Połączenie Orlenu, Lotosu i PGNiG. Premier: będzie to miało pozytywne przełożenie na bezpieczeństwo energetyczne Polski

2022-11-02 15:52 aktualizacja: 2022-11-02, 17:35
"Połączenie z PGNiG to początek budowy nowego, zintegrowanego koncernu o zróżnicowanej działalności" - powiedział w środę Daniel Obajtek. Fot. Daniel Obajtek/ TT
"Połączenie z PGNiG to początek budowy nowego, zintegrowanego koncernu o zróżnicowanej działalności" - powiedział w środę Daniel Obajtek. Fot. Daniel Obajtek/ TT
"Nowa firma, łącząca Orlen, Lotos i PGNiG, będzie miała bardzo pozytywne przełożenie na bezpieczeństwo energetyczne Polski"- ocenił w środę premier Mateusz Morawiecki. "Duże firmy mogą więcej zrobić w zakresie inwestycji, mają dostęp do tańszego kapitału, mogą więcej środków przeznaczyć na badania i rozwój" - przekonywał szef rządu.

PKN Orlen poinformował w środę rano, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął informację o wpisie w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 2 listopada 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia koncernu ze spółką PGNiG, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu PKN Orlen uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki we wrześniu.

"Połączyliśmy się z @GKPGNiG. Tym samym finalizujemy procesy przejęć, dzięki którym wchodzimy do grona 150 największych firm na świecie. Stworzyliśmy potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Europy Środkowej" - napisał w środę na Twitterze prezes PKN Orlen.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, połączenie przeprowadzone zostało zgodnie Kodeksem Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG, obejmującego wszystkie prawa i obowiązki - aktywa i pasywa tego podmiotu na spółkę przejmującą - PKN Orlen, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji połączeniowych, które zostaną wydane akcjonariuszom PGNiG.

PKN Orlen poinformował, że w związku z połączeniem jego kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 783 mln 59 tys. 906,25 zł do kwoty 1 mld 451 mln 177 tys. 561,25 zł. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki ogólna liczba akcji wszystkich emisji wynosi 1 mld 160 mln 942 tys. 49 akcji o wartości nominalnej 1,25 zł.

Szef rządu, pytany w środę o to połączenie, podkreślił, że nowy koncern, jaki powstanie z połączenia nie tylko Orlenu z PGNiG, ale również z Lotosem, będzie miał pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski.

"Ta wielka nowa firma utworzona z tych trzech podmiotów, będzie miała bardzo pozytywne przełożenie na bezpieczeństwo energetyczne Polski, na zdolności inwestycyjne, zdolności do wdrażania bardziej innowacyjnych rozwiązań, które tak bardzo polskiej gospodarce są potrzebne" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier zauważył, że tak duży nowy podmiot po prostu "może więcej". "Duże firmy mogą więcej zrobić w zakresie inwestycji, mają dostęp do tańszego kapitału, mogą więcej środków przeznaczyć na badania i rozwój" - przekonywał.

Według szefa rządu nowy koncern powstały z połączenia Orlenu, Lotosu i PGNiG "ma potencjał europejski".

Kolejny etap budowy koncernu multienergetycznego

Przejęcie PGNiG to kolejny etap budowy przez PKN Orlen multienergetycznego koncernu, po wcześniejszym przejęciu Grupy Energa oraz Grupy Lotos.

Rząd na połączenie Orlenu i PGNiG zgodził się 26 września. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen podjęło uchwałę w sprawie połączenia z PGNiG oraz o odpowiednich zmianach w statucie PKN Orlen 28 września. Natomiast akcjonariusze PGNiG przegłosowali połączenie z PKN Orlen podczas NWZ 10 października.

PGNiG dysponuje największą w Europie, liczącą ponad 190 tys. km gazową siecią dystrybucyjną, jest też jedynym podmiotem w kraju posiadającym podziemną infrastrukturę magazynową dla gazu ziemnego.

Rząd fuzję PKN Orlen i PGNiG uzasadniał tym, że powstanie podmiot, który będzie wstanie sprostać transformacji energetycznej - duży koncern będzie mógł skuteczniej pozyskiwać surowce, wejść na nowe rynki zbytu i będzie miał większe możliwość negocjowania korzystniejszych warunków zakupu surowców energetycznych.

Pod koniec października PKN Orlen, PGNiG i organizacje związkowe działające w PGNiG podpisały porozumienie, w którym potwierdzone zostały uprawnienia pracowników po połączeniu obu firm. PKN Orlen podkreślił wówczas, że kluczowym elementem zawartego porozumienia jest gwarancja zatrudnienia dla wszystkich pracowników PGNiG. (PAP)

Autorzy: Michał Boroń, Grzegorz Bruszewski

mmi/