Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej trafi do Senatu

2023-01-26 19:57 aktualizacja: 2023-01-27, 09:29
Kroplówki z chemioterapią. Fot. PAP/Rafał Guz
Kroplówki z chemioterapią. Fot. PAP/Rafał Guz
Sejm uchwalił w czwartek ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Ma ona chorym na raka zapewnić kompleksową opiekę. Utworzą ją szpitale, które spełniają kryteria kwalifikacyjne.

Za ustawą głosowało 258 posłów, 14 było przeciw, 178 wstrzymało się od głosu.

Posłowie przyjęli ponad 30 poprawek, w tym dwa zestawy poprawek Biura Legislacyjnego Sejmu, w sumie było ich 25. Poprawki te ujednolicają przepisy projektu ustawy i uzupełniają regulacje.

Przyjęto też poprawkę PiS zakładającą, że data graniczna stworzenia specjalistycznych ośrodków leczenia onkologicznego I, II i III stopnia, w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, to 1 kwietnia 2024 r.

Kolejna przyjęta poprawka PiS doprecyzowuje, że Krajowy Ośrodek Monitorujący Krajową Sieć Onkologiczną będzie opracowywał i aktualizował wytyczne postępowania diagnostyczno-leczniczego w onkologii, również przez adaptację zagranicznych opracowań.

Kolejna przyjęta zmiana uszczegóławia zakres danych, jakie podmioty należące do KSO będą przekazywały do systemu informatycznego.

Posłowie przegłosowali też poprawki PiS w art. 39. Chodzi o zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o publicznej służbie krwi i w Prawie farmaceutycznym.

Poprawki te wykraczają poza ustawę o KSO, ale są ważne ze społecznego punktu widzenia – argumentował podczas prac sejmowej Komisji Zdrowia jej przewodniczący Tomasz Latos (PiS).

Posłowie odrzucili wszystkie zgłoszone w drugim czytaniu poprawki Polski 2050.

Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) ma zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, a poszczególne etapy leczenia mają przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin.

Ustawa zakłada, że każdy pacjent – niezależnie od miejsca zamieszkania – będzie miał zapewnioną opiekę onkologiczną opartą na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych.

Realizacja etapów leczenia ma przebiegać przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Podmioty, które znajdą się w Krajowej Sieci Onkologicznej, będą miały obowiązek wyznaczania koordynatora dla każdego pacjenta.

Utworzona zostanie krajowa infolinia onkologiczna – będzie ona udzielać informacji o organizacji opieki onkologicznej w ramach KSO, w tym o możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej.

Wprowadzony zostanie też obowiązek prowadzenia systematycznej oceny satysfakcji pacjenta. Dzięki temu możliwe będzie wprowadzanie korekt do systemu opieki onkologicznej w sposób, który odpowiada oczekiwaniom pacjentów.

Strukturę KSO będą tworzyć specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego (tzw. SOLO) I, II i III poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO wraz z centrami kompetencji, ośrodkami satelitarnymi i ośrodkami kooperacyjnymi.

Najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą realizowane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a najprostsze świadczenia na poziomie podstawowym.

Kwalifikacja na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO będzie oparta na kryteriach, które odnosić się będą m.in. do liczby i kwalifikacji personelu medycznego i do potencjału diagnostyczno-terapeutycznego, zapewniającego odpowiednią jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń.

Podmioty lecznicze, które nie znajdą się w KSO, nie będą mogły realizować opieki onkologicznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Rozwiązanie nie będzie jednak dotyczyło diagnostyki lub leczenia nowotworów krwi, świadczeń udzielanych osobom poniżej 18 lat i udzielania świadczeń w ramach przyjęcia w trybie nagłym.

Zgodnie z danymi MZ w 2019 r. zanotowano 171,2 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe (85 559 u mężczyzn i 85 659 u kobiet). Liczba zachorowań w 2020 r. została oszacowana na 182,5 tys. (91,3 tys. mężczyzn i 91,3 tys. kobiet). Według prognozy Krajowego Rejestru Nowotworów w kolejnych latach nastąpi wzrost zachorowań.

Teraz ustawa trafi do Senatu. (PAP)

Autorki: Agata Zbieg, Aleksandra Kiełczykowska

kgr/