KE zaakceptowała dodatkowe wydatki, które Polska poniosła w związku z agresją Rosji na Ukrainę

2022-11-05 12:02 aktualizacja: 2022-11-05, 22:16
Siedziba Komisji Europejskiej. Fot. PAP/Marcin Obara
Siedziba Komisji Europejskiej. Fot. PAP/Marcin Obara
Komisja Europejska zgodziła się, by dodatkowe wydatki wynikające z agresji Rosji na Ukrainę nie były ograniczane stabilizującą regułą wydatkową w 2022 r. - wynika z informacji Ministerstwa Finansów przekazanej PAP.

Komisja Europejska zgodziła się, by w obliczu opracowania ustawy budżetowej na rok 2022 z zastosowaniem reguły wydatkowej opartej na celu inflacyjnym NBP (2,5 proc.), a nie na faktycznej inflacji, dodatkowe wydatki wynikające z agresji Rosji na Ukrainę i w efekcie rosnących cen energii i inflacji nie były ograniczone stabilizującą regułą wydatkową (SRW) w 2022 r. – przekazała PAP rzecznik prasowy ministra finansów Patrycja Dudek.

W stanowisku MF podkreślono, że chodzi o konkretne kategorie wydatków, tj. takie, które poniesione zostały na: wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wsparcie świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem inflacji oraz na finansowanie sił zbrojnych.

Kwota wydatków objętych tym rozwiązaniem zostanie przedstawiona w sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej na rok 2022, co zapewni transparentność tego działania.

Jak zaznacza resort finansów, za zgodą Komisji Europejskiej wydatki te nie będą ograniczane stabilizującą regułą wydatkową w 2022 r. "To szczególnie istotne jeśli weźmie się pod uwagę, że ustawa budżetowa na 2022 r. opracowana została na bazie SRW opartej jeszcze na celu inflacyjnym NBP (2,5 proc.), a nie na faktycznej inflacji. Zmiana polegająca na przejściu w regule na inflację obowiązuje dopiero od ustawy budżetowej na rok 2023" – podkreśliła Patrycja Dudek.

Zgodnie z komunikatem, "rozwiązanie to już w przyszłym tygodniu stanie się przedmiotem prac rządu". "Mowa o planowanej nowelizacji ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, której autorem jest Ministerstwo Finansów" - czytamy.

"Modyfikacja w zakresie Stabilizującej Reguły Wydatkowej (SRW) ma na celu zapewnienie możliwości reagowania na dynamiczną sytuację na światowych rynkach i ochronę przed skutkami zewnętrznego kryzysu. To odpowiedź na wyzwania wynikające z agresji Rosji na Ukrainę, rosnące ceny energii, wysoką inflację" – zaznaczyła rzecznik prasowa MF.

Zgodnie z komunikatem "wejście w życie projektowanej zmiany pozwoli na prowadzenie w 2022 roku polityki gospodarczej zgodnej z zaleceniami Rady Unii Europejskiej w sprawie krajowego programu reform Polski na 2022 r., zawierającymi opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2022 r.".

"Rada zaleca zachowanie elastyczności pozwalającej na dostosowanie polityki fiskalnej do szybko zmieniających się okoliczności, w szczególności w celu wsparcia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw narażonych na podwyżki cen energii oraz zmniejszania wpływu wojny w Ukrainie" - podkreślono. Rozwiązanie to jest jednocześnie zgodnie z kamieniem milowym KPO dotyczącym stabilizującej reguły wydatkowej (A3G) - czytamy.

Jak zaznaczono, proponowane wyłączenie – dotyczące wyłącznie trzech kategorii dodatkowych wydatków za 2022 r. - zastąpi rozwiązanie przyjęte w ustawie z 7 października 2022 r. ograniczającej wzrost cen energii. Zgodnie z nim z nieprzekraczalnego limitu wydatków ustalonego w ustawie budżetowej wyłączone zostać miały na 2022 i 2023 r. poniesione ponad limit wydatki: państwowych funduszy celowych, funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stanowisko MF ma związek z piątkowymi publikacjami, m.in. portalu money.pl oraz tvn24.pl. "Rząd chce wyłączyć z limitu wydatków ustalonych w ustawie budżetowej na 2022 r. wsparcie dla podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, wsparcie świadczeniobiorców, w tym emerytów i rencistów oraz finansowanie sił zbrojnych - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu" - podał portal money.pl. (PAP)

mj/