Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wzięła udział w naradzie ambasadorów RP

2022-06-21 19:07 aktualizacja: 2022-06-21, 22:45
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek uczestniczyła we wtorek w naradzie ambasadorów RP. Jak poinformowało CIS, marszałek Witek mówiła m.in. o działaniach Sejmu będących odpowiedzią na aktualne zagrożenia geopolityczne oraz o najważniejszych aktywnościach Izby na polu dyplomacji parlamentarnej.

Spotkanie, w którym udział wzięli także marszałek Senatu Tomasz Grodzki i minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu.

W ostatnim czasie - mówiła marszałek Sejmu - pierwszą poważną perturbacją "na obszarze posowieckim był kryzys po wyborach prezydenckich na Białorusi". "Sejm podjął wiele uchwał dotyczących m.in. prawa Białorusinów do wolnych i uczciwych wyborów, sprzeciwu wobec pogarszającej się sytuacji niezależnych mediów oraz obrony bezprawnie zatrzymanych liderów Związku Polaków na Białorusi" - podkreśliła marszałek Sejmu, której słowa zacytowano w komunikacie CIS.

Jak dodała, działania w tej sprawie podejmowali członkowie Prezydium Sejmu i poszczególni parlamentarzyści, a także Komisja Spraw Zagranicznych. Sytuacja na Białorusi była też omawiana podczas sesji Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. "Parlamentarna współpraca zacieśniała się wraz z pogarszającym się stanem relacji polsko-białoruskich, potęgowanym kryzysem migracyjnym na wschodniej granicy. Wzmacniały się nasze kontakty z przewodniczącymi parlamentów Bałtyckiej Trójki oraz z białoruską opozycją" – zaznaczyła Witek. Jak dodała, dwukrotnie gościła w Sejmie liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską, przekazując jej niezmienne wsparcie Polski dla demokratycznych sił w tym kraju.

"Zbrojna napaść Rosji na Ukrainę i jej konsekwencje nie pozostały bez odpowiedzi Sejmu"

Według marszałek Sejmu, także zbrojna napaść Rosji na Ukrainę i jej konsekwencje nie pozostały bez odpowiedzi Sejmu. "Aby zalegalizować pobyt ukraińskich uchodźców parlament RP w trybie pilnym zmienił ustawodawstwo, dzięki czemu niespełna trzy tygodnie od wybuchu wojny, weszły w życie przepisy o pomocy obywatelom Ukrainy. Sejm starał się również, poprzez szereg spotkań z przedstawicielami innych państw, utrzymywać na międzynarodowej agendzie kwestie agresji rosyjskiej i poszukiwać efektywnych sposobów wsparcia Ukrainy" – przypomniała Witek.

Jak dodała, temat ten poruszała w bezpośrednich rozmowach z przedstawicielami Austrii, Chorwacji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Nowej Zelandii, Rumunii, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Turcji oraz Węgier. "Wyrażając polską solidarność z Ukrainą, odbyłam także spotkania z jej reprezentantami: ministrem spraw zagranicznych, wiceprzewodniczącą Rady Najwyższej a także wideorozmowę z przewodniczącym Rady Najwyższej" – wskazała.

Marszałek Sejmu przypomniała także swoją niedawną wizytę w Kanadzie, podczas której o konsekwencjach wojny na Ukrainie rozmawiała z przedstawicielami obu izb tamtejszego parlamentu.

Ważnym aspektem działań Sejmu i jego organów były też kwestie migracyjne i pomocy uchodźcom z Ukrainy. "Sytuacja na polsko-ukraińskiej granicy oraz los migrantów stanowią szczególny obszar troski Prezydium Sejmu. Chęć poszukiwania najbardziej efektywnych sposobów wsparcia osób dotkniętych tragedią wojny, w szczególności kobiet i dzieci, była impulsem do zorganizowania przeze mnie w kwietniu wizyty Kobiet-Przewodniczących Parlamentów, pod hasłem +Kobiety w obliczu wojny+" – podkreśliła Witek.

Przypomniała, że do Polski przyjechały przewodniczące parlamentów Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Ukrainy oraz Parlamentu Europejskiego, a spotkanie łączyło w sobie wizytację punktów pomocy uchodźcom z konstruktywną debatą w Sejmie i miało skierować uwagę na najbardziej niewinne ofiary rosyjskiej napaści.

Budowanie Inicjatywy Trójmorza

Elżbieta Witek przedstawiła także inne istotne wymiary działań w obszarze dyplomacji parlamentarnej. Jednym z nich jest budowanie Inicjatywy Trójmorza. Wśród działań na rzecz zaznaczenia polskiej obecności w tym projekcie wymieniła m.in. udział w spotkaniach Forum Parlamentarnego Trójmorza oraz warszawskie spotkanie młodych parlamentarzystów z państw Trójmorza.

Sejm aktywnie rozwija także współpracę dwustronną. Bardzo wysoki poziom - jak podkreślono w komunikacie CIS - osiągnęła kooperacja z Litwą. Jej wyrazem są zarówno kontakty na szczeblu prezydiów izb, komisji i delegacji parlamentarnych, jak również wspólne obchody ważnych rocznic historycznych. Według Witek, w ostatnim czasie zintensyfikowały się także kontakty na poziomie parlamentarnym z Francją, Niemcami, USA i Turcją – ich główną osią są kryzys migracyjny i sytuacja na Ukrainie.

Marszałek przekonywała podczas spotkania, że Sejm jest wielkim zwolennikiem podtrzymywania europejskich i transatlantyckich aspiracji państw Bałkanów Zachodnich, za czym idzie rozwój kontaktów z przedstawicielami państw tego regionu. Witek mówiła także o działalności bilateralnych grup przyjaźni, których obecnie w Sejmie działa 79.

Bardzo ważną formą działań dyplomacji parlamentarnej jest zdaniem marszałek Witek także współpraca międzyparlamentarna na poziomie Unii Europejskiej. Marszałek Sejmu wspomniała także o udziale Izby w forach, na których kształtowane są płaszczyzny debaty dwustronnej bądź regionalnej, takich jak Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne czy konferencja "Europa Karpat". (PAP)

mkr/ mok/