Koronawirus zmienia polski biznes. Gwarancje24.pl oferują zakup gwarancji wadialnych przez internet

2020-03-25, 13:49 aktualizacja : 2020-03-25, 14:23
Gwarancje24 - grafika
Gwarancje24 - grafika
Pandemia SARS-CoV-2 zmienia sposób w jaki funkcjonuje biznes w czasie rzeczywistym. Trend ten postanowiła wykorzystać warszawska firma, która oferuje gwarancje dla biznesu. Polski startup uruchomił bezkontaktową sprzedaż internetową gwarancji wadialnych. Można je uzyskać w prosty, łatwy, szybki i co najważniejsze bezpieczny sposób. Gwarancje dostępne są w tradycyjnej formie papierowej lub w formie cyfrowej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie honorowane są w postępowaniach organizowanych na postawie ustawy prawo zamówień publicznych.

Weryfikacja firmy i zakup gwarancji odbywają się całkowicie przez internet za pośrednictwem strony gwarancje24.pl i trwają średnio jeden dzień. Gwarancje w formie elektronicznej dostępne są jeszcze szybciej, nawet w 30 minut. Zakupione gwarancje wysyłane są do klientów kurierem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

„We współpracy z zaufanym partnerem UNIQA uprościliśmy i zautomatyzowaliśmy wszystkie wymagane procedury, dzięki czemu bezpieczna sprzedaż gwarancji wadialnych przez internet stała się możliwa. Proces weryfikacji firmy i zakupu gwarancji przebiega automatycznie, całkowicie przez internet. Następnie dokumenty trafiają do klienta” – wyjaśnia Liliana Zielińska.

Gwarancja wadialna na stronie gwarancje24.pl

Gwarancje dostępne jest w różnych wariantach, które określają standardowy czas trwania gwarancji od 30 do 90 dni oraz jej wysokość. Każda wnioskująca firma poddawana jest automatycznej weryfikacji dzięki czemu cała procedura przebiega w sposób nieodczuwalny dla klienta, w kilka sekund. Pozytywna weryfikacja firmy to nie tylko możliwość zakupu gwarancji, ale także profesjonalne potwierdzenie standingu finansowego przez wiarygodnego gwaranta (TU UNIQA S.A.), który dla zamawiającego jest bardzo ważny w procesie oceny i wyboru wykonawcy. Koszt gwarancji zaczyna się od 290 zł i jest zależny od czasu na jaki gwarancja jest udzielana oraz od wysokości wadium. Niezależnie od formy gwarancji, formy papierowej czy też elektronicznej, cały proces zakupu przebiega z wykorzystaniem komputera i internetu. Gwarancje w postaci cyfrowej dostarczane są na wskazany adres poczty elektronicznej, a gwarancje w formie papierowej za pośrednictwem kuriera pod wskazany przez klienta adres.

Zalety gwarancji wadialnych oferowanych przez gwarancje24.pl:

- zastępują wadium w postaci pieniądza,

- honorowane są we wszystkich przetargach publicznych (ustawa PZP),

- wystawiane są zgodnie z polskim prawem,

- dostępne są w formie papierowej oraz w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem,

- wydłużane są dodatkowo o 15 dni,

- można je kupić przez internet – gwarancje24.pl,

- do ich zakupu nie potrzeba dodatkowych dokumentów firmy,

- dostarczane są do klienta kurierem lub na adres poczty elektronicznej,

- zwiększają poufność udziału w przetargu,

- zwiększają konkurencyjność i płynność finansową firm.

Rynek zamówień publicznych

Zamówienia na produkty i usługi realizowane przez jednostki budżetowe państwa stanowią duża część rynku, która jest istotnym źródłem przychodu dla wielu firm. W 2018 roku na rynek trafiło 300074 ogłoszenia jednostek budżetowych. Udzielono blisko 144000 zamówień na łączną wartość 202 mld zł. Realizację większości z nich poprzedziło postępowanie o udzielenie zamówienia i wyłonienie wykonawcy, które w 88% przypadków zorganizowane zostało w formie przetargu nieograniczonego. Jednym z wymagań formalnych stawianych przez zamawiających był obowiązek wniesienia wadium, które dla wielu małych i średnich firm nadal stanowi poważną barierę w udziale w przetargach. Często pomimo posiadanych kwalifikacji i doświadczenia małe i średnie firmy nie biorą udziału w postępowaniach, w których wymagane jest wadium, ponieważ zablokowanie kliku, kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych jest obciążeniem przekraczającym możliwości tych firm.

KONTAKT:

Liliana Zielińska

tel. kom. +48 506 126 345

e-mail: liliana.zielinska@gwarancje24.pl

Źródło informacji: Gwarancje24 sp. z o.o.