Ustrój

Od 1 I 1986 r. autonomiczne terytorium Królestwa Niderlandów, poprzednio wchodzące w skład federacji wysp Antyli Holenderskich. 
Aruba posiada autonomię we wszystkich sprawach z wyjątkiem polityki zagranicznej i obrony, które pozostają w gestii rządu holenderskiego. Interesy Aruby reprezentuje w rządzie Holandii minister pełnomocny. 
Na czele władz stoi gubernator mianowany przez monarchę holenderskiego na kadencję 6-letnią. 
Władza ustawodawcza w zakresie spraw lokalnych należy do parlamentu, zwanego Stanami, liczącego 21 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na 4 lata. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele.

Głowa państwa

król - WILHELM-ALEKSANDER /WILLEM-ALEXANDER Claus George Ferdinand Amsberg/ /od 30 IV 2013/

gubernator - Alfonso BOEKHOUDT /od 1 I 2017/

Rząd

utworzony 17 XI 2017 r. 

premier oraz min. ds. ogólnych, integracji, energetyki i innowacji - Evelyna Christina "Evelyn" WEVER-CROES /kob./ /MEP/
wicepremier oraz min. infrastruktury i ochrony środowiska - Otmar ODUBER

ministrowie:
finansów, gospodarki i kultury - Xiomara RUIZ-MADURO /kob./
turystyki, zdrowia i sportu - Danguillaume ODUBER
transportu, łączności i rolnictwa - Chris ROMERO
sprawiedliwości i imigracji - Andin BIKKER
oświaty, nauki i ds. ustawicznego rozwoju - Armando "Rudy'"LAMPE
spraw społecznych i pracy - Glenbert CROES
min. pełnomocny - Guilfred F. BESARIL
                                                                                    *
poprzedni premier - Michiel Godfried /Mike/ EMAN /AVP/ /30 X 2009 - 17 XI 2017/

Parlament

Stany /Staten/
spiker - Ady THIJSSEN /MEP/

Podział mandatów po wyborach z 22 września 2017 r.: AVP 9, MEP 9, POR 2, RED 1. Razem 21.

Parlament Aruba

Partie

Wyborczy Ruch Narodu /Movimiento Electoral di Pueblo - MEP/ - partia utworzona w 1971 r.; przywódca: Evelyna Christina "Evelyn" WEVER-CROES /kob./.

Ludowa Partia Aruby /Arubaanse Volks Partij - AVP/ - utworzona w 1942 r.; przywódca: Michiel Godfried /Mike/ EMAN.

Dumny i Szanowany Naród /Pueblo Orguyoso y Respeta - POR/ - przywódca: Otmar ODUBER.

Demokratyczna Sieć Wyborcza /Red Electoral Democratico - RED/ - przywódca: Ricardo CROES

Prawdziwa Demokracja /Democracia Real - DR/ - partia utworzona w 2004 r.; przywódca: Andin Caesar BIKKER.

Liberalna Organizacja Aruby /Organisacion Liberal Arubano - OLA/ - partia utworzona w 1992 r.

Narodowa Akcja Demokratyczna /Acción Democratico Nacional - ADN/ - partia utworzona w 1985 r. 

Patriotyczna Partia Aruby /Partido Patriótico Arubana - PPA/ - utworzona w 1949 r.; sprzeciwia się całkowitej niepodległości Aruby; przywódca: Benedict NISBET. 

Partia Reform Aruby /Partido pa un Aruba Restructura Awor - PARA/ - utworzona w 1997 r. 

Demokratyczny Sojusz Aruby /Aliansa Democratico Arubano - Aliansa/ - utworzony w czerwcu 2001 r. 

Zrzeszenie na rzecz Wyzwolenia Aruby /Conscientisacion pa Liberation di Aruba - CLA/

Patriotyczny Ruch Aruby /Movimiento Patriotico Arubano - MPA/ - partia utworzona w 2005 r. w wyniku rozłamu w PPA.

Prasa

Amigoe di Aruba - dziennik w jęz. niderlandzkim, Oranjestad, zał. 1884.

Aruba Today - dziennik w jęz. angielskim, Oranjestad.

Beurs-en Nieuwsberichten - dziennik w jęz. niderlandzkim, Oranjestad, zał. 1935.

Bon Dia - dziennik w jęz. papiamento, Oranjestad.

Dagblad voor Aruba - dziennik w jęz. niderlandzkim, Oranjestad.

Diario - dziennik poranny w jęz. papiamento, Oranjestad, zał. 1980.

Extra - dziennik w jęz. papiamento, Oranjestad.

Nostisia - dziennik, Oranjestad.

Solo di Pueblo - dziennik, Oranjestad, zał. 12 IX 2005.


Agencja prasowa

Agencia Arubano di Noticia /AAN/ - Oranjestad

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.