KE zatwierdzi kolejny kamień milowy? Są zastrzeżenia

2022-11-10 13:03 aktualizacja: 2022-11-10, 16:00
Siedziba Komisji Europejskiej. Fot. PAP/Marcin Obara
Siedziba Komisji Europejskiej. Fot. PAP/Marcin Obara
Brak precyzyjnego wskazania kategorii wydatków nieobjętych stabilizującą regułą wydatkową (SRW) oraz wprowadzenie tego rozwiązania na rok 2023 wzbudziło wątpliwości Komisji Europejskiej w kontekście kamienia milowego A3G - wynika z wyjaśnień MF przekazanych PAP.

"W projekcie ustawy o mrożeniu cen energii wprowadzono rozwiązanie pozwalające na nieograniczanie w latach 2022-23 limitem wynikającym z reguły wydatkowej dodatkowych wydatków m.in. państwowych funduszy celowych. Modyfikując ten stan rzeczy na ten i kolejny rok, poprzez nieujmowanie wykonanych ponad plan ustawowo wskazanych wydatków, polityka fiskalna miała zyskać możliwość odpowiedniego elastycznego reagowania w obliczu bezprecedensowych zagrożeń makroekonomicznych (wysoka inflacja) i geopolitycznych (agresja rosyjska na Ukrainę). Brak precyzyjnego wskazania kategorii wydatków, które będą traktowane w szczególny sposób oraz wprowadzenie rozwiązania na rok 2023, na który nie została jeszcze uchwalona ustawa budżetowa wzbudziło wątpliwości KE w kontekście kamienia milowego A3G" - poinformował PAP główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki.

Dodał, że we wtorek rząd zajął się - po wcześniejszym dialogu z Komisją Europejską - projektem nowelizujący ten zapis ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. "Projekt ten zmienia podejście zgodnie z sugestiami KE. Modyfikacja ta nie zmienia jednak celu, którym jest zapewnienie możliwości elastycznego reagowania na dynamiczną sytuację na światowych rynkach i ochronę przed skutkami zewnętrznego kryzysu" - podkreślił Czernicki.

Zapewnił, że wejście w życie projektowanej zmiany pozwoli na prowadzenie w 2022 roku polityki gospodarczej zgodnej z zaleceniami Rady Unii Europejskiej w sprawie krajowego programu reform Polski na 2022 r., zawierającymi opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2022 r.

"Rada zaleca zachowanie elastyczności pozwalającej na dostosowanie polityki fiskalnej do szybko zmieniających się okoliczności, w szczególności w celu wsparcia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw narażonych na podwyżki cen energii oraz zmniejszania wpływu wojny w Ukrainie. Rozwiązanie to zostało uzgodnione z KE i jest zgodnie z kamieniem milowym KPO dotyczącym stabilizującej reguły wydatkowej (A3G)" - dodał główny ekonomista resortu finansów.

Zgodnie z projektem przyjętym we wtorek przez rząd w 2022 r. reguła wydatkowa nie będzie ograniczać dodatkowych wydatków wynikających z agresji Rosji na Ukrainę. "Rozwiązanie będzie dotyczyć wyłącznie skutków finansowych, które wynikają z dodatkowych działań wspierających podmioty dotknięte kryzysem energetycznym lub zapewniających bezpieczeństwo energetyczne (np. zakup gazu), a także wsparcia świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem inflacji oraz finansowania sił zbrojnych" - wyjaśniono w komunikacie KPRM po posiedzeniu rządu. Dodano, że nowe przepisy zastąpią rozwiązanie przyjęte w ustawie z 7 października 2022 r., ograniczającej wzrost cen energii, zgodnie z którym z nieprzekraczalnego limitu wydatków, ustalonego w ustawie budżetowej, wyłączone miały zostać, na 2022 i 2023 r. – poniesione ponad limit – wydatki państwowych funduszy celowych, funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt zakłada także, że podatek od niektórych instytucji finansowych nie będzie obejmował papierów wartościowych, które są ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa, m.in. obligacji, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Polski Fundusz Rozwoju. Poinformowano, że rozwiązanie będzie dotyczyć także wartości aktywów, które wynikają z transakcji odkupu (tzw. transakcji repo). (PAP)

mj/