Bezpieczeństwo ładunków – jakie funkcje systemu Webfleet uchronią Cię przed stratami?

2022-12-08, 13:31 aktualizacja : 2022-12-08, 14:41
Shutterstocka
Shutterstocka
Systemy telematyczne na czele z Webfleet chronią przedsiębiorców przed kosztownymi konsekwencjami straty ładunku. W jaki sposób? Poprzez połączenie funkcji monitoringu GPS, identyfikacji kierowcy i jednego interfejsu do zarządzania krytycznymi procesami.

Podstawowe funkcje Webfleet

Połączenie samochodu ciężarowego z systemem Webfleet umożliwia monitorowanie pracy kierowcy, bez naruszania prywatności. Otwarta platforma do wymiany informacji przyśpiesza proces potwierdzania odbioru dostaw. System WEBFLEET bazuje na idei jednego interfejsu do większości zadań – pozwala na ustalenie lokalizacji pojazdów floty, delegowanie zadań czy bezpośredni kontakt z kierowcą. Dzięki możliwości generowania raportów wspiera też pracę analityków.

W jaki sposób Webfleet wpływa na bezpieczeństwo ładunków?

Stałą kontrolę zasobów można zaplanować dzięki systemowi telematycznemu z biura. Jeżeli pojazd ciężarowy zmieni trasę, oddali się od wytycznych, taka informacja pojawi się od razu i zapobiegnie kradzieży lub wykluczy negatywne konsekwencje ze względu na szybki kontakt z odpowiednimi służbami. Webfleet podaje pozycję zasobów na mapie w cyklach pięciominutowych. Wykrywanie nieautoryzowanych przemieszczeń to jedna z ważniejszych zalet technologii ograniczająca wiele problemów na trasach. Webfleet pozwala nawet na śledzenie stanu drzwi przyczepy. Wszystkie przyczepy można zobaczyć na jednym, dopracowanym interfejsie.

Funkcje Webfleet, które podnoszą bezpieczeństwo ładunków

  • lokalizacja zasobów przez jeden interfejs to wygoda pracy,
  • odchylenia od zaplanowanych tras widać w krótkich odstępach, natychmiastowa reakcja,
  • szybszy kontakt z kierowcami, także w zakresie dopasowania stylu jazdy, co również przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa transportu,
  • zautomatyzowane raporty do porównywania i udoskonalania know how firmy.

Czy bezpieczeństwo ładunków zależy od stylu jazdy kierowców i jak Webfleet może pomóc?

Bezpieczeństwo ładunków zależy też częściowo od stylu jazdy kierowców. Systemy telematyczne standaryzują ten obszar. System do monitorowania floty Webfleet (więcej na: https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/) współpracuje z nowoczesnymi kamerami ograniczającymi przy okazji nieuzasadnione roszczenia. Wdrożenie wideorejestratorów okazuje się korzystne dla obniżenia wysokości składek ubezpieczeniowych. Jeżeli kierowca znajduje się w trudniejszej sytuacji wideorejestrator połączy się bezpośrednio z biurem i wyspecjalizowanym pracownikiem w celu szybkiej pomocy.

Dlaczego warto poprawiać bezpieczeństwo na poziomie całej floty?

Systemy telematyczne to już powszechne rozwiązanie, nawet w małych flotach. Bezpieczeństwo ładunków ma kluczowe znaczenie dla zachowania stabilności współpracy z klientami. Kierowcy wspierani przez inteligentne technologie popełniają znacznie mniej błędów na drodze i mają świadomość pomocy biura w trudniejszych sytuacjach. Nawet po wystąpieniu poważnego problemu system telematyczny gwarantuje najszybszy model reakcji. Przed ostateczną decyzją o inwestycji warto umówić się na bezpłatną prezentację możliwości systemu Webfleet.

Źródło informacji: Webfleet
 

Źródło informacji: Webfleet

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.