Fot. PAP/EPA/ORLANDO BARRIA

Ustrój

Republika. Zgodnie z konstytucją z 6 XI 2009 r., która weszła w życie 26 I 2010 r., głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany w głosowaniu powszechnym na 4 lata. 
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Kongresu Narodowego o kadencji 4-letniej, wybieranego w wyborach powszechnych. Senat - izba wyższa - liczy 32 senatorów, a w skład Izby Deputowanych - izby niższej - wchodzi obecnie 190 członków. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta. Rząd jest odpowiedzialny przed parlamentem. 
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 32 prowincje oraz Dystrykt Narodowy (okręg stołeczny).

Głowa państwa

prezydent i szef rządu - Danilo MEDINA SÁNCHEZ /PLD/ /od 16 VIII 2012; reelekcja 2016/
wiceprezydent - Margarita María CEDEÑO de FERNÁNDEZ /kob./ /PLD/
                                                                                    *
poprzedni prezydent i szef rządu - Leonel FERNÁNDEZ REYNA /PLD/ /16 VIII 2004 - 16 VIII 2012/

Rząd

utworzony 16 VIII 2016 r.

ministrowie: 
spraw zagranicznych - Miguel VARGAS MALDONADO
spraw wewnętrznych i ds. policji - Carlos AMARANTE BARET
obrony narodowej - Rubén PAULINO SENN
oświaty - Andrés NAVARRO
ochrony środowiska i zasobów naturalnych - Francisco DOMÍNGUEZ BRITO
zdrowia i opieki społecznej - Altagracia GUZMÁN MARCELINO
finansów - Donald GUERRERO
przemysłu i handlu - Juan Temistocles MONTÁS DOMINGUEZ
gospodarki, planowania i rozwoju - Isidoro SANTANA
oświaty - Alejandrina GERMÁN MEJIA /kob./
robót publicznych - Gonzalo CASTILLO TERRERO 
pracy - Ramón MONCHY FADUL
turystyki - Francisco Javier GARCIA
sportu, wychowania fizycznego i rekreacji - Danilo DÍAZ
rolnictwa - Ángel Francisco ESTÉVEZ BOURDIERD    
górnictwa - Antonio ISA CONDE
ds. kobiet - Janet CAMILO /kob./
kultury - Pedro VERGES
administracji publicznej - Manuel Ramón VENTURA CAMELO
ds. młodzieży - Robianani BALCÁCER /kob./
p/u prezydenta - Gustavo MONTALVO FRANCO
p/u prezydenta ds. administracji - José RAMÓN PERALTA

Parlament

Kongres Narodowy /Congreso Nacional/

Izba Deputowanych /Camara de Diputados/
przewodnicząca - Lucía MEDINA SÁNCHEZ /kob./ /PLD/  

Podział mandatów po wyborach z 15 maja 2016 r.: PLD 125, PRM 46, PRSC 14, inne 5. Razem 190.

Izba Deputowanych Dominikana

Senat /Senado/
przewodniczący - Reinaldo PARED PÉREZ /PLD/ 

Podział mandatów po wyborach z 15 maja 2016 r.: PLD 28, PRM 2, PRSC 1, BIS 1. Razem 32.

Senat Dominikana

Partie

Dominikańska Partia Wyzwolenia /Partido de la Liberación Dominicana - PLD/ - utworzona w listopadzie 1973 r. przez b. członków Dominikańskiej Partii Rewolucyjnej; przywódca: Leonel FERNÁNDEZ REYNA; sekr. gen.: Reinaldo PARED PÉREZ.

Nowoczesna Partia Rewolucyjna /Partido Revolucionario Moderno - PRM/ - partia utworzona 9 września 2014 r. w wyniku przekształcenia Sojuszu Socjaldemokratycznego /Alianza Social Demócrata - ASD; zał. 16 V 2006/; przewodn.: Andrés BAUTISTA GARCIA; sekr. gen.: Jesus VASQUEZ.

Chrześcijańsko-Społeczna Partia Reformistyczna /Partido Reformista Social Cristiano - PRSC/ - konserwatywna, utworzona w 1985 r. z połączenia Partii Reformistycznej /Partido Reformista - PR, zał. 1964/ i Chrześcijańsko-Społecznej Partii Rewolucyjnej /Partido Revolucionario Social Cristiano - PRSC, zał. 1961/; przewodn.: Federico ANTUN BATLLE.

Instytucjonalny Blok Socjaldemokratyczny /Bloque Institucional Social Démocrata - BIS/

Dominikańska Partia Rewolucyjna /Partido Revolucionario Dominicano - PRD/ - utworzona na emigracji 21 stycznia 1939 r.; przewodn.: Miguel VARGAS MALDONADO.

Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Quisqueyano /Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano - PQD/ - utworzona w 1967 r.; (Quisqueyano to dawna indiańska nazwa obecnego terytorium Dominikany).

Ruch Integracji Demokratycznej /Movimiento de Integración Democrática - MIDA/ - utworzony w 1970 r. na bazie frakcji Partii Reformistycznej; przywódca: Francisco Augusto LORA.

Narodowy Związek Obywateli /Unión Civica Nacional - UCN/ - reprezentuje oligarchię Dominikany.

Niezależna Partia Rewolucyjna /Partido Revolucionario Independiente - PRI/ - utworzona w 1985 r. po rozłamie w Demokratycznej Partii Rewolucyjnej /PRD/.

Ruch Pojednania Narodowego /Movimiento de Conciliación Nacional - MCN/ - partia centrowa utworzona w 1969 r.; przewodn.: Jaime M. FERNÁNDEZ.

Dominikański Ruch Ludowy /Movimiento Popular Dominicano - MPD/ - przywódca: Julio de PEÑA VALDÉS.

Narodowy Ruch Ocalenia /Movimiento Nacional de Salvación - MNS/ - przywódca: Luis P. Julián PÉREZ.

Ludowa Partia Demokratyczna /Partido Demócrata Popular - PDP/ - przewodn.: Luis Homero LÁJARA BURGOS.

Sojusz na rzecz Demokracji /Alianza por la Democrácia - APD/ - partia utworzona w 1992 r . po rozłamie w Dominikańskiej Partii Wyzwolenia /PLD/.

Postępowa Siła Narodowa /Fuerza Nacional Progresista - FNP/ - utworzona 6 lipca 1980 r.; przewodn.: Marino Vinicio CASTILLO.

Siła Rewolucyjna /Fuerza de la Revolución - FR/ - partia utworzona w 2000 r . w wyniku połączenia się Komunistycznej Partii Dominikany /Partido Comunista Dominicano, zał. 1944/ oraz kilku mniejszych ugrupowań marksistowsko-leninowskich.

Ruch Jedności i Walki /Movimiento Unidad y Cambio - MIUCA/

Partia Pracujących Dominikany /Partido de los Trabajadores Dominicanos - PTD/ - utworzona w 1979 r.; przywódca: José GONZÁLEZ ESPINOSA.

Związki zawodowe

Powszechna Centrala Pracujących /Central General de Trabajadores - CGT/ - założona w 1972 r.; liczy 65 000 członków; sekr. gen.: Rafael ABREU. 

Krajowa Konfederacja Pracowników Dominikańskich /Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos - CNTD/ - założona w 1988 r. w wyniku połączenia się Konfederacji Pracowników Dominikańskich /Confederación de Trabajadores Dominicanos - CTD, zał. 1920/ z Powszechną Unią Pracowników Dominikańskich /Unión General de Trabajadores Dominicanos - UGTD, zał. 1978/; liczy 188 000 członków. 

Autonomiczna Konfederacja Chrześcijańskich Związków Zawodowych /Confederación Autonoma de Sindicatos Cristianos - CASC/ - założona w 1962 r.; sekr. gen.: Gabriel del RÍO. 

Zjednoczona Konfederacja Pracujących /Confederación de Trabajadores Unitaria - CTU/ - założona w 1991 r.; przewodn.: Nelsida ALTAGRACIA MARMOLEJOS /kob./; sekr. gen.: Jacinto de los SANTOS.

Prasa

El Caribe - dziennik poranny, Santo Domingo, zał. 1948. 

Carta Dominicana - miesięcznik gospodarczy, Santo Domingo, zał. 1974. 

Diario Las Américas - dziennik, Santo Domingo. 

Horizontes de América - miesięcznik, Santo Domingo, zał. 1967. 

Hoy - dziennik, Santo Domingo, zał. 1981. 

La Información - dziennik poranny, Santiago de los Caballeros, zał. 1915. 

Letra Grande, Arte y Literatura - miesięcznik literacko-artystyczny, Santo Domingo, zał. 1980. 

Listín Diario - dziennik poranny, Santo Domingo, zał. 1889. 

El Nacional - dziennik wieczorny, Santo Domingo, zał. 1966; ukazuje się również w niedziele. 

La Noticia - dziennik wieczorny, Santo Domingo, zał. 1973. 

El Nuevo Diario - poranny, Santo Domingo. 

El Porvenir - dziennik poranny, Puerto Plata, zał. 1872. 

El Siglo - poranny, Santo Domingo. 

El Sol - dziennik poranny, Santo Domingo. 

Ultima Hora - dziennik wieczorny, Santo Domingo, zał. 1970.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Dominikana

Flaga

Godło

 • Republika Dominikańska, República Dominicana
 • Obszar: 48 442 km2
 • Ludność: 10 727 091 (2017)
 • Stolica: Santo Domingo
 • Ludność stolicy: 2 908 607 (2015) (zespół miejski)
 • Język urzędowy: hiszpański
 • Święto narodowe: 27 II - rocznica proklamowania niepodległości (1844)
 • Jednostka monetarna: 1 peso dominikańskie (DOP) = 100 centavos
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, CARICOM, IMF (MFW), OAS (OPA), WTO, WHO
 • Santo Domingo Fot. PAP/EPA/ORLANDO BARRIA
  Santo Domingo Fot. PAP/EPA/ORLANDO BARRIA
 • Koralowa wyspa Cayo Arena Fot. PAP/EPA/ORLANDO BARRIA
  Koralowa wyspa Cayo Arena Fot. PAP/EPA/ORLANDO BARRIA
 • Zachód słońca na plaży Bonita w Las Terrenas Fot. PAP/EPA/ORLANDO BARRIA
  Zachód słońca na plaży Bonita w Las Terrenas Fot. PAP/EPA/ORLANDO BARRIA