Ustrój

Od 6 VIII 1962 r. niepodległe państwo, członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Poprzednio kolonia Wielkiej Brytanii, posiadająca od 1959 r. autonomię wewnętrzną. 
Zgodnie z konstytucją z 6 VIII 1962 r. głową państwa jest monarcha brytyjski, reprezentowany przez gubernatora generalnego. Organem doradczym jest 6-osobowa Tajna Rada, której członków mianuje gubernator generalny w porozumieniu z premierem. 
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu, złożonego z Senatu i Izby Reprezentantów. Senat liczy 21 członków, mianowanych przez gubernatora generalnego na 5 lat, z czego 13 w porozumieniu z premierem, a 8 w porozumieniu z liderem opozycji. Izba Reprezentantów o kadencji 5-letniej liczy obecnie 63 członków, wybieranych w głosowaniu powszechnym. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier, mianowany przez gubernatora generalnego spośród członków parlamentu.

Głowa państwa

królowa - ELŻBIETA II

gubernator generalny - Patrick ALLEN /od 26 II 2009/

Rząd

utworzony 7 III 2016 r., stan po zmianach z 14 II 2019 r.

premier oraz min. obrony, ds. wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy - Andrew HOLNESS /JLP/ 

ministrowie:
spraw zagranicznych i handlu zagranicznego - Kamina JOHNSON-SMITH /kob./
bezpieczeństwa narodowego - Horace CHANG
finansów i służb publicznych - Nigel CLARKE 
przemysłu, handlu wewnętrznego, rolnictwa i rybołówstwa - Audley SHAW
sprawiedliwości - Delroy CHUCK
oświaty, ds. młodzieży i informacji - Ruel REID
nauki, energetyki i techniki - Fayyal WILLIAMS /kob./ 
ds. samorządów lokalnych i rozwoju społeczności - Desmond McKENZIE
transportu i górnictwa - Robert MONTAGUE
ochrony środowiska, sportu, kultury i ds. równouprawnienia - Olivia "Babsy" GRANGE /kob./
turystyki - Edmund BARTLETT
zdrowia - Christopher TUFTON
pracy i ubezpieczeń społecznych - Shahine ROBINSON /kob./
prokurator generalny - Marlene MALAHOO FORTE /kob./
bez teki p/u premiera - Karl SAMUDA
bez teki p/u premiera - Michael HENRY
bez teki - Daryl VAZ
bez teki - William J.C. HUTCHINSON
                                                                                    *
poprzedni premier - Portia Lucretia SIMPSON-MILLER /kob./ /PNP/ /5 I 2012 - 3 III 2016/

Parlament

Izba Reprezentantów /House of Representatives/
spiker - Pearnel CHARLES /JLP/ 

Podział mandatów w Izbie Reprezentantów po wyborach z 25 lutego 2016 r.: JLP 32, PNP 31. Razem 63.

Parlament Jamajka

Senat /Senate/
przewodniczący - Thomas TAVARES-FINSON

Członkowie Senatu zostali mianowani 10 marca 2016 r.

Partie

Partia Pracy Jamajki /Jamaica Labour Party - JLP/ - utworzona w 1943 r.; przywódca: Andrew HOLNESS; przewodn.: Robert MONTAGUE; sekr. gen.: Horace CHANG.

Ludowa Partia Narodowa /People's National Party - PNP/ - partia socjaldemokratyczna utworzona w 1938 r.; przewodn.: Portia Lucretia SIMPSON-MILLER /kob./.

Narodowy Ruch Demokratyczny /National Democratic Movement - NDM/ - partia utworzona w listopadzie 1995 r.; przywódca: Peter TOWNSEND.

Związki zawodowe

Krajowe Zrzeszenie Pracowników Jamajki /National Workers' Union of Jamaica - NWUJ/ - założone w 1952 r. 

Przemysłowy Związek Zawodowy Bustamantego /Bustamante Industrial Trade Union - BITU/ - założony w 1938 r.; kontrolowany przez Partię Pracy Jamajki; liczy 60 000 członków. 

Kongres Związków Zawodowych Jamajki /Trades Union Congress of Jamaica - TUCJ/ - liczy 20 000 członków.

Prasa

Caribbean Challenge - miesięcznik obejmujący swym zasięgiem strefę Morza Karaibskiego, Kingston, zał. 1957. 

Daily Gleaner - dziennik poranny, niezależny, Kingston, zał. 1834. 

Daily Star - dziennik wieczorny, Kingston, zał. 1951. 

Government Gazette - tygodnik oficjalny, Kingston, zał. 1868. 

Jamaica Herald - dziennik, Kingston. 

Jamaica Observer - dziennik, Kingston, zał. 1993. 

New Kingston Times - czasopismo, Kingston. 

Sunday Gleaner - tygodnik ogólnoinformacyjny, wyd. niedzielne "Daily Gleaner" /zob./, Kingston; nakł. 100 000; specjalna mutacja dla wysp sąsiednich /m.in. Kajmany/ pt. "Jamaica Weekly Gleaner". 

Sunday Herald - tygodnik, Kingston, zał. 1997. 

Swing - miesięcznik rozrywkowo-kulturalny, Kingston, zał. 1968. 

The Vacationer - tygodnik, Montego Bay, zał. 1987. 

Weekend Star - tygodnik, Kingston. 

The Western Mirror - ukazuje się 2 razy w tygodniu, Montego Bay, zał. 1980.


Agencja prasowa

Jampress - agencja rządowa, Kingston, zał. 1984.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Jamajka

Flaga

Godło

  • Jamajka, Jamaica
  • Obszar: 10 991 km2
  • Ludność: 2 809 325 (2017)
  • Stolica: Kingston
  • Ludność stolicy: 937 700 (2011) (zespół miejski)
  • Język urzędowy: angielski
  • Święto narodowe: Dzień Niepodległości (obchodzony w pierwszy poniedziałek sierpnia) (1962)
  • Jednostka monetarna: 1 dolar jamajski (JMD) = 100 centów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, CARICOM, NAM, IMF (MFW), OAS (OPA), WTO, WHO