"Energia jądrowa: najlepsze wsparcie dla źródeł odnawialnych?"

2022-09-05 11:33 aktualizacja: 2022-09-06, 08:46
31. Forum Ekonomiczne w Karpaczu
31. Forum Ekonomiczne w Karpaczu
W spotkaniu wezmą udział między innymi Philippe Crouzet, Pełnomocnik ds. Cywilnej Współpracy Jądrowej z Polską w Ministerstwie Europy i Spraw Zagranicznych Francji, dr hab. Tadeusz Lesiak, Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN oraz Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki w PKN ORLEN. Dyskusję poprowadzi profesor nadzwyczajna w Katedrze Geografii Ekonomicznej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Dorota Niedziółka.

Wśród wielu wyzwań, przed którymi stoi Europa jest niewątpliwie bezpieczeństwo energetyczne. Już teraz wiele państw decyduje się na wprowadzenie coraz większego udziału energii pozyskiwanej z OZE, co jednak zderza się z koniecznością uzupełnienia jej poziomów o energię pochodzącą z innych źródeł. Wiele emocji i zainteresowania wzbudza w tym przypadku energia jądrowa, która posiada ogromny potencjał do wytwarzania energii niskoemisyjnej, w tym np. do produkcji wodoru.

Skłonne do podjęcia decyzji o wykorzystywaniu tego źródła energii państwa członkowskie Unii Europejskie są zmuszone do inwestowania środków w innowacyjne technologie oraz w kluczowe badania dotyczące chociażby standardów bezpieczeństwa. Uczestnicy panelu będą starali się odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją jakiekolwiek szanse na jednolitą strategię jądrową na szczeblu europejskim.

XXXI Forum Ekonomiczne odbędzie się w dniach 6-8 września w Karpaczu.

Więcej informacji: https://www.forum-ekonomiczne.pl/

js/