"Hołodomor i ponowne ludobójstwo". Poruszająca wystawa w Łazienkach

2022-11-03 12:25 aktualizacja: 2022-11-03, 12:54
W Łazienkach Królewskich otwarto wystawę „Hołodomor i ponowne ludobójstwo". Narodowe Muzeum Hołodomoru-Ludobójstwa w Kijowie we współpracy z Muzeum Historii Polski i Instytutem Polskim w Kijowie przedstawiło historię wywołanej w latach 30. XX w. przez władze ZSRS klęski głodu na Ukrainie.

"Dziś ta wystawa ma szczególne znaczenie. Te działania były wymierzone w naród ukraiński, miały na celu zabicie go głodem. To czynił reżim stalinowski. Dziś podobne metody stosuje zbrodniczy reżim putinowski. W przededniu 90. rocznicy Wielkiego Głodu przypominamy o tej zbrodni, o naszej wspólnej tragedii i staramy się, aby świat uznało Wielki Głód za zbrodnię ludobójstwa. Musimy nazywać zło złem i wtedy łatwiej z tym złem walczyć - powiedział ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz podczas wernisażu wystawy "Hołodomor i ponowne ludobójstwo". Dziękując organizatorom dyplomata podkreślił, że 19 krajów, w tym także Polska uznały już Wielki Głód (1932-33) za zbrodnię ludobójstwa.

Robert Kostro. Fot. PAP/Tomasz Gzell

"W tej wystawie jest myśl, że jeśli pewne zbrodnie nie zostaną rozliczone i pokazane, to one w takiej lub innej formie mogą się powtórzyć. Dlatego ważna jest rola historyków i muzealników, by przypominać o ważnych, trudnych i dramatycznych momentach historii. Nie wolno zapomnieć. Jeśli zapomnimy, to one się będą powtarzać" - powiedział dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.

Fot. PAP/Tomasz Gzell

17 osób na minutę – taka była śmiertelność ludności ukraińskiej w szczytowym momencie Wielkiego Głodu wiosną 1933 r., sztucznie wywołanego przez komunistyczne władze Związku Sowieckiego. O tamtym nieukaranym ludobójstwie, a także o tym, jak dzisiejsza Rosja dąży do unicestwienia narodu ukraińskiego, opowiada wystawa „Hołodomor i ponowne ludobójstwo”, przygotowana przez Narodowe Muzeum Hołodomoru-Ludobójstwa w Kijowie we współpracy z Muzeum Historii Polski i Instytutem Polskim w Kijowie.

Na kilkunastu planszach autorzy wystawy przedstawili przebieg zbrodni na narodzie ukraińskim, jakiej dopuściły się w latach 30. XX wieku władze sowieckie, narzucając chłopom z ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej wyśrubowane, niemożliwe do spełnienia normy dostaw zboża.

Fot. PAP/Tomasz Gzell

Na ekspozycji pokazane są również działania władz ZSRR zmierzające do zatarcia pamięci o tragedii Ukraińców, na czele z represjami wobec ludzi przechowujących świadectwa Wielkiego Głodu. Twórcy wystawy zwracają uwagę na podobieństwa między zbrodniczą polityką ZSRR a postępowaniem współczesnej, putinowskiej Rosji. Wskazują na skutki bezkarności zbrodni sowieckich oraz przestrzegają przed konsekwencjami ewentualnego niepociągnięcia do odpowiedzialności Rosji za jej obecną politykę.

„Głód na Ukrainie był jedną z najpotworniejszych zbrodni w dziejach, tak okropną, że ludzie w przyszłości z trudem dadzą wiarę, iż do niej doszło” – pisał brytyjski dziennikarz Malcolm Muggeridge, jeden z niewielu cudzoziemców przekazujących świadectwo zbrodni ludobójstwa, do której doprowadziły sowieckie władze.

Fot. PAP/Tomasz Gzell

Bezpośrednią przyczyną Hołodomoru była nie klęska nieurodzaju, lecz świadomie zarządzona przez władze konfiskata ponadnormatywnych plonów zboża z ukraińskich kołchozów.

Liczba ofiar tej świadomie wywołanej klęski głodu do dziś nie została ustalona. Historycy szacują, że ofiarą Wielkiego Głodu padło nawet 10 milionów Ukraińców - ok. 30 proc. ludności. Badania utrudnia utajnienie lub celowe zniszczenie ksiąg rejestracji ruchu naturalnego ludności.

Fot. PAP/Tomasz Gzell

"Współczesny, pisany na Kremlu, scenariusz miał być podobny. Kiedy jednak zawalił się plan szybkiego zdobycia Kijowa, sięgnięto po instrumenty wymierzone w Ukraińców. Bombardowanie miast, zbrodnie na ludności cywilnej, w tym kradzież plonów, niszczenie zasiewów, blokowanie eksportu żywności – wszystko to ma zastraszyć wizją głodu już nie tylko Ukraińców, lecz także niemal całą społeczność międzynarodową" - czytamy w materiałach organizatora.

Ekspozycja "Hołodomor i ponowne ludobójstwo” będzie prezentowana do 30 listopada w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie przy Alejach Ujazdowskich. (PAP)

Autor: Maciej Replewicz

kgr/