Ustrój

Terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii, były członek Federacji Karaibskiej. 
Zgodnie z konstytucją, która weszła w życie 27 IX 2011 r., wyspą zarządza gubernator, mianowany przez monarchę brytyjskiego.
Organem władzy wykonawczej jest rząd, w skład którego wchodzi gubernator, premier, 2 członków z urzędu (prokurator generalny i sekretarz ds. finansów) oraz 3 ministrów mianowanych przez gubernatora na wniosek premiera. 
Władza ustawodawcza należy do Rady Ustawodawczej, o kadencji 5-letniej, składającej się z 11 członków (2 z urzędu i 9 wybieranych w wyborach powszechnych).

Głowa państwa

gubernator - Andrew John PEARCE /od 1 II 2018/
                                                                                    *
poprzedni gubernator - Elizabeth CARRIERE /kob./ /5 VIII 2015 - 2 I 2018/

Rząd

utworzony 12 IX 2014 r.

premier oraz minister finansów, rozwoju gospodarczego i turystyki - Donaldson ROMEO /PDM/ 
wicepremier oraz minister oświaty, zdrowia i służb społecznych, młodzieży i sportu - Delmaude RYAN /kob./ 

ministrowie: 
łączności, robót publicznych, energetyki i pracy - Paul LEWIS 
rolnictwa, handlu, ds. gruntów, budownictwa i ochrony środowiska - Claude HOGAN
                                                                                    *
poprzedni premier - Reuben MEADE /MCAP/ /27 IX 2011 - 11 IX 2014/

Parlament

Rada Ustawodawcza /Legislative Council/
spiker - Shirley OSBORNE /kob./

Podział mandatów po wyborach z 11 września 2014 r.: PDM 7, MCAP 2. Razem 9.

Parlament Montserrat

Partie

Ludowy Ruch Demokratyczny /People's Democratic Movement - PDM/ partia utworzona 30 kwietnia 2014 r.; przywódca: Donaldson ROMEO. 

Ruch na rzecz Zmiany i Dobrobytu /Movement for Change and Prosperity - MCAP/ - partia utworzona przez grupę b. członków Narodowej Partii Postępowej /National Progressive Party - NPP; zał. 1991/; przywódca: Reuben MEADE. 

Demokratyczna Partia Montserratu /Montserrat Democratic Party - MDP/ - przywódca: Lowell LEWIS. 

Nowy Ludowy Ruch Wyzwolenia /New People's Liberation Movement - NPLM/ - utworzony w 2001 r.; przywódca: John OSBORNE.

Związki zawodowe

Zjednoczony Związek Robotników Montserratu /Montserrat Allied Workers' Union - MAWU/ - założony w 1973 r., liczy ok. 1000 członków. 

Związek Marynarzy i Robotników Portowych Montserratu /Montserrat Seamen's and Waterfront Workers' Union/ - założony w 1966 r.

Prasa

The Montserrat Reporter - tygodnik.

The Montserrat Times - tygodnik.

Montserrat Today - pismo publikujące informacje rządowe.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Montserrat

Flaga

Godło

  • Montserrat
  • Obszar: 102 km2
  • Ludność: 5 156 (2017)
  • Stolica: Plymouth
  • Ludność stolicy: niezamieszkana (zniszczona przez wybuch wulkanu)
  • Siedziba władz: Brades - siedziba rządu
  • Ludność: 1 000 (2009)
  • Język urzędowy: angielski
  • Jednostka monetarna: 1 dolar wschodniokaraibski (XCD) = 100 centów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: CARICOM