KE pozywa Węgry do TSUE w związku z naruszeniem praw osób LGBTIQ. "Ustawa dyskryminująca ludzi"

2022-07-15 12:36 aktualizacja: 2022-07-15, 15:02
KE pozywa Węgry do TSUE w związku z naruszeniem praw osób LGBTIQ Fot. Valdemar Doveiko/ PAP/EPA
KE pozywa Węgry do TSUE w związku z naruszeniem praw osób LGBTIQ Fot. Valdemar Doveiko/ PAP/EPA
Komisja Europejska pozwała Węgry do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z naruszeniem praw osób LGBTIQ.

"Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu Węgier do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z węgierską ustawą dyskryminującą ludzi ze względu na ich orientację seksualną i tożsamość płciową. Komisja uważa, że prawo to narusza zasady rynku wewnętrznego, prawa podstawowe osób fizycznych (w szczególności osób LGBTIQ), a także – w odniesieniu do tych praw podstawowych – wartości UE.(PAP)

mar/