Szykuje się rewolucja w wojsku. Zobacz, co się zmieni

2021-10-26 16:33 aktualizacja: 2021-10-27, 07:41
Mariusz Błaszczak i Jarosław Kaczyński. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Mariusz Błaszczak i Jarosław Kaczyński. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej dla ochotników; powołanie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przy BGK; uelastycznione zasady awansu wojskowych czy świadczenia motywacyjne dla żołnierzy w wysokości 1,5 i 2,5 tys. zł - to niektóre założenia rządowego projektu ustawy o obronie ojczyzny.

Wicepremier Jarosław Kaczyński i szef MON Mariusz Błaszczak przedstawili we wtorek główne założenia projektu ustawy o obronie ojczyzny, są to:

 •  nowe rodzaje służby wojskowej: w ramach zasadniczej służby wojskowej zostanie wydzielona dobrowolna zasadnicza służba wojskowa przeznaczona dla ochotników (osoby odbywające szkolenie podstawowe i specjalistyczne) oraz obowiązkowa służba wojskowa (w przypadku odwieszenia obowiązkowej służby zasadniczej); rezerwowa służba wojskowa zostanie podzielna na aktywną (osoby po przeszkoleniu wojskowym i przysiędze, które wyraziły chęć służby wojskowej) i pasywną (osoby po kwalifikacji wojskowej bez przysięgi)

 

 • powołanie do dobrowolnej służby wojskowej na szkolenie zakończone przysięgą i 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne - uposażenie po ok. 4400 zł brutto; gwarancja stałego zatrudnienia dla żołnierzy, którzy zakończą etap dobrowolnej służby wojskowej

 

 • nowe źródła finansowania - Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który będzie prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (wpływy ze skarbowych papierów wartościowych; środki z obligacji wyemitowanych przez BGK; wpłaty z budżety państwa; wpłaty z zysku NBP)

 

 • system wsparcia studentów cywilnych zainteresowanych służbą w Wojsku Polskim - dla studentów uczelni cywilnych zainteresowanych służbą w armii zostanie wprowadzony program stypendialny; stypendium będzie wypłacane na podstawie umowy, na mocy której student zobowiąże się do służby wojskowej przez pięć lat od momentu zakończenia studiów

 

 • rozszerzenie programu szkół Legii Akademickiej, czyli zajęć wojskowych na wybranych uczelniach (wynagrodzenia za udział w ćwiczeniach wojskowych, ćwiczenia po zakończeniu kursu w ramach Legii Akademickiej; po zakończeniu programu student będzie otrzymywał stopień kaprala rezerwy, a po przejściu odpowiedniego kursu – również stopień oficerski); zmiany w służbie podchorążych - zgodnie z zapisami nowej ustawy otrzymaliby oni taki sam status, jak żołnierze zawodowi

 

 • liczba nieobsadzonych stanowisk etatowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych w jednostce wojskowej nie może przekraczać 5 proc., chyba, że brak jest osób, które odbyły dobrowolną zasadniczą służę wojskową i złożyły wniosek o pełnienie zawodowej służby wojskowej w danej Jednostce Wojskowej; w przypadku braku możliwości obsadzenia wakującego stanowiska przeznaczonego dla szeregowego zawodowego, będzie można - w myśl przepisów - na to stanowisko powołać żołnierza odbywającego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową

 

 • uelastycznione zasady awansu; do jednego etatu zostanie przypisanych kilka stopni wojskowych, będzie możliwy awans liniowy na tym samym stanowisku

 

 • świadczenia motywacyjne dla żołnierzy: 1500 zł dla tych, którzy zdecydują się zostać w służbie po 25 latach, oraz 2500 zł - po 28 latach; możliwość wypłacenia odprawy mieszkaniowej z najbardziej korzystnego okresu służby, który wskaże sam żołnierz

 

 • przepisy dyscyplinujące: obowiązek poddania się przez żołnierzy, na wniosek dowódcy, badaniom na obecność środków odurzających; możliwość zwolnienia żołnierza ze służby - w przypadku zachowania naruszającego godność i honor żołnierza lub nielicującego z powagą służby oraz zachowania godzącego w dobre imię i interes sił zbrojnych - przed wydaniem prawomocnego wyroku, w przypadku wszczęcia postępowania karnego; 

   

  • przepisy antykorupcyjne: ograniczenia w zatrudnieniu i posiadaniu akcji lub zasiadaniu w radach nadzorczych lub zarządach spółek przez okres trzech lat od zakończenia służby (ograniczenie dotyczy żołnierzy, którzy brali udział w postępowaniach przetargowych, w realizacji umów, lub podejmowaniu jakichkolwiek decyzji w sprawie, a także firm, które świadczą usługi lub produkują wybory tożsame z tymi, które były przedmiotem postępowania przetargowego lub realizacji umowy)

   

  • przepisy antynepotyczne: zakaz podległości służbowych między małżonkami lub członkami rodziny;
  • intensyfikacja ćwiczeń rezerwy i przeprowadzanie ich w weekendy;
  • rozszerzenie katalogu osób, które mogą służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej;
  • dopuszczenie do służby w wybranych specjalnościach/grupach osobowych osób niepełnosprawnych (np. stanowiska związane z cyberbezpieczeństwem);
  • usankcjonowanie na poziomie ustawowym Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, jako nowego rodzaju wojsk. (PAP)

  Autor: Karol Kostrzewa

  dsk/