Duda: Inicjatywa Trójmorza jednym z priorytetów mojej prezydentury

2017-05-26 15:35 aktualizacja: 2018-10-05, 19:07
Bratysława, Węgry, 26.05.2017. Prezydent Andrzej Duda podczas wystąpienia zatytułowanego "Europa Środkowa na globalnej mapie" w ramach forum GLOBSEC 2017 w Bratysławie, 26 bm. (sko) Fot. PAP/Jacek Turczyk
Bratysława, Węgry, 26.05.2017. Prezydent Andrzej Duda podczas wystąpienia zatytułowanego "Europa Środkowa na globalnej mapie" w ramach forum GLOBSEC 2017 w Bratysławie, 26 bm. (sko) Fot. PAP/Jacek Turczyk
Zdecydowałem się uczynić Inicjatywę Trójmorza jednym z priorytetów mojej prezydentury – powiedział prezydent Andrzej Duda w piątek w Bratysławie na forum GLOBSEC. Podkreślił, że jej charakter jest nie tyle polityczny, co infrastrukturalny i gospodarczy.

Polski prezydent podkreślił, że bardzo ważnym zadaniem Europy Środkowej jest bycie adwokatem polityki "otwartych drzwi" do UE i NATO. Dodał, że Polsce zależy na tym, by zarówno NATO, jak i UE pozostały jednością.

Prezydent mówił, że bezpieczna i podmiotowa Europa Środkowa jest istotnym czynnikiem stabilności i rozwoju świata euroatlantyckiego.

"Interesem naszej części Europy jest to, aby nie stać się na trwałe regionem granicznym, ale by rozszerzyć więzi euroatlantyckie na Wschód i na Południe" – mówił Duda. Dlatego – jak zaznaczył - jesteśmy rzecznikami poszerzania stabilności.

Prezydent podkreślił, że Polsce zależy na tym, by zarówno NATO, jak i UE pozostawały jednością. "Tak jak bezpieczeństwo jest niepodzielne w ramach NATO, tak rozwój Europy ma sens, tylko jeśli pozostanie ona całością" – powiedział Duda.

Zaznaczył również, że praktycznym przejawem wkładu w budowanie światowego pokoju, zaufania politycznego i stabilności ekonomicznej krajów Europy Środkowej jest współpraca grupy państw wschodniej flanki w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, znana pod nazwą "bukareszteńskiej dziewiątki".

Drugą formułą współpracy – dodał prezydent - w zakresie rozwoju i spójności w ramach Unii Europejskiej jest Inicjatywa Trójmorza. "Polska chce być zwornikiem i aktywnym uczestnikiem obu tych formatów regionalnej współpracy w ramach dwóch podstawowych organizacji wspólnoty euroatlantyckiej, Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego" – mówił Duda.

Prezydent zaznaczył, że Inicjatywa Trójmorza została powołana z myślą o stworzeniu nieformalnej platformy współpracy pomiędzy Polską, Chorwacją, Litwą, Łotwą, Estonią, Czechami, Słowacją, Słowenią, Węgrami, Rumunią, Bułgarią i Austrią.

"Naszym priorytetem jest zbudowanie spójności infrastrukturalnej i gospodarczej na osi Północ-Południe" – powiedział prezydent.

Ocenił, że spotęguje to pozytywne efekty naszego członkostwa w UE. "Chcemy w ten sposób być nie tylko beneficjentem, ale przede wszystkim współtwórcą europejskiej jedności" – podkreślił.

Zaznaczył, że Europa Środkowa jest dla Polski naturalnym środowiskiem politycznym. „Dlatego chcemy i dążymy do tego, żeby była bezpieczna, spójna i dynamicznie rozwijająca się gospodarczo” – dodał.

Prezydent mówił także o ścisłej współzależności między stanem bezpieczeństwa krajów i poziomem ich rozwoju gospodarczego. „Pokoju nie da się trwale zagwarantować bez dobrze funkcjonującego rynku. Z drugiej strony, postęp ekonomiczny z pewnością ulegnie zahamowaniu w sytuacji faktycznego militarnego zagrożenia” – powiedział Duda.

Forum Państw Trójmorza to wspólna inicjatywa prezydentów Polski i Chorwacji dotycząca współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki. Pierwszy szczyt odbył się w ub. roku w Dubrowniku. W tym roku w lipcu zostanie zorganizowany we Wrocławiu. Prezydenci Polski i Chorwacji do udziału w nim zaprosili prezydenta USA Donalda Trumpa.

Z Bratysławy Katarzyna Nocuń (PAP)

kno/ luo/ jhp/ kar/ pad/

TEMATY: