Capitea zakończyła wypłatę wierzycielom Getback raty układowej nr 6

2023-04-06 14:42 aktualizacja: 2023-04-06, 14:44
Capitea w terminie zakończyła wypłatę pozostałej części raty układowej nr 6, która wyniosła łącznie około 40,2 miliony złotych. Przelewy do prawie 10 tysięcy wierzycieli realizowano w marcu br.

„Od początku układu wypłaciliśmy prawie 10 tysiącom wierzycieli niezabezpieczonych kwotę 104 milionów złotych a wierzycielom zabezpieczonym około 500 milionów złotych - jest to zgodne z założeniami Planu Restrukturyzacji” - powiedział Radosław Barczyński, prezes zarządu Capitea.

Capitea od 2020 roku realizuje prawomocny układ przyjęty głosami 96% wierzycieli i zatwierdzony przez dwuinstancyjny sąd. W ramach układu grupa Capitea do 2028 roku ma spłacić ponad 1,3 miliarda złotych zobowiązań dawnego Getbacku, w tym 600 milionów złotych tytułem rat układowych oraz 700 milionów złotych wierzytelności zabezpieczonych.

„Z końcem 2022 roku rozliczyliśmy całość wierzytelności zabezpieczonych, z czego jako zarząd wynegocjowaliśmy umorzenia na ponad 200 milionów złotych. Aktualnie do spłaty pozostają nam raty układowe w kwocie około 500 milionów złotych” - mówi prezes Capitea, Radosław Barczyński, i dodaje: „Rata układowa nr 7 płatna jest do końca września 2023 roku - mamy już na to zabezpieczone środki. Kolejne wypłaty do 10 tysiąca wierzycieli planujemy rozpocząć po wakacjach”.

Obsługa układu Capitea oparta jest na dwóch zasadniczych źródłach gotówki - działalności windykacyjnej z posiadanych portfeli wierzytelności oraz kwot uzyskanych z dochodzonych przez Capitea roszczeń od kontrahentów byłego zarządu Getback.

„Jesteśmy w sporach prawnych o łącznej wartości przekraczającej 500 milionów złotych z kilkudziesięcioma podmiotami. Kilku kontrahentów zawarło z nami ugody, uzyskaliśmy kilka wyroków prawomocnych, z niektórymi prowadzimy mediacje. Jest też duża grupa pozwanych, która za wszelką cenę próbuje uniknąć odpowiedzialności majątkowej” - mówi Paulina Pietkiewicz, członek zarządu Capitea.

W jednym z kluczowych sporów sąd cywilny udzielił Capitea zabezpieczenia roszczenia w wykonaniu, którego komornik sądowy przekazał do depozytu kwotę 134 milionów złotych.

„Nie wiemy, jak długo jeszcze potrwa ten proces, pandemia spowolniła tempo postępowań sądowych. Jeżeli wygramy ten spór i środki z depozytu wraz z odsetkami trafią do Capitea to wstępnie szacujemy, że będziemy mogli podwyższyć wypłaty dla obligatariuszy Getback z aktualnego 25% do powyżej 30%” - powiedziała Paulina Pietkiewicz, członek zarządu Capitea.

Źródło informacji: Capitea

Źródło informacji: Capitea

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.