Jarosińska-Jedynak: konkursy na środki z nowego budżetu UE na początku 2023 roku

2022-09-07 10:50 aktualizacja: 2022-09-07, 15:33
Fot. PAP/Tomasz Gzell
Fot. PAP/Tomasz Gzell
Jesteśmy w tracie negocjacji z Komisją Europejską w sprawie poszczególnych programów krajowych i regionalnych w ramach realizacji polityki spójności na lata 2021-2027. Po zatwierdzeniu tych programów będziemy mogli przystąpić do stworzenia dokumentu, który szczegółowo określi, jacy konkretnie beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Zakładamy, że w najbliższym czasie uzyskamy akceptację poszczególnych programów - powiedziała PAP Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Wiceminister przypomniała, że 30 czerwca br. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, czyli najważniejszy dokument, który wskazuje, na jakich warunkach i na jakie cele Polska powinna inwestować 76 mld euro, które otrzyma z budżetu UE na lata 2021-2027.

"Obecnie jesteśmy w trakcie negocjacji z Komisją szczegółów poszczególnych programów - zarówno tych na poziomie krajowym, jak i regionalnym" - powiedziała.

Dodała, że to właśnie od tych szczegółów zależy, kto będzie mógł skorzystać z funduszy i na jakie przedsięwzięcia. "Zakładamy że na początku przyszłego roku, będziemy mogli zacząć ogłaszać pierwsze konkursy" - wskazała wiceminister. Zaznaczyła przy tym, że programy regionalne będą uruchamiane jednocześnie z krajowymi po to, "żeby uzupełniać infrastrukturę z dwóch poziomów".

Pytana, czym obecna perspektywa finansowa różni się od poprzedniej, wskazała, że obecnie większy nacisk jest kładziony na tzw. zielone inwestycje, m.in. odnawialne źródła energii, wsparcie przedsiębiorczości, e-usługi. Dodała, że KE zwiększyła środki na przedsięwzięcia związane z transportem kolejowym ze względu na to, że jest on bardziej neutralny dla środowiska.

W opinii wiceminister środki z funduszy UE będą służyły też zwiększeniu komfortu życia w miastach. Przypomniała, że podczas tegorocznego Światowego Forum Miejskiego w Katowicach przygotowano plan działań dla miast, który ma m.in. pomóc realizować cele zrównoważonego rozwoju. (PAP)

Autor: Ewa Wesołowska

mmi/