Komisja odpowiedzialności konstytucyjnej przeciw postawieniu Kaczyńskiego przed TS

2016-12-15 20:25 aktualizacja: 2018-10-05, 18:00
Warszawa, 18.10.2016. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej, 18 bm. w Warszawie. Prezes Kaczyński poinformował, że w Ministerstwie Sprawiedliwości został opracowany projekt ustawy, który pozwoli rozwiązać problemy związane z nadużyciami i aferami ws. reprywatyzacji. (mr) PAP/Rafał Guz PAP © 2016 / Rafał Guz
Warszawa, 18.10.2016. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej, 18 bm. w Warszawie. Prezes Kaczyński poinformował, że w Ministerstwie Sprawiedliwości został opracowany projekt ustawy, który pozwoli rozwiązać problemy związane z nadużyciami i aferami ws. reprywatyzacji. (mr) PAP/Rafał Guz PAP © 2016 / Rafał Guz
Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej opowiedziała się w czwartek przeciwko pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu prezesa PiS, b. premiera Jarosława Kaczyńskiego. PO, która złożyła wniosek w tej sprawie, uważa decyzję komisji za skandaliczną.

"Decyzja dzisiejsza komisji była taka, aby rekomendować umorzenie postępowania dotyczącego pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego" - powiedziała dziennikarzom szefowa komisji Iwona Arent po zakończeniu czwartkowych obrad.

Wstępny wniosek PO o postawienie Kaczyńskiego przed TS pochodzi jeszcze z 2012 roku. Rozpatrzenie go przez komisję w obecnej kadencji Sejmu było możliwe, ponieważ zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu, sprawy dotyczące odpowiedzialności przed TS, którym marszałek Sejmu nada już bieg, są kontynuowane niezależnie od rozpoczęcia nowej kadencji parlamentarnej.

W 2012 r. klub PO złożył też wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej b. ministra sprawiedliwości w rządzie PiS Zbigniewa Ziobry. Komisja odpowiedzialności konstytucyjnej pod koniec czerwca 2015 roku przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania wraz z wnioskiem o postawienie Ziobry przed TS. We wrześniu 2015 Sejm w głosowaniu zdecydował, że Ziobro nie stanie przed Trybunałem Stanu.

Arent argumentowała w czwartek, że nie ma podstaw by Jarosław Kaczyński stanął przed Trybunałem stanu. "Wniosek (PO) dotyczył łamania konstytucji - tego, że powołał pan premier Jarosław Kaczyński zespoły, które pewne działania koordynowały, które były stworzone do tego, aby walczyć z przestępczością. Podczas dzisiejszego posiedzeniu dyskutowaliśmy, także z ekspertami i doradcami komisji i wychodzi na to, że takie zespoły można powoływać. One są zgodne z prawem, zgodne z konstytucją" - podkreśliła posłanka.

Według niej, podobne zespoły powoływał też np. premier Donald Tusk. "Nie ma więc podstawy jakiejkolwiek, żeby ten wniosek był zasadny" - zaznaczyła.

Wiceszef komisji odpowiedzialności konstytucyjnej Robert Kropiwnicki (PO) nazwał czwartkową decyzję komisji skandaliczną. "Komisja odrzuciła na pierwszym posiedzeniu w merytorycznej sprawie wszystkie wnioski dowodowe, nie chciała przesłuchiwać świadków, nie chciała uwzględnić żadnych wniosków dowodowych" - powiedział polityk dziennikarzom. Przypomniał, że postępowanie dotyczące Ziobry toczyło się przed komisją dwa lata.

"Miałem wrażenie, że (posłowie PiS) bardzo chcą na Gwiazdkę dać +naczelnikowi państwa+ wniosek o umorzenie, żeby się cieszył, że nie stanie przed Trybunałem Stanu" - dodał Kropiwnicki.

Arent pytana o zarzuty Kropiwnickiego, podkreśliła, że komisja dysponuje materiałem, w tym zeznaniami świadków, zebranym przy okazji rozpatrywania wniosku o postawienie przed TS Ziobry. "W tamtych zeznaniach nie było też podstaw do tego, żeby premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu postawić zarzuty działania niezgodnego z prawem" - powiedziała posłanka PiS.

Szefowa komisji odpowiedzialności konstytucyjnej poinformowała, że teraz komisja zajmie się przygotowaniem sprawozdania, które może zostać przyjęte w styczniu. Później sprawozdanie zostanie przekazane marszałkowi Sejmu, który podejmie decyzję, kiedy zostanie ono rozpatrzone na posiedzeniu plenarnym.

Uzasadnienia obu wniosków PO, dotyczących Ziobry i Kaczyńskiego oparte są m.in. o raporty dwóch sejmowych komisji śledczych, działających w kadencji parlamentarnej 2007-2011 - ds. nacisków i ds. śmierci Barbary Blidy.

Platforma - jak wynika z uzasadnienia obu wniosków - zarzuca zarówno Kaczyńskiemu, jak i Ziobrze, że motywem ich działań było "uniemożliwienie działalności politycznej i zawodowej przeciwników politycznych partii Prawo i Sprawiedliwość poprzez usiłowanie wykazania, iż w polskim życiu politycznym, społecznym i gospodarczym funkcjonuje rzekoma sieć powiązań polityczno-biznesowo-towarzyskich o charakterze przestępczym (tzw. +układ+)".

Jako przykłady niezgodnych z prawem działań PO wymieniła m.in. powołanie - jako organów pomocniczych Rady Ministrów - dwóch międzyresortowych zespołów do spraw zwalczania przestępczości (zorganizowanej oraz kryminalnej - tym drugim kierował Ziobro). W specjalnych zarządzeniach - jak napisali autorzy wniosków - jakie wydał Kaczyński, Ziobrze przyznano uprawnienie do "powierzania członkom zespołu określonych prac"; Ziobro uzyskał też prawo do "żądania informacji" od członków zespołu zajmującego się przestępczością kryminalną.

Zdaniem PO, zakres uprawnień przyznanych obu zespołom wykraczał poza ramy określone w ustawie o Radzie Ministrów. W ocenie PO niezgodne z konstytucją oraz z ustawą o działach administracji rządowej było przyznanie Ziobrze "uprawnień zwierzchnich" wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji, Komendanta Głównego Policji oraz szefów ABW i CBA.

Platform uznała, że Kaczyński doprowadził w ten sposób do "ustanowienia wyższej pozycji prawnej ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w stosunku do innych ministrów konstytucyjnych i podległych im służb". "W wyniku działań Jarosława Kaczyńskiego polegających na wydaniu ww. zarządzeń, Zbigniew Ziobro (...) sprawował de facto kontrolę nad działaniami organów administracji rządowej odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego" - napisano w uzasadnieniu wniosku.

We wniosku dot. Kaczyńskiego można przeczytać o zorganizowanych przez niego w lutym i marcu 2007 r. "nieformalnych posiedzeniach", podczas których podejmowane były "nieformalnie decyzje procesowe zastrzeżone dla prokuratorów i szefów jednostek organizacyjnych ABW". Uczestnikami tych spotkań byli Kaczyński i Ziobro, jak również ówcześni szefowie: MSWiA Janusz Kaczmarek, CBA Mariusz Kamiński, Komendant Główny Policji Konrad Kornatowski oraz zastępca Prokuratora Generalnego Tomasz Szałek.

"Podczas tych spotkań przekazywane były pomiędzy ich uczestnikami informacje niejawne z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa" - napisali autorzy wniosku, powołując się na ustalenia komisji ds. Blidy.

Wniosek o postawienie premiera lub ministra przed Trybunałem Stanu może złożyć co najmniej 1/4 (115) posłów. Decyzja o postawieniu członka Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu zapada, jeśli zagłosuje za nią co najmniej 3/5 (276) posłów. We wrześniu ubiegłego roku Sejm pięcioma głosami odrzucił wniosek PO o postawienie przez TS Ziobry. Stało się tak m.in. dlatego, że w głosowaniu nie wzięło udziału 9 posłów PO, w tym m.in. ówczesna premier Ewa Kopacz.(PAP)

mkr/ par/

TEMATY: