Sejm. Komisja zaakceptowała większość poprawek do ustawy o fundacji rodzinnej 

2023-01-24 19:49 aktualizacja: 2023-01-24, 19:58
Posłowie podczas glosowań na sali obrad Sejmu Fot. PAP/Piotr Nowak
Posłowie podczas glosowań na sali obrad Sejmu Fot. PAP/Piotr Nowak
Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju zaakceptowała większość z 71 poprawek do ustawy o fundacji rodzinnej zgłoszonych przez Senat.

Posłowie na wtorkowym posiedzeniu komisji gospodarki i rozwoju zaakceptowali większość z 71 poprawek zgłoszonych do ustawy w ubiegłym tygodniu przez Senat. Wśród przyjętych poprawek znalazła się m.in. ta, zakładająca, że  po 3 latach nastąpi przegląd skuteczności działania przepisów i ewentualne ich skorygowanie.

Komisja nie zaakceptowała natomiast m in poprawki umożliwiającej "łączenie" fundacji rodzinnej i tzw. estońskiego CIT.

Ustawa o fundacji rodzinnej

Według ustawy, fundacja rodzinna to nowa instytucja, której zadaniem jest przede wszystkim zarządzanie majątkiem i jego ochrona, w tym zapewnienie środków dla grupy wskazanych przez fundatora beneficjentów. Fundator będzie miał dużą swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania fundacją, jej funkcjonowania, jak i celu, dla którego zostaje ona powołana. Celem rozwiązań jest też budowanie ładu rodzinnego w przypadku rodzin związanych z biznesem, akumulacja kapitału oraz zwiększenie inwestycji w Polsce.

Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów. Fundacja rodzinna będzie mogła być ustanawiana na czas określony albo nieokreślony. Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji ma nie być opodatkowane. Przepisy o fundacji rodzinnej pozwalają też uporządkować w rodzinie kwestie prawa do zachowku.

W Polsce blisko 830 tys. firm to firmy rodzinne, spośród których 57 proc. planuje sukcesję w ciągu najbliższych pięciu lat - wskazano za danymi Instytutu Biznesu Rodzinnego. 

Przepisy mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.(PAP)

mar/