Rzeczniczka MEiN: z podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa wykreślamy treści, które są w podstawach innych przedmiotów

2022-06-23 10:22 aktualizacja: 2022-06-23, 13:29
Rzeczniczka MEiN Adrianna Całus. Fot. PAP/ Tomasz Gzell
Rzeczniczka MEiN Adrianna Całus. Fot. PAP/ Tomasz Gzell
Niczego nie wyrzucamy. Z podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, z działu dotyczącego edukacji zdrowotnej, zostały wykreślone treści, które zawarte są w podstawach programowych innych przedmiotów – poinformowała w czwartek rzeczniczka MEiN Adrianna Całus.

W środę na konferencji prasowej w Sejmie posłanka KO Marta Golbik (KO) mówiła o dwóch projektach nowelizacji rozporządzeń ministra edukacji i nauki, dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. Chodzi o zmiany w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa, m.in. o wprowadzenia nowych treści nauczania, dotyczących, m.in. edukacji obronnej, w tym szkolenia strzeleckiego.

"Minister edukacji zmienia podstawę programową, zupełnie likwidując przedmiot nauki o zdrowiu, w którego ramach od 13 lat młodzież w swoich szkołach mogła być edukowana o zdrowiu psychicznym" – powiedziała Golbik. Zwróciła uwagę, że zdrowie psychiczne młodych ludzi ulega pogorszenie i wymaga szczególnej opieki. "I dziś w takiej sytuacji, po pandemii, w trakcie zagrożenia wojną, kiedy młodzi ludzie boją się o siebie i swoich najbliższych, minister edukacji wyrzuca zupełnie z ich szkół naukę o zdrowiu psychicznym" – podkreśliła posłanka.

"Z ogromnym zdziwieniem zamiast tego zdrowia psychicznego znajdujemy (w podstawie programowej) strzelectwo. Teraz te dzieci będą uczyły się strzelania, nie na sucho, tylko realnie, praktycznie, natomiast pozbawia się ich tego szczątka edukacji dotyczącego zdrowia psychicznego" – powiedział sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Marek Wójcik. Jak zauważył, dziś, według badań, kilkadziesiąt procent polskich dzieci i młodzieży ma problemy natury psychicznej. "Inicjatywa ministra edukacji jest dla nas zupełnie niezrozumiała, tym bardziej, że ona obejmuje także szkoły specjalne" – dodał Wójcik.

Do tych wypowiedzi odniosła się w komentarzu dla PAP rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Adrianna Całus.

"To bzdura, niczego takiego nie wyrzucamy. Z działu dotyczącego edukacji zdrowotnej, ujętego w aktualnej podstawie programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, zostały wykreślone treści zawarte w podstawie programowej innych przedmiotów takich, jak wychowanie fizyczne, biologia czy wychowanie do życia w rodzinie, a także są ujęte w programach wychowawczo-profilaktycznych szkół. Ponadto w szkołach nie ma przedmiotu nauka o zdrowiu. Treści z tego zakresu są zawarte w podstawie programowej innych przedmiotów" – przekazała rzeczniczka MEiN.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa jest obowiązkowy w klasie VIII szkoły podstawowej i w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcące, technikum i szkoła branżowa I stopnia).

Obecnie cele kształcenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych obejmują: rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa, przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych), kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocy i kształtowanie sprzyjających zdrowiu postaw indywidualnych i społecznych.

Cele kształcenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych obecnie obejmują: bezpieczeństwo państwa, przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof), podstawy pierwszej pomocy i edukację zdrowotną (zdrowie w wymiarze indywidualnym i zbiorowym oraz zachowania prozdrowotne).

Nowe treści nauczania

Proponowane w projektach zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia w szkole podstawowej i ponadpodstawowej nowych treści nauczania, dotyczących, m.in. reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, zasad pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej oraz edukacji obronnej, w tym szkolenia strzeleckiego.

W przypadku szkolenia strzeleckiego na poziomie szkoły podstawowej w projekcie zaproponowano wyłącznie teorię bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych będzie ono obejmowało podstawy strzelania z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narządzi do ćwiczeń strzeleckich takich, jak np. broń kulowa, pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej, strzelnice wirtualne albo laserowe.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, "uwzględnienie w podstawie programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa nowego obszaru treści związanych z kształtowaniem postaw obronnych wymaga rezygnacji z wybranych treści nauczania obecnych w aktualnej podstawie programowej dla tego przedmiotu".

"Rezygnacja z działu dotyczącego edukacji zdrowotnej, ujętego w aktualnej podstawie programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, nie będzie miała negatywnego wpływu na ten obszar kształcenia, ponieważ treści z tego zakresu są również szeroko uwzględnione w podstawie programowej innych przedmiotów takich, jak wychowanie fizyczne, biologia czy wychowanie do życia w rodzinie, a także są ujęte w programach wychowawczo-profilaktycznych szkół" – zaznaczono w uzasadnieniu.(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

mj/