Niedobory odporności u dzieci i młodzieży, w tym po zakażeniu COVID-19. Wkracza resort zdrowia

2022-05-17 17:24 aktualizacja: 2022-05-17, 17:31
Badanie lekarskie Fot. PAP/ Marcin Bielecki
Badanie lekarskie Fot. PAP/ Marcin Bielecki
Ministerstwo Zdrowia chce ocenić przydatność wykorzystania innowacyjnego narzędzia do zdalnego monitorowania stanu zdrowia dzieci i młodzieży z pierwotnymi, a także wtórnymi niedoborami odporności, w tym po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Resort skierował we wtorek do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi oraz wtórnymi niedoborami odporności.

Program ma być realizowany w trzech etapach. W ramach etapu organizacji ministerstwo dokona zakupu urządzeń, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania oraz podpisze umowy z realizatorami pilotażu. W etapie realizacji wykonywane będą świadczenia opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu przekazanych urządzeń. Z kolei podczas etapu ewaluacji nastąpi ocena podjętych działań.

W uzasadnieniu projektu podano, że innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne wspomaga diagnostykę i służy do cyfrowej rejestracji określonych danych medycznych: obrazów jamy ustnej; przewodu słuchowego oraz powierzchni skóry; nagrań audio pochodzących z klatki piersiowej, serca, jamy brzusznej oraz rejestracji kaszlu; oraz pomiaru temperatury ciała.

MZ przekazało, że biorąc pod uwagę otwarty charakter naboru, jak i objęcie programem nie mniej niż 1200 świadczeniobiorców, przewiduje się możliwość wyboru wniosków z terytorium całego kraju; planowany jest zakup 600 urządzeń. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

mar/