Fot. PAP/EPA/David Fernandez

Ustrój

Republika federacyjna składająca się z 23 prowincji i federalnego okręgu stołecznego. Prowincje: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego (Ziemia Ognista), Tucumán. Federalny okręg stołeczny: Buenos Aires (miasto z okolicą). 
Zgodnie z konstytucją z 24 VIII 1994 r. głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 4-letnią. 
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Kongresu Narodowego, składającego się z Izby Deputowanych i Senatu. Izba Deputowanych, o kadencji 4-letniej, liczy 257 członków wybieranych w wyborach powszechnych; połowa składu jest odnawiana co 2 lata. W skład Senatu wchodzi 72 członków wybieranych w wyborach powszechnych; kadencja trwa 6 lat, a 1/3 składu jest odnawiana co 2 lata. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi szef gabinetu ministrów. Ministrów i szefa gabinetu powołuje prezydent.

Głowa państwa

prezydent i szef rządu - Mauricio MACRI /PRO/ /od 10 XII 2015/
wiceprezydent - Marta Gabriela MICHETTI /kob./ /PRO/
                                                                                    *
poprzedni prezydent i szef rządu - Cristina FERNÁNDEZ de KIRCHNER /kob./ /10 XII 2007 - 10 XII 2015/

Rząd

Gabinet Ministrów
utworzony 10 XII 2015 r., stan po zmianach z 18 VI 2018 r.

szef gabinetu ministrów - Marcos PEÑA 

ministrowie: 
spraw zagranicznych i ds. wyznań - Jorge Marcelo FAURIE
spraw wewnętrznych, robót publicznych i budownictwa - Rogelio FRIGERIO 
obrony - Oscar Raúl AGUAD BEILY
bezpieczeństwa - Patricia BULLRICH /kob./  
gospodarki - Nicolás DUJOVNE
ds. produkcji - Dante Enrique SICA
gospodarki rolnej - Luis Miguel ETCHEVEHERE 
turystyki - José Gustavo SANTOS 
transportu - Guillermo Javier DIETRICH
sprawiedliwości i praw człowieka - Germán Carlos GARAVANO 
pracy, zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego - Jorge Alberto TRIACA
ds. rozwoju społecznego - Carolina STANLEY /kob./ 
zdrowia - Adolfo RUBINSTEIN 
oświaty - Alejandro Oscar FINOCCHIARO 
nauki, techniki i innowacji produkcyjnych - José Lino SALVADOR BARAÑAO 
kultury - Alejandro Pablo AVELLUTO 
ochrony środowiska i ustawicznego rozwoju - Sergio Alejandro BERGMAN 
ds. modernizacji - Andrés Horacio IBARRA
energetyki - Javier Alfredo IGUACEL
sekr. gen. p/u prezydenta - Fernando de ANDREIS

Parlament

Kongres Narodowy /El Congreso Nacional/

Izba Deputowanych /Camara de Diputados/
przewodniczący - Emilio MONZÓ /PRO/ 

Podział mandatów po wyborach z 22 października 2017 r.: Cambiemos 109, PJ 73, FUC 30, UNA 25, FCpS 6, inne 14. Razem 257.

Izba Deputowanych Argentyna

Senat /Senado/
przewodnicząca - Marta Gabriela MICHETTI /kob./ /PRO/ 

Podział mandatów po wyborach z 22 października 2017 r.: PJ 28,Cambiemos 26, FUC 6, UNA 4, inne 8. Razem 72.

Senat Argentyna

Partie

Propozycja Republikańska /Propuesta Republicana - PRO/ - utworzona 23 października 2005 r. jako sojusz kilku partii; od 3 czerwca 2010 r. partia polityczna; przywódca: Humberto SCHIAVONI.

Obywatelska Unia Radykalna /Union Cívica Radical - UCR/ - utworzona w 1891 r.; od 1957 do 1973 r. nosiła nazwę Obywatelska Radykalna Unia Narodu; w marcu 1973 r. powróciła do pierwotnej nazwy; przewodn.: José Manuel CORRAL.

Koalicja Obywatelska ARI /Coalición Cívica ARI - CC-ARI/ - utworzona w grudniu 2000 r. pod nazwą Umocnienie Republiki Równości /Afirmaciona para una República Igualitaria - ARI/; od października 2009 r. nosi obecną nazwę; przywódca: Elisa CARRIÓ /kob./.

Partia Sprawiedliwości /Partido Justicialista - PJ/ - partia neoperonistów, utworzona w grudniu 1964 r.; przewodn.: José Luis GIOJA; sekr. gen.: Sergio URRIBARRI.

Front Jedności Obywatelskiej /Frente de la Unidad Ciudadana - FUC/ - utworzony w 2017 r., przywódca: Cristina FERNÁNDEZ de KIRCHNER /kob./.

Front Obywatelski na rzecz Santiago /Frente Cívico por Santiago - FCpS/ - utworzony w 2005 r.; przewodn.: Gerardo ZAMORA. 

Front Peronistów /Peronismo Federal - PF/ - utworzony 4 listopada 2005 r.; koordynator: Adolfo RAMÓN PUERTA.

Front Solidarnego Kraju /Frente por un País Solidario - Frepaso/ - utworzony w 1994 r. jako koalicja centrolewicowa; przywódca: Carlos "Chacho" ALVAREZ.

Partia Nieprzejednana /Partido Intransigente - PI/ - utworzona w 1963 r. pn. Obywatelska Unia Radykałów Nieprzejednanych; obecną nazwę nosi od marca 1973 r.; przewodn.: Enrique Gustavo CARDESA.

Ruch Integracji i Rozwoju /Movimiento de Integración y Desarrollo - MID/ - utworzony w 1963 r.; przywódca: Carlos Alberto ZAFFORE.

Partia Socjalistyczna /Partido Socialista - PS/ - utworzona w 2002 r . w wyniku połączenia Partii Socjaldemokratycznej /Partido Socialista Democratico - PSD, zał. 1957/ i Ludowej Partii Socjalistycznej /Partido Socialista Popular - PSP, zał. 1982/; przywódca: Antonio BONFATTI.

Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna /Partido Democrata Cristiano - PDC/ - utworzona w 1954 r.; w latach 1979-1980 w jej skład weszły: Partia Narodowo-Chrześcijańska /zał. 1972/ i Partia Rewolucyjno-Chrześcijańska /zał. 1972/.

Komunistyczna Partia Argentyny /Partido Comunista de la Argentina/ - utworzona 6 stycznia 1918 r.; do 1920 r. nosiła nazwę: Internacjonalistyczna Partia Socjalistyczna Argentyny; kilkakrotnie okresowo delegalizowana; sekr. gen.: Patricio ECHEGARAY.

Ruch na rzecz Godności i Niezależności /Movimiento por la Dignidad y la Independencia - Modin/ - utworzony w 1991 r., skrajnie prawicowy.

Partia Humanistyczna /Partido Humanista - PH/ - utworzona w 1984 r.
                                                                                    *
Cambiemos - koalicja centroprawicowa, utworzona w 2015 r., w jej skład wchodzą: PRO, UCR i CC-ARI; przywódca: Mauricio MACRI.

Zjednoczeni na rzecz Nowej Alternatywy /Unidos por una Nueva Alternativa - UNA/ - koalicja utworzona w wyniku przekształcenia Frontu Odnowy /Frente Renovador - FR, zał. 2013/; przywódca: Sergio MASSA.

Progresistas - sojusz centrolewicowy, utworzony 24 czerwca 2014 r.; w jego skład wchodzi m.in. Partia Socjalistyczna; przywódca: Margarita STOLBIZER /kob./.

Lewicowy Front Robotników /Frente de Izquierda de los Trabajadores - FIT/ - utworzony 14 kwietnia 2011 r.; przywódca: Jorge ALTAMIRA.

Związki zawodowe

Powszechna Konfederacja Pracy /Confederación General del Trabajo - CGT/ - założona w 1930 r.; rozwiązana 15 XI 1979 r.; oficjalnie wznowiła działalność w 1984 r.; liczy ok. 3 000 000 członków; w marcu 2000 r. nastąpił rozłam na dwie frakcje. 

Ruch Pracowników Argentyńskich /Movimiento de Trabajadores Argentinos - MTA/ - założony w 1994 r.

Prasa

Dzienniki

Ambito Financiero - poranny, gospodarczy, Buenos Aires, zał. 9 XII 1976.

Buenos Aires Herald - niezależny, poranny, w jęz. angielskim, Buenos Aires, zał. 1876.

La Capital - niezależny, poranny, Rosario, zał. 15 XI 1867.

Clarín - niezależny, poranny, Buenos Aires, zał. 28 VIII 1945.

Crónica - Buenos Aires, zał. 29 VI 1963.

El Día - niezależny, poranny, La Plata, zał. 1884.

Diario Popular - poranny, Buenos Aires, zał. 1 VI 1974.

La Gaceta - niezależny, poranny, Tucuman, zał. 1912.

La Nación - niezależny, poranny, Buenos Aires, zał. 4 I 1870.

Página 12 - poranny, lewicowy, Buenos Aires, zał. 26 V 1987.

La Prensa - poranny, niezależny, Buenos Aires, zał. 18 X 1869.

La Razón - wieczorny, Buenos Aires, zał. 1 III 1929.

Tiempo Argentino - Buenos Aires, zał. 1929.


Czasopisma

El Economista - tygodnik gospodarczy, Buenos Aires, zał. 1951.

Gente - ilustrowany tygodnik ogólnoinformacyjny, Buenos Aires, zał. 1965.

El Grafico - tygodnik sportowy, Buenos Aires, zał. 1919.

Mercado - tygodnik gospodarczy, Buenos Aires, zał. 1969.

La Semana - tygodnik ilustrowany, Buenos Aires, zał. 1976.

Visión - kwartalnik polityczny zajmujący się problematyką krajów Ameryki Łacińskiej, Buenos Aires, zał. 1950.

Vosotras - tygodnik dla kobiet, Buenos Aires, zał. 1935; dodatki miesięczne: "Labores", "Modas".


Agencje prasowe

Diarios y Noticias /DYN/ - z siedzibą w Buenos Aires, zał. 15 III 1982.

Noticias Argentinas SA /NA/ - Buenos Aires, zał. 1 X 1973.

Telenoticiosa Americana /TELAM/ - agencja rządowa z siedzibą w Buenos Aires, zał. 1945.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Argentyna

Flaga

Godło

 • Republika Argentyńska, República Argentina
 • Obszar: 2 766 890 km2
 • Ludność: 44 098 971 (2017)
 • Stolica: Buenos Aires
 • Ludność stolicy: 2 890 151 (2010)
 • Język urzędowy: hiszpański
 • Święto narodowe: 25 V - rocznica rewolucji (1810)
 • Jednostka monetarna: 1 peso argentyńskie (ARS) = 100 centavos
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, IMF (MFW), Mercosur, OAS (OPA), WTO, WHO
 • Widok na Buenos Aires Fot. PAP/EPA/LEO LA VALLE
  Widok na Buenos Aires Fot. PAP/EPA/LEO LA VALLE
 • Figura piłkarza Diego Maradony wystawiona w Buenos Aires Fot. PAP/EPA/David Fernandez
  Figura piłkarza Diego Maradony wystawiona w Buenos Aires Fot. PAP/EPA/David Fernandez
 • Para na jednej z argentyńskich ulic Fot. PAP/EPA/IGNACIO LEHMANN
  Para na jednej z argentyńskich ulic Fot. PAP/EPA/IGNACIO LEHMANN