Rząd przyjął projekt ustawy o maksymalnych cenach prądu

2022-10-14 14:56 aktualizacja: 2022-10-14, 18:37
Fot. Kancelaria Premiera/TT
Fot. Kancelaria Premiera/TT
Rząd przyjął projekt ustawy o maksymalnych cenach energii, zakładającą, że samorządy, podmioty wrażliwe, małe i średnie firmy zapłacą do 785 zł za MWh, a klienci indywidualni po przekroczeniu limitów - 693 zł za MWH - poinformowała w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

"Dzisiaj rząd przyjął ustawę, którą w ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy z panem premierem Morawieckim, z panem premierem Sasinem i panem ministrem Budą. To jest ustawa, która jest kolejnym krokiem w ochronie odbiorców indywidualnych. Powyżej zużycia 2 tys. KWh, gdzie mrozimy cenę na 2023 rok na poziomie ceny roku 2022 będzie obowiązywała bez względu na limit zużycia stawka 693 zł" - powiedziała Moskwa.

Dodała, że projekt zakłada też ustalenie ceny maksymalnej na poziomie 785 zł za MWh dla samorządów, małych i średnich firm i podmiotów wrażliwych.

Minister Moskwa: ustawa gazowa jest gotowa

„Ustawa gazowa jest gotowa, ale inne projekty były pilniejsze, wiec odłożyliśmy ją. W przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze spotkanie w sprawie tej ustawy" - poinformowała na konferencji minister klimatu i środowiska.

Nie chciała wskazać, jakie wsparcie w ramach ustawy gazowej przewidziane jest dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Dodała jedynie, że te informacje zostaną podane później.

„W tym roku wsparcie dla PGNiG to 10 mld zł bezpośredniego wsparcia, poza tym wykorzystano inne rozwiązania, takie jak zwolnienie z depozytów, instrumenty gwarantujące płynność i pożyczki, które pozwoliły spółce na zakup paliwa. Te rozwiązania będą konieczne także w przyszłym roku, choć w mniejszym stopniu, bo PGNiG staje się częścią większej firmy, ale to wsparcie będzie częścią ustawy” – powiedziała minister klimatu. 

Minister Moskwa: poszerzyliśmy listę podmiotów, które zostaną objęte wsparciem 

"Dzisiaj na RM poszerzyliśmy listę podmiotów, które zostaną objęte wsparciem" - powiedziała minister Moskwa. "Dołączyliśmy do tej grupy koła gospodyń wiejskich i w tej grupie znalazły się też schroniska i azyle zwierzęce" - dodała.

Wskazała, że wsparcie dotyczy też grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. "Bez zmian jest to też lista tych wszystkich odbiorców, którzy są objęci ochroną w gazie i w cieple" - powiedziała. Wymieniła w tym kontekście: szkoły, szpitale, żłobki, pieczę zastępczą, noclegownie, wszystkie podmioty pracujące z osobami niepełnosprawnymi, centra integracji społecznej, centra aktywności społecznej, wszystkie podmioty, które świadczą szeroko pojęte usługi wrażliwe, organizacje pozarządowe, kościoły związki wyznaniowe i związki zawodowe. 

Prezydent Duda podpisał ustawę o zamrożeniu cen prądu 

W piątek Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r.

Chodzi o ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Celem nowych przepisów jest "uruchomienie instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych oraz zapewnienie im ceny energii elektrycznej na poziomie umożliwiającym opłacenie rachunków" - podano na stronach Kancelarii Prezydenta RP.

Wsparcie ma polegać "na złagodzeniu rosnących kosztów zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wynikających w szczególności ze wzrostu cen zakupu energii na rynku hurtowym".

Według nowych przepisów w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z tego roku do limitu zużycia: 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Po przekroczeniu wskazanych limitów zużycia odbiorcy mają być rozliczani za każdą kolejną zużytą ilość energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r. Z zamrożenia cen wyłączeni będą odbiorcy, którzy wcześniej zawarli rynkowe umowy gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną w 2023 r.

Jak zaznaczono, ustawa "zapewnia wsparcie dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, w tym również w zakresie energii zużywanej na potrzeby pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, węzłów cieplnych, oświetlenia budynków mieszkalnych, garaży, domów letniskowych w ogródkach działkowych, o ile nie jest w tych pomieszczeniach prowadzona działalność gospodarcza".

Ustawa przewiduje, że jeżeli między 1 października br. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca zmniejszy swoje zużycie, o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022 r., w 2024 r. sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023. Upust ma być "uwzględniony w rozliczeniach z odbiorcą w kolejnych latach".

Jak zwrócono uwagę, "uchwalone rozwiązania zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej w taryfach na rok 2023 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za obrót i dystrybucję energii na poziomie cen taryfowych z roku 2022".

Dodatek elektryczny 

Przepisy przewidują też wprowadzenie dodatku elektrycznego, "który przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, a to źródło zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków" do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków. "Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego co do zasady wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia przez to gospodarstwo domowe więcej niż 5 MWh, odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości 1500 zł" - wskazano.

O dodatek elektryczny można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania - poinformowano.

Autorzy: Łukasz Pawłowski, Marek Siudaj, Magdalena Jarco, Michał Boroń

mmi/