Polski Ład ogłoszony. Zobacz szczegóły. Premier Mateusz Morawiecki oraz liderzy Zjednoczonej Prawicy ogłosili zmiany

2021-05-15 13:42 aktualizacja: 2021-05-17, 07:47
6 proc. PKB w 2023 roku na zdrowie, podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł, emerytury do 2,5 tys. zł bez podatku oraz sfinansowanie wkładu własnego na mieszkanie do 150 tys. zł - m.in. takie propozycje przewiduje "Polski Ład", nowy społeczno-gospodarczy program Zjednoczonej Prawicy na okres pocovidowy.

W sobotę opublikowano "Polski Ład", czyli kompleksową strategię przezwyciężenia skutków pandemii oraz gospodarczej odbudowy. Jego pięć filarów to:

  • Plan na zdrowie - 7 proc. PKB na zdrowie
  •  Obniżka podatków dla 18 mln Polaków
  •  Inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy
  •  Mój dom - mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności
  •  Emerytury bez podatku do 2500 zł.

To także ambitne wsparcie polskich rodzin – czyli kapitał opiekuńczy. Zakłada on wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego dla rodzin - 12 tys. zł, które rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim i kolejnym dzieckiem pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia. Rodzice będą mogli sami wybrać po 1000 zł przez rok czy po 500 zł przez dwa lata. Sami też będą mogli zdecydować o przeznaczeniu tych środków.

Pierwszy filarem Polskiego Ładu jest zdrowie

W ciągu najbliższych sześciu lat wydatki na zdrowie mają się zwiększyć do 7 proc. PKB. Już w 2023 r. mają osiągnąć 6 proc. PKB. Nowe środki mają zostać przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie. Zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia ma zmniejszyć kolejki, a cyfryzacja ułatwić dostęp do lekarza.

Plan na zdrowie zakłada: utworzenie Funduszu Modernizacji Szpitali i uruchomienie Funduszu Medycznego (zakłada dostosowanie infrastruktury w przychodniach lekarzy rodzinnych i poradniach specjalistycznych, warunki w szpitalach mają być dużo lepsze).

Przewiduje też utworzenie Agencji Rozwoju Szpitali (Agencja ma opracować specjalne programy, które pomogą w lepszym zarządzaniu szpitalami. Będzie też monitorowała sposób ich wdrażania. Proponowane rozwiązanie zakłada stworzenie profesjonalnego korpusu menedżerów i zmianę struktury właścicielskiej szpitali).

Plan zakłada ponadto rozwój Centrum Obsługi Pacjenta (pacjent.gov.pl), które ma stanowić kolejny etap cyfryzacji, który umożliwi łatwe zapisy do lekarza, specjalistów poprzez internet lub infolinię.

Przewiduje też zniesienie limitów u specjalistów: zostanie rozszerzona opieka ambulatoryjna oraz zniesione zostaną limity przyjęć pacjentów poniżej 18 lat. Następnie planowane jest zniesienie limitu dla wszystkich Polaków.

Plan zakłada wprowadzenie wyższych wynagrodzeń kadr medycznych (ma zostać podwyższone minimalne pracowników medycznych), a także usprawnienie nocnej pomocy lekarskiej, profilaktykę osób 40+, uruchomiony zostanie program badań profilaktycznych finansowany ze środków publicznych.

Program będzie połączony z badaniami w zakresie medycyny pracy. Powstanie programu badawczego nad COVID-19 - mają powstać zespoły badawcze z najlepszych polskich uniwersytetów i szpitali, które otrzymają wsparcie finansowe dla prac nad lekami i szczepionkami chroniącymi przed kolejnymi mutacjami wirusa.

Przewiduje się rozbudowanie Krajowej Sieci Onkologicznej i powstanie Krajowej Sieci Kardiologicznej. Ta ostatnia ma umożliwić nielimitowany dostęp pacjentów kardiologicznych do diagnostyki i terapii, oraz leczenia chorób serca, aby obniżyć śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.

Obniżka podatków to drugi filar Polskiego Ładu

Jak zaznaczono, polski system podatkowy wciąż bardziej obciąża osoby o niskich dochodach niż osoby o dochodach wysokich. Nowe rozwiązania mają stworzyć nowoczesny i sprawiedliwy system podatkowy na europejskim poziomie.

Drugi z filarów reformy zakłada: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.; podniesienie progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł; wprowadzenie jednolitej dla wszystkich składki zdrowotnej, liczonej proporcjonalnie do dochodu (9 proc.) bez możliwości odliczania, podobnie jak przy umowie o pracę.

Zakłada też wprowadzenie "Ulgi dla klasy średniej". Będzie ona dotyczyć osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70-130 tys. zł. Dzięki tej uldze reforma (np. wprowadzenie 9-procentowej składki zdrowotnej) będzie neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6 do 10 tys. zł miesięcznie. Przewidziano też likwidację umów śmieciowych

Trzecim filarem Polskiego Ładu są Inwestycje

Mają one wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy. To ma być Dekada Rozwoju.

Filar ten zakłada: uruchomienie specjalnego funduszu Polski Ład, który ma sfinansować odbudowę i modernizację kraju. Są to środki, obok blisko 770 mld zł, w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, które pozwolą dogonić państw Europy Zachodniej.

Fundusz pozwoli współfinansować m.in.: projekty nowoczesnej infrastruktury – to rozbudowa w tej dekadzie sieci autostrad i dróg ekspresowych, rozwój i remont dróg lokalnych, inwestycje w drogi kolejowe, budowa obwodnic, likwidacja niebezpiecznych miejsc: ponad 2 tys. km nowych dróg ekspresowych i autostrad, ponad 100 mostów i obwodnic, przebudowa 50 tys. km dróg, wielu kilometrów chodników lub ścieżek rowerowych, remont miejscowych mostów i tysiące bezpiecznych przejść dla pieszych.

Jeśli chodzi o transport – to nowe i ekologiczne tabory, rozbudowa kolei aglomeracyjnej, inwestycje w porty i centra logistyczne: tysiące nowych nisko i zeroemisyjnych autobusów wymiany taboru autobusowego, nowe koleje aglomeracyjne, rozbudowa strategicznych portów i centrów logistycznych, 15 tys. km zmodernizowanych dróg kolejowych.

Dostępne usługi społeczne – to modernizacja placówek medycznych, edukacyjnych sportowych i kulturalnych, rewitalizacja przestrzeni publicznej: remont i doposażenie 700 małych oddziałów szpitalnych rocznie i 200 większych, większa dostępność do opieki medycznej, w tym m.in. setki nowych pracowni specjalistycznych (tomografów, rezonansów), budowa żłobków dla 10 tys. dzieci, setki przedszkoli, ponad 4 tys. świetlic oraz remonty w prawie 4 tys. szkół.

To też rozwój lokalnej infrastruktury społecznej: świetlic wiejskich, domów seniora, centrów integracji i domów pomocy, setki działań z zakresu zazieleniania miast, wsparcie dla modernizacji 3,6 tys. boisk, centrów sportowych czy ogólnodostępnej infrastruktury fitness, zwiększenie do 80 proc. dofinansowania na budowę blisko 300 sal gimnastycznych i 100 basenów w gminach, które nie posiadają takich obiektów, rewitalizacja lub unowocześnienie co najmniej 300 obiektów infrastruktury kulturalnej i turystycznej.

Jeśli chodzi o Cyfrową Polskę – to nowa infrastruktura informatyczna, walka z wykluczeniem cyfrowym - 5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych do 2025 r., ucyfrowienie wszystkich chętnych samorządów i lokalnych usług publicznych, setki kilometrów światłowodów umożliwiających szybką transmisję danych, dokończenie likwidacji "białych plam" w dostępie do internetu

Inwestycje w Twój dom – to rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa lokalnych oczyszczalni, program wymiany źródeł ciepła, fotowoltaika, mała retencja - tysiące kilometrów nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej i kilkaset nowych oczyszczalni, blisko milion budynków z nowym, ekologicznym źródłem ciepła dzięki programowi Czyste Powietrze, setki tysięcy domów z dofinansowaną instalacją fotowoltaiczną dzięki programowi Mój Prąd, setki tysięcy domów z instalacją retencji wody w ramach programu Moja Woda.

Czysta energia to rozbudowa sieci energetycznej, rozwój technologii OZE, modernizacja ciepłowni: setki kilometrów nowoczesnej infrastruktury energetycznej, 500 mln euro na inwestycje w farmy wiatrowe oraz infrastrukturę towarzyszącą, 120 nowych lub zmodernizowanych ciepłowni.

Inne programy z obszaru "Dekada Rozwoju" to m.in. Centralny Port Komunikacyjny, subwencja inwestycyjna dla samorządów (zniwelowanie obniżenia wpływów z PIT nową subwencją na cele inwestycyjne), pełne połączenie miast wojewódzkich siecią szybkich dróg, wzmocnienie polskiego potencjału wykonawczego - wzmocnienie rodzimych firm budowlanych, granty na infrastrukturę dla gmin inwestujących w budownictwo mieszkaniowe lokal za grunt - nowa możliwość współpracy samorządów z inwestorami budowlanymi.

Czwartym filarem jest "Mieszkanie bez wkładu własnego - Mój dom za 70m2"

Zakłada on zwiększenie dostępności możliwości sfinansowania własnego mieszkania, które obejmą trzy grupy: tych, którzy chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku wtórnego, pierwotnego, społecznego lub własny dom. Wkład własny dla polskich rodzin gwarantowany, zapewniany lub spłacany przez państwo rozwiąże najważniejszy problem młodych rodzin oraz rodzin wielodzietnych – brak środków na wkład własny, a tym samym brak możliwości zakupu własnego mieszkania.

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 40 proc. do kwoty 100 tys. zł  przez okres maksymalnie 15 lat. Oznacza to, że posiadając zdolność kredytową nie trzeba będzie wykładać własnej gotówki na zakup mieszkania. Instrument ma być skierowany do osób od 24 do 40 lat, które nie mają wystarczających oszczędności do pokrycia wkładu własnego.

Dodatkowo będzie przysługiwać bonus za urodzenie.

  • po urodzeniu drugiego dziecka rodzina z gwarantowanym kredytem mogłaby uzyskać do 20 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania
  • po urodzeniu trzeciego dziecka do 60 tys.,
  • po urodzeniu czwartego i kolejnego dziecka do 20 tys. zł.

Mój dom 70m2 - to realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw. bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia. Proces budowy ma się skrócić od kilku do nawet kilkunastu tygodni.

Piątym filarem jest "Złota jesień życia - emerytury bez podatku do 2500 złotych"

Zakłada on podwyższenie emerytur i rent o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł, wprowadzenie PIT 0 dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego - możliwość zmniejszenia wymiaru czasu pracy dla osób w wieku 55+.(PAP)

Autorka: Iwona Pałczyńska

mar/