Wiceminister zdrowia o założeniach polityki lekowej i programach lekowych. Wskazał, co zmieni się dla pacjentów

2022-11-17 16:33 aktualizacja: 2022-11-17, 22:11
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay
"Wkrótce ukaże się raport z realizacji zadań zawartych w polityce lekowej państwa za okres 2018-2022, jak też raport podsumowujący 10 lat funkcjonowania ustawy refundacyjnej” – zapowiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Poinformował również, że kwestia nowelizacji ustawy refundacyjnej ma zostać podjęta na posiedzeniu Rady Ministrów.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podczas czwartkowej konferencji Pulsu Medycyny „Polityka lekowa” poinformował, że resort opracowuje szczegółowy raport dotyczący dokumentu „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022” obejmujący okres działań rządu w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022. Wkrótce ma zostać opublikowany. Jednocześnie MZ pracuje nad przygotowaniem raportu obejmującego okres dziesięciu lat funkcjonowania ustawy refundacyjnej.

„Ustawa refundacyjna była wprowadzana od zera, w wielkich męczarniach, niektórzy nie wierzyli, że się uda, ale się udało” – powiedział Miłkowski.

Wskazał, że był okres zarówno dużych spadków w refundacji, spadków cen leków, w kolejnych latach następował natomiast ogromny wzrost leków innowacyjnych i „renesans” programów leków.

Duże zmiany w programie szczepień ochronnych

„Program polityki lekowej był sformułowany na kilka dziedzin. Pierwsza, bardzo istotna, to profilaktyka w zakresie szczepień ochronnych. Tu przez ten czas dużo się działo. Zmiany dotyczyły pacjentów przyjmujących szczepienie przypominające na różyczkę, kolejne bardzo istotne kosztowo decyzje dotyczyły wprowadzenia szczepień przeciwko rotawirusom, czy objęcie refundacją szczepionek przeciwko grypie, w tym szczepionek donosowych” – powiedział Miłkowski.

Wiceminister wspomniał także o szczepieniach przeciwko HPV dla dziewczynek w wielu 13-14 lat. W ramach szczepień zalecanych będę one finansowane ze środków Funduszu Medycznego. „Myślę, że za dwa, trzy lata dojdzie do finansowaniach tych szczepień ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia” – doprecyzował.

Wiceminister wskazał także, jak duże znaczenie w zakresie m.in. szczepień ochronnych będzie miała ustawa o zawodzie lekarza, która w środę została przyjęta przez Sejm. „Wszystkie zadania związane z finansowaniem leków w tym zakresie przechodzą do NFZ. Mimo, że niektórzy członkowie Rady Funduszu byli temu nieprzychylni, jednak się udało” – powiedział.

Miłkowski pokreślił jednocześnie, że NFZ działa bardzo sprawnie i efektywnie. Wskazał, że wydatki na świadczenia powinny być realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. „Wierzę, że tam pracują specjaliści, których zadania są przecież bezpośrednio związane z wydatkami na leki. Resort zdrowia jest od innych spraw” – powiedział wiceminister Miłkowski.

„Zostały przyjęte założenia, że finansowanie systemu ochrony zdrowia ma swój jasny udział w budżecie państwa, to jest bardzo dobry kierunek, bo są gwarancje finasowania” - dodał.

Kwestia dostępności leków 

Odnośnie dostępności pacjentów do leków, Miłkowski zaznaczył, że ministerstwo zdrowia intensywnie współpracuje z branżą farmaceutyczną. Przyznał, że niektóre firmy mają problemy związane z produkcją leków. Dodał, że problemy dotyczą także wytwarzania substancji czynnych (API), które, jak wskazał, występują w całej Unii Europejskiej.

„Cały czas zmienia się lista leków zagrożonych wywozem. Podejmujemy decyzje o zakazie eksportu. Bardzo mocno współpracujemy z branżą, jak też z Izbą Lekarką oraz wszystkimi naszymi jednostkami w tym zakresie, aby zabezpieczyć polski rynek” – zaznaczył Miłkowski.

Wiceminister podczas konferencji przyznał też, że polityka lekowa w zakresie programów lekowych jest bardzo dobrze skonstruowana. Pacjent, który zakwalifikował się do programu jest „właściwie zaopiekowany”, jednak, jak dodał, „brakuje tam diagnostyki, czy monitorowania pacjenta przed rozpoczęciem leczenia”. „Nie ma jasnej zasady, kto jest lekarzem prowadzącym w danej jednostce chorobowej oraz kto koordynuje cały proces leczenia” – powiedział Miłkowski.

Obiecujący rynek badań klinicznych 

Wiceminister zwrócił także uwagę na polski rynek badań klinicznych. Jak mówił Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych ściśle współpracuje z Agencją Badań Medycznych w zakresie podejmowania większej ilości badań niekomercyjnych oraz komercyjnych. „Dla wielu firm farmaceutycznych polski rynek jest jednym z głównych rynków badań klinicznych. Te badania bardzo mocno się u nas rozwijają, także poprzez budowę Centrów Badań Klinicznych” – wskazał Miłkowski.

Zapowiedział również, że ustawa o badaniach klinicznych jest cały czas procedowana i niebawem „przejdzie na dalszy etap”.(PAP)

Autorka: Milena Motyl

mmi/