Fot. PAP/EPA/MORWAN ALI

Ustrój

Republika niepodległa od 1 I 1956 r.
Zgodnie z tymczasową konstytucją z 6 VII 2005 r., ostatnio modyfikowaną w XII 2016 r., głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią.
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu o kadencji 6-letniej. W skład izby niższej - Zgromadzenia Narodowego wchodzi 450 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych (poprzednio 426). Izba wyższa - Rada Stanów liczy 50 członków wybieranych w wyborach pośrednich przez parlamenty stanowe. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier mianowany przez prezydenta i zatwierdzany przez parlament przed sformowaniem gabinetu. 
W wyniku wojskowego zamachu stanu 11 IV 2019 r. odsunięto od władzy prezydenta, zawieszono konstytucję, rozwiązano rząd i parlament. Władzę w kraju przejęła Tymczasowa Rada Wojskowa. 
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 15 stanów.

Głowa państwa

przewodn. Tymczasowej Rady Wojskowej - Abd el-Fatah Abd er-Rahman BURHAN /od 12 IV 2019/
                                                                                    *
poprzednia głowa państwa - marsz. Omar Hasan Ahmed el-BASZIR /NCP/ /przewodn. Rady Dowództwa Rewolucji Ocalenia Narodowego 30 VI 1989 - 16 X 1993; prezydent 16 X 1993 - 11 IV 2019/

Rząd

utworzony 11 IV 2019 r.

Brak danych o składzie rządu.
                                                                                    *
poprzedni premier - Mohamed Tahir AJALA /23 II 2019 - 11 IV 2019/

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /Madżlis Watani/
spiker - Ibrahim Ahmed OMER

Podział mandatów po wyborach z 13-16 kwietnia 2015 r.: NCP 323, DUP 25, niezależni 19, inni 59. Razem 426.

Parlament Sudan

Rada Stanów /Madżlis Welajat/
przewodniczący - Omer Sulejman ADAM

Wybory pośrednie odbyły się 1 czerwca 2015 r.
---------------
Parlament został rozwiązany 11 IV 2019 r. w wyniku wojskowego zamachu stanu.

Partie

Kongres Narodowy /National Congress Party - NCP/ - partia utworzona w 1992 r.; prezydencka, muzułmańska; w 2005 r. w jej skład wszedł Sojusz Sił Ludzi Pracy /zał. 1985/; p.o. przywódca: Ahmed Mohamed HARUN.

Demokratyczna Partia Unionistyczna /Democratic Unionist Party - DUP/ - utworzona w 1967 r.; wyraża poglądy sekty religijnej Chatmija; przewodn.: Mohamed Osman el-MIRGHANI.

Kongres Ludowy /Popular Congress Party - PCP/ - przywódca: Hasan et-TARABI.

Partia Narodowa /al-Umma/ - utworzona w 1945 r., dzieli się na kilka frakcji; przywódca: Sadik el-MAHDI.

Związki zawodowe

Federacja Pracowniczych Związków Zawodowych Sudanu /Sudan Workers Trade Unions Federation - SWTUF/ - liczy ok. 1 750 000 członków zrzeszonych w 42 związkach zawodowych.

Sudańska Federacja Związków Zawodowych Pracowników i Wolnych Zawodów /Sudanese Federation of Employees and Professionals Trade Unions/ - utworzona w 1975 r.; liczy 250 000 członków skupionych w 54 związkach zawodowych.

Prasa

Achbar al-Jum - dziennik niezależny, Chartum.

al-Ajam - dziennik niezależny, Chartum.

al-Anbaa - dziennik rządowy, Chartum, zał. 1998.

al-Guwat al-Musallaha  - organ sił zbrojnych, tygodnik, Chartum, zał. 1969.

Khartoum Monitor - pismo niezależne w jęz. angielskim, zał. 2000.

al-Nasr - dziennik, Chartum.

New Horizon - tygodnik w jęz. angielskim, Chartum, zał. 1976.

al-Rai al-Amm - dziennik niezależny, Chartum.

al-Rai al-Achar - dziennik, Chartum.

al-Sahafa - dziennik niezależny, Chartum, zał. 1961.

Sudan Standard - dziennik, Chartum.

Sudanow - miesięcznik w jęz. angielskim, Chartum, zał. 1979.

al-Wan - dziennik niezależny, Chartum.


Agencja prasowa

Sudan News Agency /SUNA/ - rządowa agencja informacyjna; nadaje serwis w jęz. angielskim, francuskim i arabskim, Chartum, zał. 1971.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Sudan

Flaga

Godło

 • Republika Sudanu, Dżumhurijat as-Sudan
 • Obszar: 1 886 068 km2
 • Ludność: 41 529 370 (2017)
 • Stolica: Chartum
 • Ludność stolicy: 274 321 (2008) (zespół miejski)
 • Język urzędowy: arabski
 • Święto narodowe: 1 I - rocznica proklamowania niepodległości (1956)
 • Jednostka monetarna: 1 funt sudański (SDG)
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, AL, IMF (MFW), NAM, AU, WHO
 • Trybunał w Chartumie Fot. PAP/EPA/STR
  Trybunał w Chartumie Fot. PAP/EPA/STR
 • Niezamieszkałe okolice miasta Abyei Fot. PAP/EPA/STUART PRICE
  Niezamieszkałe okolice miasta Abyei Fot. PAP/EPA/STUART PRICE