CBOS: 92 proc. badanych popiera przynależność Polski do UE

2022-07-06 14:50 aktualizacja: 2022-07-06, 15:48
Flagi polska i unijna, Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Flagi polska i unijna, Fot. PAP/Darek Delmanowicz
92 proc. ankietowanych popiera przynależność Polski do UE, a 5 proc. jest jej przeciwna - wynika z badania CBOS. 70 proc. badanych popiera wycofanie się przez Polskę z części zmian w sądownictwie, by uruchomić wypłaty z unijnego Funduszu Odbudowy, przeciwnych ustępstwom jest 12 proc.

W czerwcowym sondażu CBOS zapytał badanych o ich stosunek do członkostwa w UE i rozwoju europejskiej integracji, o postrzeganie suwerenności Polski, poparcie dla wycofania się z części zmian w sądownictwie oraz o ocenę sposobu radzenia sobie przez UE z różnymi wyzwaniami.

Poparcie dla przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej zadeklarował rekordowo wysoki odsetek – 92 proc. ankietowanych. Sprzeciw wyraziło zaledwie 5 proc. respondentów. 3 proc. nie miało zdania.

Do zwolenników członkostwa w UE należą wyborcy wszystkich ugrupowań politycznych cieszących się obecnie największym poparciem społecznym (KO i Polska 2050 - 100 proc., Lewica - 98 proc., PiS - 92 proc.) Stosunkowo najwięcej przeciwników przynależności Polski do UE jest wśród wyborców Konfederacji (76 proc. - zwolennicy, 24 proc. - przeciwnicy).

Jak podkreśla CBOS, o ile samo członkostwo w UE nie jest kwestionowane, o tyle znacznie większe kontrowersje wywołuje temat kierunku, w jakim Unia powinna zmierzać. Najwięcej badanych (38 proc.) chciałoby pogłębienia integracji między wszystkimi państwami UE. 29 proc. opowiada się jednak za zachowaniem obecnego stanu integracji, a zauważalną grupę (16 proc.) stanowią także zwolennicy jej ograniczenia i zwiększenia roli państw narodowych. Tylko bardzo nieliczni chcieliby wyjścia Polski z UE (3 proc.) lub powstania Europy „wielu prędkości” (4 proc.). 9 proc. nie miało zdania.

W sondażu zbadano także kwestię suwerenności. Mimo toczących się wokół tych kwestii sporów ocena suwerenności Polski niewiele zmienia się w czasie. W opinii 55 proc. respondentów (o 3 punkty więcej niż w październiku 2021 r.) członkostwo w UE nie ograniczana zbytnio niezależności Polski. Z opinią, że obecność we Wspólnocie w zbyt dużym stopniu ogranicza niezależność naszego kraju, zgadza się 33 proc. badanych. 12 proc. nie miało zdania.

Badani zostali także zapytani o ich opinię nt. Krajowego Planu Odbudowy. 70 proc. popiera wycofanie się przez Polskę z części zmian w sądownictwie tak, aby możliwe było uruchomienie wypłat dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy (40 proc. zdecydowanie popiera). Przeciwnych ustępstwom jest 12 proc. ankietowanych (4 proc. zdecydowanie). 18 proc. nie miało zdania.

Jak podkreśla CBOS mimo powszechnego poparcia dla członkostwa w UE oraz znacznej aprobaty dla dalszego rozwoju integracji europejskiej ocena sposobu, w jaki Unia radzi sobie z kolejnymi wyzwaniami, nie jest jednoznacznie pozytywna. Biorąc pod uwagę pięć istotnych kwestii, którymi w ostatnich latach zajmowała się Unia, stosunkowo dobrze oceniono politykę wobec pandemii COVID-19 i jej skutków (55 proc. ocen pozytywnych, 33 proc. negatywnych), wojny na Ukrainie (52 proc. do 37 proc.) oraz politykę w kwestii przestrzegania praworządności w krajach Unii Europejskiej (52 proc. do 30 proc.). Większe kontrowersje budzi unijna polityka klimatyczna (42 proc. ocen pozytywnych i 39 proc. negatywnych) i polityka migracyjna (40 proc. do 39 proc.).

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 30 maja do 9 czerwca 2022 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski liczącej 1050 osób (w tym: 61,6 proc. metodą CAPI, 23,1 proc. – CATI i 15,2 proc.– CAWI). (PAP)

Autor: Daria Kania, Maria Łapińska

TEMATY: