novatek objęta sankcjami. Fot. PAP/Andrzej Hrechorowicz
PGNiG rozpoczęło przywracanie dostaw gazu w gminach, w których działała firma Novatek objęta sankcjami. Jak poinformował PGNiG, gaz mają już z powrotem mieszkańcy gminy Polanów, w innych gminach dostawy powinny wrócić jeszcze w piątek.

Jak podkreśliło PGNiG, polecenie Prezesa Rady Ministrów wydane w piątek na mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym, pozwoliło na szybkie działanie spółek z Grupy Kapitałowej, które sukcesywnie uruchamiają dostawy odbiorcom do tej pory obsługiwanym przez Novatek. Rosyjski koncern i jego polska spółka Novatek Green Energy zostały objęte sankcjami przez polski rząd. Novatek jest dostawcą gazu, ale także operatorem sieci wyspowych.

Decyzja Prezesa Rady Ministrów zobowiązała Polską Spółkę Gazownictwa - operatora systemu dystrybucyjnego z grupy PGNiG - do świadczenia usług, po wydaniu przez Prezesa URE odpowiednich decyzji ws. koncesji - na infrastrukturze dystrybucyjnej na terenie 10 gmin: Cegłów, Kałuszyn, Lubień Kujawski, Lubowidz, Łeba, Mieścisko, Mrozy, Polanów, Zagórów, Żuromin.

PGNiG zapewni dostawy gazu 

Jak poinformowało PGNiG, po nawiązaniu kontaktu przez PSG z przedstawicielami firmy Novatek, wydanie infrastruktury i niezbędnej dokumentacji odbyło się bez zakłóceń i w dobrej atmosferze. Obsługiwana odtąd przez PSG infrastruktura obejmuje łącznie ponad 85 km sieci gazowych średniego ciśnienia, do których gaz jest dostarczany cysternami w postaci skroplonej i po regazyfikacji przesyłany do odbiorców.

Dostawy paliwa zapewnia spółka PGNiG Obrót Detaliczny. Odbiorcy gazu w gospodarstwach domowych oraz inni odbiorcy uprawnieni do ochrony taryfowej rozliczani będą według taryfy PGNiG OD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Odbiorcy uprawnieni do taryf na mocy ustawy o ochronie odbiorców gazu powinni złożyć odpowiednie oświadczenie o objęciu ochroną. Natomiast klienci biznesowi rozliczani będą według obowiązującego Cennika PGNiG OD.

PGNiG przypomniało, że odbiorcy nie muszą podpisywać dodatkowych umów, zgodnie z Prawem energetycznym, w ich imieniu umowę rezerwową albo umowę sprzedaży z urzędu podpiszą PGNiG Obrót Detaliczny, jako sprzedawca gazu, z operatorem sieci, czyli PSG. O fakcie zawarcia takiej umowy PGNiG Obrót Detaliczny poinformuje każdego klienta w terminie 30 dni od jej podpisania.

(PAP)
gn/

TEMATY: