Paweł Szrot: prace nad nowelą Prawa oświatowego odbywały się w absolutnej współpracy z ośrodkiem prezydenckim

2022-12-03 07:31 aktualizacja: 2022-12-03, 15:29
Paweł Szrot, Fot. PAP/Marcin Obara
Paweł Szrot, Fot. PAP/Marcin Obara
Prace nad nowelizacją Prawa oświatowego odbywały się w absolutnej współpracy z ośrodkiem prezydenckim, w innej atmosferze niż było to na wiosnę przy pierwszym projekcie - podkreślił w rozmowie z PAP szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

W marcu prezydent Andrzej Duda zawetował poprzednią nowelizację Prawa oświatowego, która wzmacniała rolę kuratorów oraz nadzór nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. W październiku tego roku posłowie PiS złożyli kolejny projekt noweli Prawa Oświatowego. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wspólnie procedowała poselski i prezydencki projekt w tej sprawie; projekt poselski wybrano jako wiodący. W czwartek Sejm odrzucił uchwałę Senatu odrzucającą nowelizację Prawa oświatowego, co oznacza, że trafi ona teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.

Szrot pytany przez PAP, czy prezydent podpisze tę ustawę, podkreślił, że prace nad projektem odbywały się "w absolutnej współpracy i wymianie informacji z ośrodkiem pana prezydenta i w innej atmosferze niż to się odbywało na wiosnę, przy pierwszym projekcie".

Prezydencki minister nie chciał jednak powiedzieć, jaka będzie decyzja w tej sprawie. Stwierdził, że prezydent "albo podpisze tę ustawę, albo ją zawetuje, albo skieruje do Trybunału".

Obecnie w szkole i w placówce oświatowej (np. w przedszkolu) "mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki". Podjęcie przez nie działalności w szkole lub w placówce wymaga zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Zgodnie z nowelizacją wydanie opinii przez radę szkoły/placówki lub radę rodziców muszą poprzedzić konsultacje przeprowadzone wśród rodziców, po zaznajomieniu ich ze scenariuszami zajęć, jakie chce organizacja prowadzić i materiałami, jakie chce wykorzystywać, przekazanymi przez organizacje dyrektorowi szkoły. Kompetencje rady zostaną poszerzone dodatkowo o monitorowanie w szkole działalności stowarzyszenia lub organizacji i informowanie o tym rodziców.

Niezależnie od tego, nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć, dyrektor ma przekazać kuratorowi oświaty materiały wykorzystywane przez stowarzyszenie lub organizację do realizacji programu zajęć, scenariusz tych zajęć oraz pozytywną opinię rady. Kurator ma mieć 30 dni na wydanie opinii, z tym, że niewydanie opinii w tym terminie będzie uznawane za równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej. Opinia kuratora będzie decydująca, czy dana organizacja lub stowarzyszenie będzie mogło przeprowadzić w szkole lub przedszkolu zajęcia. (PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

kw/