ING BSK: nadwyżka w obrotach bieżących w styczniu pozytywnym zaskoczeniem

2023-03-16 15:28 aktualizacja: 2023-03-16, 15:28
Według analityków silnie rósł eksport żywności. Fot. PAP/Tomasz Gzell (zdjęcie ilustracyjne)
Według analityków silnie rósł eksport żywności. Fot. PAP/Tomasz Gzell (zdjęcie ilustracyjne)
Nadwyżka w obrotach bieżących bilansu płatniczego w styczniu i pierwsza od 1,5 roku nadwyżka w obrotach towarowych są pozytywnym zaskoczeniem – ocenili ekonomiści ING BSK w czwartkowym komentarzu do danych NBP.

NBP podał w czwartek, że saldo rachunku bieżącego w styczniu 2023 r. było dodatnie i wyniosło 6,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 5 mld zł. NBP poinformował także, że saldo obrotów towarowych wyniosło 5,8 mld zł.

„Nadwyżka w obrotach bieżących bilansu płatniczego w styczniu i pierwsza od 1,5 roku nadwyżka w obrotach towarowych są pozytywnym zaskoczeniem” – ocenili ekonomiści ING BSK w komentarzu do danych NBP. „Szacujemy, że w ujęciu dwunastomiesięcznym deficyt CA zawęził się do ok. 2,7 proc. PKB z 3,1 proc. PKB po grudniu, ale był o 1pp wyższy niż w styczniu 2022 r., kiedy wyniósł 1,7 proc. PKB” – dodano w komentarzu.

Ekonomiści ING BSK zwrócili uwagę, że styczeń przyniósł dalszy spadek rocznego tempa wzrostu obrotów handlowych, co było związane z m.in. wolniejszym wzrostem cen transakcyjnych. W kierunku obniżenia dynamiki cen oddziaływały spadki cen surowców, w szczególności gazu ziemnego. Zdaniem analityków banku, głęboki spadek wartości importu – wartość eksportu w euro wzrosła o 10,8 proc., a importu o 3,1 proc. - świadczy o silnym dostosowaniu w handlu zagranicznym, przy słabym popycie konsumpcyjnym i dostosowaniu poziomu zapasów.

„Bariera popytu zaczyna w dużej mierze wpływać na wyniki w handlu zagranicznym, mniejszą rolę odgrywa poprawa w funkcjonowaniu globalnych łańcuchów dostaw, w tym m.in. w branży samochodowej. Dane Fed wskazują, że indeks napięć w globalnych łańcuchach dostaw wrócił na początku br. do normalnych poziomów, zbliżonych do sytuacji latem 2019, czyli przed pandemią Covid-19” – stwierdzono w komentarzu.

Analitycy wskazali, że według NBP po stronie eksportu silnie wzrosła sprzedaż w branży motoryzacyjnej (auta osobowe, samochody dostawcze, autobusy oraz części motoryzacyjnych). Silnie rósł eksport żywności oraz paliw. Po stronie importu dalej rosła wartość zakupu paliw, chociaż wolniej niż w 2022 roku. Na niską dynamikę importu wpłynęły towary zaopatrzeniowe (żelazo i stal oraz półprodukty z tworzyw sztucznych) oraz dobra konsumpcyjne.

„Obserwowane w ostatnich miesiącach umocnienie salda w obrotach bieżących w relacji do PKB jest czynnikiem pozytywnym dla złotego. Oczekujemy, że w nadchodzących miesiącach względnie solidnym wynikom eksportu będzie towarzyszyła niższa dynamika importu, który w Polsce charakteryzuje się większą wrażliwością na zmiany koniunktury. Przy mniej niekorzystnym terms of trade powinno to przełożyć się na dalsze ograniczenie deficytu obrotów bieżących do ok. 2 proc. PKB na koniec 2023” – ocenili ekonomiści ING BSK.

Ich zdaniem, na ewentualne zwiększenie się skali nierównowagi zewnętrznej mogą wpłynąć wydatki na zakup uzbrojenia oraz ewentualne ponowne wzrosty cen surowców, np. z powodu większego zapotrzebowania ze strony Chin. (PAP)

autor: Marek Siudaj

gn/

TEMATY: