Konsultacje polsko-rumuńskie w Bukareszcie

2019-09-18 14:29 aktualizacja: 2019-09-18, 20:10
Premier Mateusz Morawiecki (2L), minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz (L), minister infrastruktury Andrzej Adamczyk (3P) oraz premier Rumunii Viorica Dancila (P) podczas polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych. Fot.  PAP/Piotr Nowak
Premier Mateusz Morawiecki (2L), minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz (L), minister infrastruktury Andrzej Adamczyk (3P) oraz premier Rumunii Viorica Dancila (P) podczas polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych. Fot. PAP/Piotr Nowak
Bieżąca agenda UE, współpraca dwustronna, w tym gospodarcza, w zakresie obronności i energetyki były tematami polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się w środę w Bukareszcie. Premierzy obu państw podkreślali rolę wzajemnego partnerstwa.

Premier Mateusz Morawiecki przypominał na konferencji prasowej po zakończeniu konsultacji historię relacji polsko-rumuńskich, m.in. z okresu II wojny światowej, w tym przyjęcie przez Rumunię polskiego rządu, który przez ten kraj udał się na uchodźstwo. To wspomnienie - jak mówił - "buduje braterstwo wspólnej historii".

Szef rządu podkreślił, że podczas środowych rozmów polska i rumuńska strona miały "bardzo podobne, jeśli nie jednolite" zdanie.

Wśród tematów Morawiecki wymienił współpracę w dziedzinie energetyki, transformacji energetycznej i polityki klimatycznej. Przypomniał, że Rumunia odkrywa "nowe depozyty gazu ziemnego", również na lądzie, a Polska buduje swoją infrastrukturę, by - jak mówił - być "środkowoeuropejskim hubem" energetycznym.

"Jesteśmy otwarci na partnerstwo, na wspólne projekty" - deklarował Morawiecki.

Podkreślał również współpracę w dziedzinie infrastruktury Północ-Południe, w tym budowę drogi Via Carpatia. Szef polskiego rządu ocenił przy tym, że ten projekt może przyczynić się nie tylko do rozwoju współpracy gospodarczej, ale także kulturalnej.

"Polska i Rumunia uzgodniły również bardzo daleko idącą współpracę w zakresie podstawowych wyzwań na polu europejskim: zacząć można od polityki klimatycznej, przez politykę budżetową, wieloletnie ramy finansowe, politykę w zakresie przemysłu i konkurencyjności" - mówił premier.

W tym kontekście podkreślił rolę swobody świadczenia usług w UE. "Na tym przykładzie widać, jak bogate państwa Europy Zachodniej korzystają z dostępu do rynku rumuńskiego i polskiego, z naszych utalentowanych pracowników, otwarcia rynków i tutaj kłania się swoboda przepływu towarów, usług i dlatego podkreślamy, jak ważne jest otwarcie rynku usług krajów zachodnich" - podkreślał Morawiecki.

Szef polskiego rządu jako jeden z najistotniejszych tematów rozmów wymienił politykę budżetową UE

Szef polskiego rządu jako jeden z najistotniejszych tematów rozmów wymienił politykę budżetową UE w przededniu negocjacji wieloletnich ram finansowych. "Tu bardzo mocno określiliśmy nasze stanowiska i uspójniliśmy stanowisko w ramach grupy przyjaciół spójności" - poinformował.

Morawiecki gratulował otrzymania w nowej Komisji Europejskiej przez Rumunię propozycji teki ds. transportu i zaznaczył, że jest ona dla Polski szczególnie istotna w kontekście zwiększenia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Deklarował też, że polski komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski będzie sprawny i skuteczny w zapewnieniu równych praw dla rolników.

"W przypadku Polski i Rumunii, dwóch krajów, które są filarami NATO na wschodniej flance Sojuszu, nie mogło zabraknąć tego tematu - omawialiśmy wspólne zakupy w obszarze polityki obronnej. Dzisiaj już mamy kontyngenty rumuńskie na terytorium Polski, również w odwrotnym kierunku - polskie na terytorium Rumunii - i to powoduje, że ta współpraca jest coraz bardziej zacieśniana" - powiedział Morawiecki.

Wśród innych tematów wspomniał o współpracy handlowej. "Rumunia jest dobrym krajem partnerskim dla polskich inwestorów, polskiego biznesu. Otwieramy również szeroko nasze bramy gospodarcze dla inwestorów z Rumunii. Chcemy, żeby ta wymiana środkowoeuropejska była rosnącym kołem zamachowym w UE" - mówił.

Morawiecki podkreślał również, że Rumunia jest ważnym partnerem dla Polski oraz krajów naszego regionu. "Cała Grupa Wyszehradzka cieszy się z tego, że mamy w Rumunii partnera, na którym możemy polegać" - powiedział.

Z kolei rumuńska premier Viorica Dancila dziękowała polskiej delegacji rządowej za udział w drugich polsko-rumuńskich konsultacjach. Stwierdziła przy tym, że pierwsze konsultacje z ubiegłego roku stanowiły ważny punkt w budowie relacji między krajami.

"Polska jest bliskim przyjacielem, strategicznym partnerem jak również godnym zaufania sojusznikiem dla Rumunii" - mówiła.

"W oparciu o zbieżne interesy, jak również wspólną historię współpraca polsko-rumuńska rozwijała się w ramach silnego, ożywionego i zorientowanego na przyszłość partnerstwa strategicznego" - powiedziała premier Rumunii.

Dancila podkreśliła, że konsultacje pozwoliły na nakreślenie i odnotowanie postępów we wzajemnej współpracy i ustalenie agendy w przyszłych relacjach

Dancila podkreśliła też, że konsultacje pozwoliły na nakreślenie i odnotowanie postępów we wzajemnej współpracy i ustalenie agendy w przyszłych relacjach. "Z zadowoleniem przyjmuję podpisanie szeregu memorandów i porozumień w ważnych dla naszych krajów dziedzinach" - mówiła.

"W ramach dyskusji ustaliliśmy wzmocnienie partnerstwa strategicznego i dynamicznego, złożonego z dialogu politycznego we wszystkich dziedzinach. Również podkreśliliśmy obiecującą perspektywę współpracy gospodarczej, która jest owocna i ożywiona" - dodała szefowa rumuńskiego rządu.

Dancila zaznaczyła, że cieszy Rumunię zaangażowanie polskiego biznesu w jej kraju oraz zaangażowanie inwestorów rumuńskich w Polsce. "Jestem pewna, że możemy wzmocnić naszą współpracę gospodarczą i branżową, by doszła do poziomu tego, który mamy w zakresie bezpieczeństwa" - stwierdziła.

"Uzgodniliśmy również kontynuowanie spotkań w tym formacie, by stały się one praktyką poprzez organizowanie dorocznych konsultacji między naszymi rządami" - podkreśliła premier Rumunii.

Wśród tematów środowych rozmów wymieniła m.in. kwestie z bieżącej agendy europejskiej. Dancila deklarowała, że Polska i Rumunia chcą mieć wspólne podejście do takich kwestii jak brexit, wspólna polityka rolna, wieloletnie ramy finansowe czy polityka spójności.

Jako istotny temat rozmów wymieniła także Inicjatywę Trójmorza. "Będziemy kontynuować współpracę w celu wzmocnienia projektu europejskiego, od którego zależy przyszłość obywateli, których reprezentujemy" - powiedziała premier Rumunii.

Przed konferencją prasową podpisano wspólną deklarację współpracy w obszarze funduszy zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską, memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy między Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii a Ministerstwem Środowiska Biznesowego, Handlu i Przedsiębiorczości Rumunii, memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy w obszarze komunikacji i społeczeństwa informacyjnego między resortem cyfryzacji a Ministerstwem Komunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Rumunii, memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy energetycznej między resortami energii obu państw, memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy w obszarze spraw morskich i żeglugi śródlądowej między Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a Ministerstwem Transportu Rumunii, memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy w obszarze transportu i infrastruktury transportowej między resortem infrastruktury a Ministerstwem Transportu Rumunii oraz umowę o współpracy między Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a Akademią Policyjną w Bukareszcie.

Szef polskiego rządu w środę w stolicy Rumunii spotka się także z prezydentem tego kraju Klausem Iohannisem.

Z Bukaresztu Mateusz Roszak (PAP)

autor: Mateusz Roszak

mro/ ulb/ ap/ pko/