Kraków rozważa zakazanie sprzedaży alkoholu nocą

2022-10-17 14:11 aktualizacja: 2022-10-17, 16:33
Kraków rozważa zakazanie sprzedaży alkoholu nocą Fot. PAP/ Łukasz Gągulski
Kraków rozważa zakazanie sprzedaży alkoholu nocą Fot. PAP/ Łukasz Gągulski
Władze Krakowa rozważają wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu między północą a 5.30 lub między 22.00 a 6.00. Przepis mógłby objąć całe miasto albo wybrane dzielnice. Propozycje magistrat konsultuje z mieszkańcami.

Urząd przygotował dla mieszkańców ankietę. Pyta w niej o poparcie dla propozycji ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w sklepach w Krakowie, o przedział godzinowy obowiązywania zakazu, a także o obszar, na jakim powinien być wprowadzony.

"Można decydować ex cathedra, ale lepiej taką decyzję dobrze przygotować" – mówi zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców Bogusław Kośmider. "Jest to przygotowanie argumentów w jedną lub drugą stronę dla radnych. Oni i tylko oni mają prawo podjąć taką decyzję" – dodaje.

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa Tomasz Popiołek zaznacza, że przepis obowiązywałby we wszystkich miejscach handlu detalicznego alkoholem. Zakaz nie objąłby pubów czy restauracji.

Od 1 września 2019 r. w Krakowie obowiązywała roczna umowa z 154 przedsiębiorcami sprzedającymi alkohol – "Krakowskie porozumienie – dobre praktyki w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży". Przedsiębiorcy zobowiązali się do niesprzedawania alkoholu w godzinach 24.00–5.30. Według danych policji z początku 2020 r., na które powołuje się magistrat, liczba interwencji w rejonie sklepów monopolowych spadła wówczas o 7 proc. Z uwagi na pandemię i trudną sytuację ekonomiczną krakowskich przedsiębiorców 6 kwietnia 2020 r. zawieszono obowiązywanie porozumienia.

Odpowiedzi na pytania mieszkańcy mogą udzielić w ankiecie zamieszczonej na stronie internetowej miasta albo telefonicznie (od poniedziałku do piątku pod numerem 12 616-55-55, w godzinach 7.40–15.30). Wypełnioną ankietę krakowianie mogą wrzucić też do jednej z urn w trzech lokalizacjach urzędu miasta (al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka 28a, os. Zgody 2), a także oddać w punktach obsługi mieszkańców w galeriach handlowych i w siedzibach rad dzielnic. Głosowanie potrwa do 15 grudnia.

Miasto przeprowadzi też osobne badania opinii publicznej. Wyniki ankiet i badań zostaną zaprezentowane mieszkańcom i radzie miasta w styczniu 2023 r.

Pierwsze propozycje Rady Miasta Krakowa w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach w porze nocnej sięgają już 2016 r. W 2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie nocnej prohibicji w sklepach w poszczególnych dzielnicach Krakowa. Rada miasta 12 września 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń w Dzielnicy I Stare Miasto w sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w nocy. Uchwała nie weszła w życie, bo 15 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wstrzymał jej wykonanie. Gmina Miejska Kraków wniosła skargę kasacyjną od wyroku i 24 sierpnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

Miasto powołuje się na przykłady z innych krajów i miast, w tym Zakopanego, w którym rada miasta we wrześniu przegłosowała taką decyzję.

Możliwość wprowadzenia przez samorządy zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22.00 i ograniczenia liczby sklepów monopolowych w obrębie gminy wprowadziła na początku 2018 r. nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o bezpieczeństwie imprez masowych. (PAP)

Autorka: Julia Kalęba

mar/