Na indonezyjskiej wyspie Bali trwa światowy szczyt poświęcony zmniejszaniu ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i wzmocnieniu globalnej odporności na klęski żywiołowe

2022-05-27, 13:28 aktualizacja : 2022-05-27, 13:32
PR Newswire/Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia
PR Newswire/Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia

BADUNG, Indonezja, 27 maja 2022 r. /PRNewswire/ - Jak poinformowało Ministerstwo Komunikacji i Informatyki Republiki Indonezji, Indonezja i Biuro ONZ ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (UNDRR) prowadzą na indonezyjskiej wyspie Bali w dniach od 23 do 28 maja 2022 r. siódmą sesję światowej platformy na temat zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi. Jest to pierwsza sesja światowej platformy od wybuchu pandemii COVID-19, a także pierwsza odbywająca się w regionie Azji.

Światowa platforma to nadrzędne światowe forum skupiające zainteresowane strony, które zajmują się oceną i omawianiem postępu we wdrażaniu ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych (2015-2030).

Tegoroczna sesja forum ma doniosłe znaczenie, ponieważ daje wszystkim państwom możliwość dokonania oceny postępu oraz przyspieszenia tempa wdrażania ram z Sendai w okresie pandemii COVID-19.

W uwagach wstępnych prezydent Indonezji przypomniał, że wszystkie narody muszą stawiać czoła ryzyku występowania klęsk żywiołowych, nie zaniedbując zrównoważonego rozwoju.

„Dziś, podczas sesji światowej platformy na temat zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, Indonezja oferuje światu koncepcję zrównoważonej odporności jako rozwiązania służącego ograniczeniu ryzyka związanego z występowaniem wszelkiego rodzaju klęsk żywiołowych, w tym pandemii” – powiedział prezydent Widodo.

Zastępca sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Amina J. Mohammed, zwróciła uwagę na konieczność pilnego podjęcia działań na rzecz zbudowania światowej odporności na występowanie klęsk żywiołowych. W opublikowanym w ubiegłym miesiącu flagowym Raporcie Oceny Globalnej ONZ alarmowano, że ludzkość wpadła w „spiralę samozagłady”, która, o ile nie dojdzie do radykalnego przemyślenia metod zarządzania i finansowania ryzyka, doprowadzi do tego, że do 2030 r., liczba średnich do wielkoskalowych katastrof naturalnych sięgnie 560 – średnio 1,5 dziennie. Dotyczy to w szczególności regionu Azji i Pacyfiku, w którym koszt katastrof naturalnych wynosi przeciętnie 1,6 procent PKB rocznie, więcej niż w jakiejkolwiek innej części świata.

„Na przestrzeni ostatnich trzech lat mieliśmy wyjątkową możliwość sformułowania możliwie najlepszej polityki przeciwdziałania zaburzeniu odporności oraz podjęcia istotnych kroków na rzecz zagwarantowania uwolnienia się od pandemii COVID-19, które pozwolą nam wrócić na drogę ku bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości” – powiedziała Amina Mohammed.

Główne punkty porządku obrad pierwszego dnia sesji światowej platformy to dwie debaty wysokiego szczebla poświęcone globalnemu wdrażaniu ram z Sendai oraz celom zrównoważonego rozwoju, a także ministerialny „okrągły stół”, przy którym omawiane będą wyzwania wynikające z gwałtownych zmian klimatu.

W konferencji udział wzięło ponad 7000 delegatów reprezentujących zarówno organizacje rządowe i pozarządowe z ponad 185 państw członkowskich oraz obserwatorów.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1827371/antarafoto_pembukaaan_gpdrr_250522_wpa_4.jpg

Źródło: Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia

Źródło informacji: PR Newswire

Źródło informacji: PR Newswire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.