Fot. PAP/EPA/JOSE JACOME

Ustrój

Republika. Zgodnie z konstytucją zaaprobowaną w referendum 28 IX 2008 r., która weszła w życie 22 X 2008 r., głową państwa i szefem rządu jest prezydent, wybierany w głosowaniu powszechnym na 4 lata. 
Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowy parlament - Zgromadzenie Narodowe. W jego skład wchodzi obecnie 137 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na kadencję 4-letnią. 
Władza wykonawcza należy do rządu powoływanego przez prezydenta. 
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 24 prowincje.

Głowa państwa

prezydent i szef rządu - Lenín Voltaire MORENO GARCÉS /Sojusz PAIS/ /od 24 V 2017/
wiceprezydent - Otto Ramón SONNENHOLZNER SPER /od 11 XII 2018/
                                                                                    *
poprzedni prezydent i szef rządu - Rafael CORREA DELGADO /Sojusz PAIS/ /15 I 2007 - 24 V 2017/

Rząd

utworzony 24 V 2017 r., stan po zmianach z 12 VI 2018 r.

ministrowie:
spraw zagranicznych i ds. mobilności ludzi - José VALENCIA AMORES
spraw wewnętrznych i policji - Mauro TOSCANINI SEGALE
obrony narodowej - Oswaldo JARRÍN ROMAN
gospodarki i finansów - Richard MARTÍNEZ
gospodarki wodnej i rybołówstwa - Katuska DROUET SALCEDO /kob./
rolnictwa i hodowli - Rubén FLORES AGREDA 
ochrony środowiska - Tarcisio GRANIZO TAMAYO
handlu zagranicznego - Pablo José CAMPANA SAENZ
kultury i dziedzictwa narodowego - Raúl PÉREZ TORRES
ds. urbanizacji i mieszkalnictwa - Xavier TORRES CORREA
oświaty i sportu - Fánder FALCONI BENITEZ
energetyki, zasobów naturalnych i energii odnawialnej - Carlos PÉREZ GARCÍA
ds. ropy naftowej - Carlos PÉREZ GARCIA
ds. integracji gospodarczej i społecznej - Berenice CORDERO MOLINA /kob./
sprawiedliwości, praw człowieka i wyznań - Rosana ALAVARADO CARRIÓN /kob./
zdrowia - María Verónica ESPINOSA SERRANO /kob./
pracy - Raúl LEDESMA HUERTA
transportu i robót publicznych - Paúl GRANDA LÓPEZ
turystyki - Enrique PONCE de LEÓN ROMAN
telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego - Guillermo LEÓN SANTACRUZ    
ds. przemysłu i produktywności - Eva GARCÍA FABRE /kob./

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /Asamblea Nacional/
przewodnicząca - Elizabeth CABEZAS GUERRERO /kob./ /Sojusz PAIS/ 

Podział mandatów po wyborach z 19 lutego 2017 r.: Sojusz PAIS 74, CREO 34, PSC 15, ID 4, MUPP-NP 4, PSP 2, inne 4. Razem 137.

Parlament Ekwador

Partie

Sojusz PAIS - Dumna i Suwerenna Ojczyzna /Alianza PAIS - Patria Aktiva i Soberana/ - polityczny ruch lewicowo-umiarkowany utworzony 19 lutego 2006 r.; przywódca: Lenín Voltaire MORENO GARCÉS; sekr. gen.: Gabriela Alejandra RIVADENEIRA BURBANO /kob./. 

Kreowanie Możliwości /Creando Oportunidades - CREO/ - ruch polityczny utworzony w styczniu 2012 r.; przewodn.: Guillermo Alberto Santiago LASSO MENDOZA. 

Partia Chrześcijańsko-Społeczna /Partido Social Cristiano - PSC/ - partia centroprawicowa utworzona w 1951 r.; przewodn.: Pascual del CIOPPO. 

Partia Społeczeństwa Patriotycznego /Partido Sociedad Patriótica - PSP/ - utworzona 27 lutego 2001 r.; poprzednio nosiła nazwę Partia Społeczeństwa Patriotycznego 21 Stycznia /Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero - PSP/; przywódca: Gilmar Fausto GUTIÉRREZ BORBÚA. 

Wielonarodowy Związek Lewicy /Unidad Plurinacional de las Izquierdas - UPI/ - utworzony w 2011 r.; przywódca: Luis MACAS.

Siła Ekwadoru /Fuerza Ecuador - FC/ - partia utworzona 10 września 2015 r. przez grupę byłych członków Ekwadorskiej Partii Rodolsistów /Partido Rodolsista Ecuatoriano - PRE, zał. 1982, rozw. 3 VII 2014/; przewodn.: Abdalá "Dalo" Jaime BUCARAM PULLEY. 

Naprzód  Ekwadorczycy Naprzód /Adelante Ecuatoriano Adelante/ - ruch polityczny utworzony 3 sierpnia 2016 r.; przewodn.: Álvaro NOBOA.

Lewica Demokratyczna /Izquierda Democrática - ID/ - partia utworzona w 1977 r.; przywódca: Wilma Piedad ANDRADE MUÑOZ /kob./.

Zjednoczony Wielonarodowościowy Ruch Pachakutik - Nowe Państwo /Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik - Nuevo Pais - MUPP-NP/ - ruch reprezentujący m.in. interesy Indian z plemienia Pachakutik oraz grup ekologów; utworzony w styczniu 1996 r. pn. Ruch na rzecz Nowego Państwa - Pachakutik /Movimiento Nuevo País-Pachakutik - MNPP/; koordynator: Marlon SANTI. 

Zjednoczony Ruch Ludowy /Movimiento Unidad Popular - UP/ - utworzony 27 września 2014 r.; jako kontynuacja Ruchu Ludowo-Demokratycznego /Movimiento Popular Democrático - MPD; zał. 17 III 1978, rozw. 3 VII 2014/; przewodn.: Geovanni Javier ATARIHUANA AYALA.

Zgrupowanie Sił Ludowych /Concentración de Fuerzas Populares - CFP/ - partia utworzona w 1946 r.; przywódca: Galo VAYAS; przewodn.: Averroes BUCARAM SAXIDA. 

Partia Liberalno-Radykalna /Partido Liberal Radical - PLR/ - utworzona w 1985 r. 

Partia Konserwatywna /Partido Conservador - PC/ - utworzona w 1855 r.; w 1995 r. przyłączyła się do niej Partia Jedności Republikańskiej /Partido Unidad Republicano - PUR; zał. 1992/; przywódca: Sixto DURAN BALLÉN CORDÓVEZ. 

Radykalny Front Alfarystów /Frente Radical Alfarista - FRA/ - utworzony w 1972 r.; przywódca: Fabian ALARCÓN RIVERA. 

Partia Socjalistyczna-Szeroki Front /Partido Socialista-Frente Amplio - PS-FA/ - partia utworzona w 1995 r. z połączenia Szerokiego Frontu Lewicowego /Frente Amplio de Izquierda - FADI; zał. 1968/ z Ekwadorską Partią Socjalistyczną /Partido Socialista Ecuatoriano - PSE/.

Związki zawodowe

Jednolity Front Pracowników /Frente Unitario de Trabajadores - FUT/ - lewicowa federacja związkowa założona w 1971 r.; liczy 300 000 członków; przewodn.: Edgar PONCE; w jej skład wchodzą: 

Konfederacja Pracowników Ekwadoru /Confederación de Trabajadores de Ecuador - CTE/ - założona 9 lipca 1944 r. 

Ekwadorska Konfederacja Wolnych Organizacji Związkowych /Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres - CEOSL/ - założona w 1962 r.; liczy 60 000 członków.

Ekwadorska Centrala Organizacji Klasowych /Central Ecuatorian de Organizaciones Clasistas - CEDOC/ - założona w 1938 r.; do 1972 r. nosiła nazwę Ekwadorska Konfederacja Organizacji Klasowych /Confederación Ecuatorian de Organizaciones Clasistas/; liczy 150 000 członków. 

Stały Kongres Jedności Związkowej Pracowników Ameryki Łacińskiej i Karaibów /Congreso Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina y El Caribe - CEPUSTAL/ - liczy 50 000 członków.

Prasa

Dzienniki

El Comercio - poranny, niezależny, Quito, zał. 1906; reprezentuje interesy sfer handlowo-finansowych. 

Expreso - poranny, niezależny, Guayaquil, zał. 1973. 

El Extra - poranny, Guayaquil, zał. 1975. 

El Hoy - poranny, liberalny, Quito, zał. 1982. 

La Razón - wieczorny, niezależny, Guayaquil, zał. 1964. 

La Segunda - poranny, Guayaquil, zał. 1983. 

El Telégrafo - poranny, niezależny, handlowy, Guayaquil, zał. 1884. 

El Tiempo - poranny, niezależny, Quito, zał. 1965. 

Ultimas Noticias - wieczorny, niezależny, handlowy, Quito, zał. 1938. 

El Universo - poranny, niezależny, Guayaquil, zał. 1921.


Czasopisma 

La Calle - tygodnik polityczny, Quito, zał. 1956. 

Carta Economica del Ecuador - tygodnik gospodarczo-finansowy, Quito, zał. 1969. 

Ecuador Ilustrado - ilustrowany miesięcznik literacki, Guayaquil, zał. 1924. 

Integración - kwartalnik gospodarczy krajów regionu Andów, Quito. 

Letras del Ecuador - miesięcznik literacki, Quito, zał. 1944. 

Nueva - miesięcznik lewicowy, Quito, zał. 1971. 

Solidaridad - miesięcznik katolicko-studencki, Quito, zał. 1982. 

Vistazo - dwutygodnik, Guayaquil, zał. 1957.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Ekwador

Flaga

Godło

 • Republika Ekwadoru, República del Ecuador
 • Obszar: 283 560 km2
 • Ludność: 16 545 596 (2017)
 • Stolica: Quito
 • Ludność stolicy: 2 671 191 (2011)
 • Język urzędowy: hiszpański
 • Święto narodowe: 10 VIII - rocznica proklamowania niepodległości (1809)
 • Jednostka monetarna: 1 dolar Stanów Zjednoczonych (USD) = 100 centów
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, IMF (MFW), NAM, WHO, OAS (OPA), WTO
 • Katedra Metropolitarna w Quito Fot. PAP/EPA/JOSE JACOME
  Katedra Metropolitarna w Quito Fot. PAP/EPA/JOSE JACOME
 • Zakorkowane ulice w Quito Fot. PAP/EPA/JOSE JACOME
  Zakorkowane ulice w Quito Fot. PAP/EPA/JOSE JACOME
 • Byki na arenie podczas obchodów Pamplonada w Pillaro Fot. PAP/EPA/JOSE JACOME
  Byki na arenie podczas obchodów Pamplonada w Pillaro Fot. PAP/EPA/JOSE JACOME