Źródła: Zełenski wystąpi we wtorek na nadzwyczajnej sesji Parlamentu Europejskiego

2022-03-01, 10:48 aktualizacja: 2022-03-01, 10:50
© European Union 2020 - Source : EP
© European Union 2020 - Source : EP
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma wystąpić we wtorek podczas nadzwyczajnej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim - poinformowały źródła unijne.

Początek posiedzenia, w którym udział wezmą także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaplanowano na godz. 12:30.Dzień wcześniej europoseł Robert Biedroń informował, że Parlament Europejski przyjmie mocną rezolucję, „w której wezwiemy do wytyczenia mapy drogowej dla przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej”. Biedroń przekazał, że planowana rezolucja ma poparcie „większości grup politycznych w PE”.

„To będzie mapa drogowa Unii Europejskiej w kwestii przyszłości Ukrainy na mapie Europy. Lewica, nasza grupa w PE, wystąpiła o dodanie poprawki, która zyskała wsparcie wszystkich grup politycznych” - mówił Biedroń. Wskazał, że celem poprawki jest dodanie do rezolucji punktu, który wezwie Komisję Europejską do stworzenia mapy drogowej dołączenia do UE dla Ukrainy. Jak dodał lider Lewicy, będzie to odpowiedź na apel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który zaapelował o przyjęcie kraju do UE.

Również w poniedziałek prezydenci ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej opowiedzieli się za szybkim wstąpieniem Ukrainy do UE. Wezwali państwa członkowskie do umożliwienia instytucjom UE podjęcia kroków dla natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego i rozpoczęcia procesu negocjacji.

List otwarty prezydentów Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii i Bułgarii to odpowiedź na wniosek Ukrainy o przystąpienie do UE, który podpisał w poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski. „My, Prezydenci państw członkowskich UE: Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Słowenii wyrażamy głębokie przekonanie, że Ukraina zasługuje na otrzymanie natychmiastowej perspektywy przystąpienia do UE” - napisali przewódcy w liście otwartym opublikowanym w poniedziałek na stronie kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.

Dlatego - jak dodali - wzywają „Państwa Członkowskie UE do mobilizacji wsparcia politycznego na najwyższym szczeblu dla Ukrainy i umożliwienia instytucjom UE podjęcia kroków w celu natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE i rozpoczęcia procesu negocjacji”.

„W tym krytycznym momencie ponawiamy wyrazy naszej pełnej solidarności z Ukrainą i jej narodem” - podkreślili prezydenci ośmiu państw. Sygnatariusze listu to w większości państwa, które wraz z Polską wstępowały do Unii Europejskiej w 2004 roku (Bułgaria wstąpiła trzy lata później).

Zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej, wniosek o członkostwo w UE może złożyć każde państwo europejskie, które szanuje i zobowiązuje się wspierać wartości wymienione w art. 2 traktatu. Chodzi m.in. o poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, a także poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

O wniosku akcesyjnym zainteresowane państwo powinno poinformować Parlament Europejski oraz parlamenty narodowe i skierować go do Rady UE. Zgodnie z art. 49 TUE Rada stanowi w tej sprawie jednomyślnie po zasięgnięciu opinii Komisji Europejskiej oraz po otrzymaniu zgody Parlamentu Europejskiego, udzielonej większością głosów jego członków. Brane są pod uwagę są przy tym kryteria kwalifikacji uzgodnione przez Radę Europejską.

Warunki przyjęcia i wynikające z tego przyjęcia dostosowania w Traktatach stanowiących podstawę Unii są następnie przedmiotem umowy między państwami członkowskimi a państwem ubiegającym się o członkostwo. Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie umawiające się państwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

mam/

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.