Fot. PAP/EPA/A.Carrasco Ragel

Ustrój

Terytorium zamorskie, poprzednio od 1713 r., kolonia Wielkiej Brytanii na mocy traktatu w Utrechcie. 
Zgodnie z konstytucją z 14 XII 2006 r., zaaprobowaną w referendum z 30 XI 2006 r., która weszła w życie 2 I 2007 r., za politykę zagraniczną, bezpieczeństwo wewnętrzne i obronę odpowiada gubernator mianowany przez monarchę brytyjskiego. Organem pomocniczym jest 9-osobowa Rada Gibraltaru. 
Władza ustawodawcza należy do parlamentu o kadencji 4-letniej. Parlament składa się ze spikera wybranego przez izbę oraz przynajmniej 17 członków pochodzących z wyboru. 
Władzę wykonawczą sprawuje Rada Ministrów, na której czele stoi I minister.

Głowa państwa

gubernator - Edward Grant Martin DAVIS /od 19 I 2016/

Rząd

Rada Ministrów
utworzona 27 XI 2015 r. 

I minister oraz minister gospodarki i finansów, technologii informatycznych, ds. Unii Europejskiej, mediów i środków przekazu, służb publicznych, stosunków w przemyśle i ceł - Fabian PICARDO /GSLP/ 
zastępca I ministra oraz minister ds. administracji publicznej, planowania i gruntów, reformy politycznej, demokratycznej i obywatelskiej, lotnictwa cywilnego i informacji - Joseph GARCIA /LPG/ 

ministrowie: 
zdrowia, ochrony środowiska i zmian klimatu - John CORTES 
turystyki, budownictwa, równouprawnienia i służb społecznych - Samantha SACREMENTO /kob./ 
oświaty, sprawiedliwości i międzynarodowej wymiany informacji - Gilbert LICUDI 
ds. rozwoju gospodarki i telekomunikacji - Joe BOSSANO 
ds. biznesu i zatrudnienia - Neil COSTA 
transportu, ds. ruchu drogowego, bezpieczeństwa i służb technicznych - Paul BALBAN 
ds. sportu, dziedzictwa narodowego, kultury i młodzieży - Steven LINARES 
ds. służb finansowych - Albert ISOLA
                                                                                    *
poprzedni I minister - Fabian PICARDO /GSLP/ /9 XII 2011 - 27 XI 2015/

Parlament

/Gibraltar Parliament/
spiker - Adolfo CANEPA

Podział mandatów po wyborach z 26 listopada 2015 r.: GSLP 10, GSD 7. Razem 17.

PAP

Partie

Socjalistyczna Partia Pracy Gibraltaru /Gibraltar Socialist Labour Party - GSLP/ - utworzona w 1976 r. po rozwiązaniu się Partii Integracji z Wielką Brytanią; do 1977 r. nosiła nazwę Demokratyczny Ruch Gibraltaru; przewodn.: Fabian PICARDO. 

Partia Liberalna Gibraltaru /Liberal Party of Gibraltar - LPG/ - utworzona w 1991 r. pn. Partia Narodowa Gibraltaru /Gibraltar National Party - GNP/; przewodn.: Joseph GARCIA. 

Socjaldemokraci Gibraltaru /Gibraltar Social Democrats - GSD/ - partia utworzona w 1989 r .; przywódca: Daniel FEETHAM. 

Postępowa Partia Demokratyczna /Progressive Democratic Party - PDP/ - utworzona w czerwcu 2006 r.; przywódca: Nicholas Peter CRUZ. 

Demokracja Nowego Gibraltaru /New Gibraltar Democracy - NGD/ - partia utworzona w 2005 r.; przywódca: Charles GOMEZ.

Związki zawodowe

Rada Związków Zawodowych Gibraltaru /Gibraltar Trades Council/ - afiliowana przy brytyjskim TUC.

Prasa

Gibraltar Chronicle - dziennik w jęz. angielskim, Gibraltar; zał. 1801 jako "Gibraltar Chronicle and Official Gazette", od 1821 ukazuje się jako dziennik poranny. 

Gibraltar Gazette - tygodnik oficjalny w jęz. angielskim, Gibraltar, zał. 1949. 

The New People - tygodnik w jęz. angielskim i hiszpańskim, Gibraltar. 

Panorama - tygodnik niezależny, Gibraltar, zał. 1975, od 1997 w wersji online.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Gibraltar

Flaga

Godło

 • Gibraltar
 • Obszar: 6,73 km2
 • Ludność: 32 300 (2017)
 • Język urzędowy: angielski
 • Jednostka monetarna: 1 funt gibraltarski (GIP) = 100 pensów
 • Ludzki łańcuch wokół Skały Gibraltarskiej dla uczczenia 300-lecia rządów brytyjskich na tym terytorium Fot. PAP/EPA/A.Carrasco Ragel
  Ludzki łańcuch wokół Skały Gibraltarskiej dla uczczenia 300-lecia rządów brytyjskich na tym terytorium Fot. PAP/EPA/A.Carrasco Ragel
 • Makak berberyjski - symbol Gibraltaru Fot. PAP/EPA/A.Carrasco Ragel
  Makak berberyjski - symbol Gibraltaru Fot. PAP/EPA/A.Carrasco Ragel
 • Widok na Gibraltar Fot. PAP/EPA/A.Carrasco Ragel
  Widok na Gibraltar Fot. PAP/EPA/A.Carrasco Ragel