Ustrój

Od 1946 r. departament zamorski Francji, poprzednio jej kolonia. 
Departamentem zarządza mianowany przez rząd francuski prefekt przy pomocy 51-osobowego Zgromadzenia Gujany, wybieranego w wyborach powszechnych na 6 lat. Zgromadzenie zastąpiło istniejące do 2015 r. Radę Generalną i Radę Regionalną. 
Gujana Francuska jest reprezentowana w parlamencie francuskim przez 2 senatorów i 2 deputowanych.
                                                                                    *
prefekt - Marc Del GRANDE /od 10 VII 2019/
                                                                                    *
poprzedni prefekt - Patrice FAURE /28 VIII 2017 - 10 VII 2019/

Zgromadzenie Gujany /Asamblée de Guyane/
przewodniczący - Rodolphe ALEXANDRE /od 18 XII 2015/

Wybory odbyły się 18 grudnia 2015 r.

Partie

Gujańska Partia Socjalistyczna /Parti Socialiste Guyanais - PSG/ - utworzona w 1956 r. 

Gujańskie Siły Demokratyczne /Forces Démocratiques Guyanaises - FDG/ - partia utworzona w 1989 r. w wyniku rozłamu w Gujańskiej Partii Socjalistycznej. 

Gujańska Akcja Demokratyczna /Action Démocratique Guyanaise - ADG/

Gujańska Partia Ludowo-Narodowa /Parti National Populaire Guyanais - PNPG/ - utworzona w 1985 r. 

Partia Socjalistyczna /Parti Socialiste - PS/ - lokalna sekcja partii metropolii. 

Ruch na rzecz Dekolonizacji i Emancypacji Społecznej /Mouvement pour la Décolonisation et l'Emancipation Sociale - MDES/

Walawari - partia lewicowa.

Prasa

France-Guyane - ukazuje się 5 razy w tygodniu, Kajenna, zał. 1973.

La Presse de la Guyane - dziennik, Kajenna.

La Semaine Guyanaise - tygodnik, Kajenna, zał. 1980.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.