Radni Warszawy przyjęli budżet stolicy na rok 2023

2022-12-15 20:45 aktualizacja: 2022-12-15, 20:47
Warszawa. Fot. PAP/Tomasz Gzell
Warszawa. Fot. PAP/Tomasz Gzell
Podczas czwartkowej - budżetowej sesji Rady Warszawy, radni przyjęli założenia budżetowe na rok 2023 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2050. Przeciwko głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości.

Radni Warszawy przegłosowali uchwałę budżetową na rok 2023. Za przyjęciem budżetu głosowało 38 radnych, przeciw było 14, wstrzymały się cztery osoby.

Prezydent Rafał Trzaskowski po głosowaniu podziękował radnym KO za przyjęcie uchwały a radnym opozycji za rzeczową debatę.

W oddzielnym głosowaniu ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej za głosowało 39 radnych, 13 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosowania.

Prezentację budżetu poprzedziło wystąpienie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. "Największymi pozycjami w budżecie są edukacja oraz transport i komunikacja. Mimo coraz trudniejszej sytuacji finansowej miasta spowodowanej posunięciami rządu, utrzymujemy nadal wysokie nakłady na inwestycje. Mimo tego, że zabierana są nam pieniądze, robimy wszystko żeby miasto nadal było zarządzane efektywnie, żeby kontynuować inwestycje i robić wszystko to co obiecaliśmy" - powiedział prezydent Warszawy. "Nawet jeśli tempo nie jest takie jakie powinno być i że niektóre inwestycje są opóźniane" - dodał. Zaznaczył, że w tej chwili miasto buduje nowoczesny transport miejski, w tym ostatnie stacje metra czy trasę tramwajową do Wilanowa. "Dalej inwestujemy w edukację budując nowe szkoły i przedszkola. Kontynuujemy przebudowę ważnych obiektów drogowych np. wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Budujemy też nowe centrum Warszawy w tym Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Realizujemy program darmowych żłobków i budujemy nowe" - podkreślił.

Projekt budżetu Warszawy na rok 2023 przedstawił skarbnik miejski Mirosław Czekaj. Prognozowane dochody to 20,218 mld zł. Wydatki 24,371 mld zł. Planowany deficyt budżetowy 4,153 mld. "Problemem tego budżetu są spadające dochody miasta, które w przyszłym roku będą niższe o 826 mln, niż plan tegoroczny. Problem ten ujawni się z większą mocą w kolejnych latach. Jeżeli nic się nie zmieni w rozwiązaniach prawnych to trzeba będzie 5 lat powrotu do nominalnego dochodu z 2022 roku" - powiedział skarbnik. Zaznaczył, że problemem, w kontekście wydatków, o którym trzeba wspomnieć jest bardzo wysoki poziom inflacji zwiększający koszty realizacji zadań. "Poziom inflacji i wzrost cen powoduje, że pula dochodów starcza na mniejsze realne wydatki. Problemem dla tego budżetu jest ograniczona możliwość wzrostu wydatków bieżących właśnie przy skumulowanej inflacji" - dodał.

W budżecie zarezerwowano środki do dyspozycji dzielnic w wysokości 9,682 mld, natomiast dochody, które bezpośrednio realizują dzielnice to 1,569 mld.

Największe wydatki majątkowe (w sumie 3,555 mld zł) zaplanowane w budżecie na rok 2023 to m.in projekt i budowa II linii metra (507,1 mln), dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie (250 mln), budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej (130,5). Suma wydatków bieżących to 20,816 mld z czego najwięcej w 2023 roku zaplanowano na edukację (6,174 mld), transport i komunikacja (4,641 mld), finanse (2,221 mld). Rezerwa ogólna w budżecie 2023 wynosi 140mln zł a rezerwy celowe ponad 657 mln. Jeśli chodzi o zaplanowane na 2023 rok wydatki dzielnic to największe będą na Woli - 211 mln a najmniejsze w Rembertowie - 30 mln zł. Z kolie wydatki bieżące największe będą na Mokotowie - 949 mln zł a najmniejsze również w Rembertowie - 110 mln. zł.

W dyskusji głos zabrał szef klubu radnych KO Jarosław Szostakowski. "Ta kadencja jest wyjątkowy również ze względów budżetowych. Mamy nadzieję, że w dłuższej perspektywie będą ubytki dla samorządów zrekompensowane. Naszą rolą jest troszczyć się o mieszkańców i o nasz budżet" - powiedział. "Mając na uwadze pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej, dobre oceny międzynarodowych agencji ratingowych, pozytywną opinię komisji budżetu i finansów Rady Warszawy, klub Koalicji Obywatelskiej będzie głosował za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2050 i budżetu na rok 2023" - dodał.

"To jest budżet z największą kwotą rezerw w historii ostatnich budżetów. Zaapelował, żeby nie przywiązywać się do wszystkich informacji prezentowanych przez skarbnika miasta. "One są bardzo dobre tylko trzeba czytać wszystkie dane ze zrozumieniem" - powiedział przewodniczący klubu PiS w Radzie Warszawy Dariusz Figura. Zwrócił też uwagę, że stopień zadłużenia Warszawy nie jest duży. Przekazał, że klub radnych PiS będzie głosował przeciwko przyjęciu uchwały o przyjęciu budżetu na rok 2023.

Od głsosowania wstrzymają się radni Nowej Lewicy. "Nie ma też w tym budżecie odpowiednich środów w kilku obszarach: zwiększania efektywności energetycznej budynków, dofinansowania Straży Miejskiej, mieszkalnictwa, Strefy Czystego Transportu. Są tam za to zaszyte cięcia w rozkładach jazdy w transporcie publicznym i oszczędności na kluczowych usługach publicznych. Niestety, tak skonstruowanego budżetu poprzeć nie możemy - dlatego wstrzymamy się dziś od głosu" - powiedział wiceprzewodnicząct warszawskich struktur Nowej Lewicy radny Marek Szolc. (PAP)

Autorka: Marta Stańczyk
gn/

TEMATY: