RPO pyta prezydenta stolicy o zakaz wprowadzania psów do Ogrodu Krasińskich

2021-10-15 18:49 aktualizacja: 2021-10-15, 20:35
Ogród Krasińskich, fot. PAP/Albert Zawada
Ogród Krasińskich, fot. PAP/Albert Zawada
Zakaz wprowadzania psów do Ogrodu Krasińskich nadmiernie ogranicza swobodę poruszania się właścicieli zwierząt i wykracza poza materię określoną w ustawie - wskazał w piśmie do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego zastępca RPO Maciej Taborowski. To reakcja na skargę mieszkanki Warszawy.

Wprowadzania psów do Ogrodu Krasińskich Rada Warszawy zakazała w 2014 r. Zakaz ustanowiono w przepisach prawa miejscowego. W informacji zamieszczonej na stronie Biura RPO podkreślono, że figuruje on w regulaminie korzystania z ogrodu, który jest załącznikiem do miejskiej uchwały z 3 lipca 2014 r. Na mocy tych przepisów jedynymi psami, które mogą wejść do Ogrodu Krasińskich, są psy asystujące, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga mieszkanki Warszawy kwestionująca zgodność z prawem takiego zakazu, w związku z czym jego zastępca Maciej Taborowski postanowił skierować w tej sprawie pismo do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Jak podkreślono, to już kolejna interwencja w sprawie takiej uchwały samorządu.

Zdaniem RPO ustanowienie tak daleko idącego zakazu nadmiernie ogranicza swobodę poruszania i przebywania w określonym miejscu właścicieli zwierząt domowych oraz wykracza poza materię określoną w ustawie.

"W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym w kompetencjach rady (...) nie mieści się wprowadzenie całkowitego zakazu wprowadzania wszelkich zwierząt domowych na określone tereny i do określonych miejsc" - podkreślił Taborowski. Jak wskazał, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnia radę gminy jedynie do ustalenia postępowania ze zwierzętami domowymi w taki sposób, aby ich pobyt na tych terenach nie był uciążliwy i nie zagrażał przebywającym tam osobom.

Zastępca RPO dodał, że zakaz nie może też znaleźć oparcia w ustawie o samorządzie gminnym, ponieważ obowiązki właścicieli zwierząt domowych powinny zostać ustanowione w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.(PAP)

Autorka: Sonia Otfinowska

ja/