Partnerstwo i przyjaźń: w Warszawie obchodzono Święto Niepodległości Kazachstanu

2019-12-13, 12:08 aktualizacja : 2019-12-13, 12:10
Ambasada Kazachstanu (1)
Ambasada Kazachstanu (1)

11 grudnia br. w Warszawie odbyło się oficjalne przyjęcie z okazji Dnia Niepodległości Kazachstanu, zorganizowane przez Ambasadę Kazachstanu w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 gości, w tym przedstawiciele organów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawiciele Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce, środowisk społeczno-politycznych, biznesowych i akademickich, a także diaspory kazachskiej mieszkającej w Polsce.

Wśród gości znaleźli się m.in. wicemarszałek sejmu Ryszard Terlecki, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz, wiceministrowie Infrastruktury, Klimatu, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dyrektor protokołu dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Krzysztof Krajewski, prezes Zarządu PGNiG S.A. Piotr Woźniak, kierownictwo władz lokalnych, w tym Województwa Zachodniopomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Konsulowie Honorowi Kazachstanu w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.

W swoim przemówieniu ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Kazachstanu w Polsce Margulan Baimukhan zauważył, że rok 2019 upłynął pod znakiem ważnych wydarzeń politycznych w naszym kraju, podkreślając ciągłość, przewidywalność i stabilność polityki wewnętrznej i zagranicznej uprawianej przez prezydenta Kazachstanu Kassym-Żomarta Tokajewa, który kontynuuje strategiczne założenia pierwszego prezydenta - Elbasy Nursułtana Nazarbajewa.

Kazachstański dyplomata przedstawił osiągnięcia kraju w sferze społeczno-gospodarczej oraz postępy we wdrażaniu reform systemowych mających na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, poprawę warunków życia mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości i dalszą integrację ze społecznością światową. W szczególności, w wyniku reform instytucjonalnych przeprowadzanych w kraju, Kazachstan w rankingu Banku Światowego Doing Business-2019 obejmującym 190 krajów wzrósł o trzy pozycji i zajął 25. miejsce. Innym uznaniem Kazachstanu przez społeczność światową jest zorganizowanie w czerwcu 2020 r. 12. Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Nur-Sułtanie.

Opowiadając o współpracy dwustronnej zauważono, że na spotkaniu prezydenta Kazachstanu Kassym-Żomarta Tokajewa i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy we wrześniu 2019 r. w Nowym Jorku, które odbyło się na marginesie 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, strony potwierdziły chęć rozwijania współpracy między Nur-Sułtanem a Warszawą. Podkreślono aktywny rozwój stosunków międzyparlamentarnych, co w dużej mierze było spowodowane intensywną wymianą wizyt członków parlamentarnych grup współpracy Kazachstan - Polska. Ważnym wydarzeniem w 2019 r. było otwarcie Ataszatu Wojskowego Kazachstanu w Warszawie, który ma przyczynić się do rozwoju współpracy i partnerstwa wojskowo-technicznego na rzecz utrzymania pokoju.

Poszerzeniu współpracy w zakresie tranzytu, transportu i logistyki sprzyjają podpisanie w listopadzie br. Umowy między krajowymi operatorami pocztowymi Kazachstanu i Polski celem rozwoju przesyłek pocztowych w ramach e-commerce między Europą a Azją oraz podpisanie na początku grudnia br. Memorandum między urzędami lotnictwa cywilnego obu krajów, które przewiduje zwiększenie w przyszyłym roku częstotliwości lotów między Nur-Sułtanem a Warszawą z 4 do 7 razy w tygodniu, począwszy od lata 2020 r. oraz poszerzenie geografii bezpośredniej połączeń lotniczych między naszymi krajami włączając do niej takie miasta, jak Ałmaty, Szymkent, Aktau, a po polskiej stronie - Kraków, Gdańsk i Poznań. W listopadzie tego roku został uruchomiony regularny pociąg kontenerowy z Chin przez Kazachstan do Portu Morskiego w Gdańsku.

Wszystkie te kroki i inne działania mają na celu wsparcie wysokiej dynamiki handlu dwustronnego, która w ciągu ostatnich 3 lat wzrosła prawie trzykrotnie, osiągając ponad 2,2 miliarda euro. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r. volumen polskiego eksportu do Kazachstanu wzrósł o 28%.

Ambasador Kazachstanu podkreślił, że rośnie liczba polskich turystów odwiedzających Kazachstan - wzrost o 16 procent w ciągu ostatniego roku. W listopadzie br. narodowy pawilon Kazachstanu otrzymał specjalne wyróżnienie „Homo Turisticus” od dziennikarzy i organizatora Międzynarodowych Targów Turystycznych „TT Warsaw” za najbardziej oryginalne i profesjonalnie przygotowane stoisko wystawiennicze.

W odniesieniu do wydarzeń kulturalnych zauważono, że w czerwcu tego roku Tasybaj Abdykarimow, mieszkaniec Obwodu Turkiestańskiego, został pierwszym obywatelem odznaczonym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę medalem „Virtus et Fraternitas”. Medal ten jest przyznawany dla osób zasłużonych w niesieniu pomocy Polakom, którzy stali się ofiarami systemów totalitarnych XX wieku, jako symbol pamięci i wdzięczności za wybitną odwagę w ochronie godności ludzkiej.

Gratulując Polsce drugiego z rzędu zasłużonego zwycięstwa w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2019 w Gliwicach, kazachstański dyplomata wspomniał także o udziale młodego piosenkarza Jerżana Maksima w tym prestiżowym konkursie i zajęcie przez niego drugiego miejsca.

Zebrani goście, składając ciepłe gratulacje z okazji Dnia Niepodległości Kazachstanu, wysoko ocenili osiągnięcia współczesnego Kazachstanu w sferze politycznej, społeczno-gospodarczej i innych, wyrażając poparcie dla dalszego rozwoju współpracy dwustronnej.

W trakcie przyjęcia zostały wyśwetlone filmy o Kazachstanie i jego potencjale turystycznym. Goście mieli także okazję spróbowa potrawy kuchni narodowej oraz posłuchać muzyki kazachskiej w wykonaniu artystów z Kazachstanu.

Źródło informacji: Ambasada Republiki Kazachstanu w Polsce